– Må lære av pasienten

Avdelingsleder Grete Steinry Åsvang ved kvalitetsavdelingen på UNN gleder seg til det blir enklere å måle pasientens opplevelser av tjenestene som blir levert ved sykehuset.

Grete Åsvang fra kvalitetsavdelingen på UNN holdt også foredrag på pasientsikkerhetskonferansen forrige uke. Foto: Rune Stoltz Bertinussen
I likhet med hva Lisbeth Sommervoll slo fast i sitt foredrag under forrige ukes pasientsikkerhetskampanje, er den nyansatte kvalitetssjefen ved UNN også bevisst på at det å få høre pasienthistorier motiverer til endringsønsker.

– De erfaringene som pasienten deler er både lærerike og inspirerende. Et nytt dataverktøy er under utvikling som gir pasienten mulighet enkelt å gi sin respons via digitale verktøy før de forlater sykehuset. Da blir det så enkelt å samle inn og analysere tilbakemeldingene, slik at de rent konkret kan brukes som forbedringsverktøy i den enkelte avdelings daglige drift. Uten å hele tiden måle hvordan pasienten opplever sykehusets organisering internt, er det vanskelig å vite hvordan den faktisk oppleves, fastslår Åsvang.

Angående pasientsikkerhetsundersøkelsen som har vært kjørt i media nå, er kvalitetssjefen opptatt av to ting: At det å gjøre slike målinger er helt nødvendig for å kunne bli bedre, og at det er viktig at flest mulig tar seg tid til å svare på slike undersøkelser. Uten målinger er det umulig å vite noe om egen kvalitet, man kan bare anta. Hun påpeker at det ikke finnes en enkelt løsning for å oppnå forbedring.

– UNN er Nord-Norges største arbeidsplass. Her er mange ulike kulturer. Utfordringsbildet er ikke likt for alle, minner hun om.

Resultatene av pasientsikkerhetsundersøkelsen ble tatt tak i da den kom, og arbeidet med å forbedre pasientsikkerheten ved UNN pågår hele tiden.

– Nær 500 ansatte har vært gjennom introduksjonskurs i LEAN siden fra 2009-2010. I overkant av 100 har opplæring som forbedringsagenter i LEAN. Dette har bidratt til å fjerne flaskehalser, sier Åsvang.

Kvalitetssjefen har to enkle mantra for videre kvalitetsarbeid. For det første må man før tiltak igangsettes være sikker på at de ikke bare medfører endring men også forbedring, gjennom å teste og prøve ut før innføring.

– Så er det viktig å også tenke enkelt når vi skal innføre noe nytt. Om en tenker for komplekst om kvalitets- og forbedringsarbeid, blir også dørstokkmila til å gå i gang for lang. Kvalitetsarbeid er den kontinuerlige forbedringen vi gjør hele tida.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.