17. mars markeres Delirium, også kjent som akutt forvirring, verden over. Ved UNN etableres samtidig et internt forbedringsprosjekt om tilstanden. Konstituert overlege Maren Glomsrød (til venstre) og sykepleier Anja Nystrøm ved geriatrisk avdeling UNN Tromsø skal bidra til gjennomføringen. Foto: Per-Christian Johansen

Mange rammes av akutt forvirring

17. mars markeres Delirium, også kjent som akutt forvirring, verden over. Ved UNN etableres samtidig et internt forbedringsprosjekt om tilstanden. Konstituert overlege Maren Glomsrød (til venstre) og sykepleier Anja Nystrøm ved geriatrisk avdeling UNN Tromsø skal bidra til gjennomføringen. Foto: Per-Christian Johansen

Nå skal pasienter med akutt forvirring (Delirium) identifiseres raskere ved UNN. Parallelt med verdensdagen for Delirium 17. mars, etableres et forbedringsprosjekt internt i sykehuset.

Delirium kan forstås som en overbelastning av hjernen og oppstår hos sårbare personer ved akutt sykdom eller som følge av medikamentbivirkninger. Omtrent 15 prosent av pasienter på sykehus opplever delirium, mens 50 prosent av eldre med hoftebrudd opplever tilstanden i forbindelse med sykdomsforløpet.

Men langt fra alle fanges opp.

– Personer med høy alder, demens, mange kroniske sykdommer og bruker mange medisiner, er særlig utsatt. Men alle kan få delirium om belastningen blir for stor. Dessverre overses diagnosen ofte da symptomene kan forveksles med for eksempel demens og depresjon, forklarer konstituert overlege Maren Glomsrød ved geriatrisk avdeling UNN Tromsø.

Konstituert overlege Maren Glomsrød ved geriatrisk avdeling skal undervise kollegaer ved UNN om Delirium. Foto: Per-Christian Johansen

Kurser kollegaer ved UNN

Hun er med i prosjektgruppen som har mottatt 200.000 kroner fra Helse Nord for å etablere et forbedringsprosjekt rundt problemstillingen ved UNN. Prosjektleder er kollega Ieva Martinaityte.

Målgruppen vil være leger og sykepleiere i akuttmottak, infeksjonsmedisin, gastrokirurgen og ortopedisk avdeling. Disse skal trenes til tidlig gjenkjenning av akutt forvirring, samt å sette i gang tiltak for å forebygge forekomst og begrense varigheten av tilstanden.

Ett av hovedmålene med prosjektet er redusert oppholdstid på sykehuset for pasienter over 70 år.

– Delirium kjennetegnes ved at det tilkommer en rask endring i kognitiv funksjon, våkenhet og oppmerksomhet. Pasientene kan blant annet være urolige, ha merkelige ideer, være desorienterte eller ha redusert våkenhet. Symptomene kan være dramatiske og svært skremmende både for pasienten selv, pårørende og helsepersonell. De fleste pasientene blir bedre når den utløsende årsaken behandles og riktige tiltak iverksettes, sier Maren Glomsrød.

Flere aktuelle tiltak

Det viktigste i behandlingen er ikke medisiner, men god pleie og ikke-medikamentelle tiltak. Blant annet tidlig mobilisering, å sikre søvn, samt re-orientering.

– Det er dette vi ønsker å sette fokus på i prosjektet. I tillegg til internundervisninger for leger og pleiegruppe, vil vi sette fokus på diagnosen på Verdens deliriumdag 17. mars ved å henge opp plakater og være synlig internt i sykehuset, legger Glomsrød til.

Den interne undervisningen vil foregå i mars og april, samt fortsette til høsten. Dersom prosjektet viser seg å ha påvist nytteverdi, vil det bli vurdert tilsvarende opplæring ved UNN i Harstad og Narvik.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.