Mange pasienter dropper behandlingen

- Det er et relativt lite problem at pasienter ramler fra underveis i rusbehandlinga. Den store utfordringa er å få folk til å søke hjelp og møte opp.

psykisk helse
Reidar Høifødt og Vanja Brox bygger nå opp ”dropout-teamet” i Helse Nord. De skal finne ut hvorfor mange ruspasienter ikke dukker opp til behandling - og hvordan man kan hindre at de hopper av underveis i behandlingsforløpet. Foto: Jan Fredrik Frantzen
Det forteller overlege Reidar Høifødt ved Psykisk helse- og rusklinikken. Han har jobbet med rusbehandling i en årrekke og er opptatt av å finne og bygge ned barrierene for at ruspasienter skal søke hjelp.

– Mellom 10-15 prosent av rundt våre 700 ruspasienter dukker ikke opp til den behandlingen de får tilbud om. Vi vet at mange sliter tungt, får hjelp av fastlegen til å komme inn til behandling – og så møter de ikke opp hos oss. Men vi vet lite om hvorfor det er slik. Hva er hemmerne for at de vil ta imot hjelp?, spør Reidar Høifødt.

I løpet av 2014 skal alle de regionale helseforetakene opprette «dropout-team» for å finne barrierene for å oppsøke hjelp og hindre at pasientene hopper av behandlingsforløpet. Nå er Høifødt og sosionom Vanja Brox i gang med å opprette Helse Nord-teamet.

Førerkort-problemet?

De skal telle opp hvor mange som ikke møter opp, og de skal intervjue fastleger, ruskonsulenter og pasienter for å finne svaret på hvorfor ikke flere kommer til behandling. Venter fastlegene for lenge med å henvise? Er det så vanskelig å gi slipp på rusen at pasientene hopper av? Svarene de finner skal resultere i en tiltakspakke som de kan dele med de andre helseforetakene i nord.

– For mange spiller nok ”førerkort-spørsmålet” en stor rolle for om de tar imot hjelp. Det er ei vanlig oppfatning at du automatisk mister førerkortet når du takker ja til rusbehandling, men vi gjør alltid ei individuell vurdering av om de fyller vilkårene for å ha førerkortet, sier Høifødt.

Tiltakspakke for helseforetakene

Vanja Brox har nettopp begynt som prosjektleder for prosjektet. Hun forteller at de er helt i startfasen av arbeidet, men forskning viser at det er enkelte faktorer som kan ha større betydning enn andre for om pasientene møter opp til og fullfører behandlingsforløpet.

– En undersøkelse som ble gjort i fjor tyder på at vi må sette av mer tid i forkant av behandlinga. Det å bygge allianser viser seg å være viktig for pasientene fordi mange er usikre når de søker seg inn til behandling. Vi må gi dem trygghet før de kommer inn til oss. Der må vi kanskje bli bedre, sier Brox.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.