Mange velger å sykle til jobben

Mer enn halvparten av de UNN-ansatte velger å gå, sykle eller ta bussen til og fra jobb.

Denne gjengen med UNN-ansatte ble belønnet for å sykle til jobb i fjor sommer. De fikk tildelt sykkeljakker med UNN-logo i forbindelse med Arctic Race of Norway i Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen
Denne gjengen med UNN-ansatte ble belønnet for å sykle til jobb i fjor sommer. De fikk tildelt sykkeljakker med UNN-logo i forbindelse med Arctic Race of Norway i Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen
Reisevaneundersøkelsen som ble gjennomført i fjor høst, i samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), viser at drøyt 40 prosent av de ansatte benytter seg av bil til og fra jobb. Enten som sjåfør, eller passasjer.

34 prosent sykler eller går, mens nærmere 20 prosent benytter buss.

Sammenlignet med svarene ved UiT, viser tallene at langt flere benytter bil blant de UiT-ansatte. Der er tallene for bilkjøring oppe i 55 prosent. Studentene på sin side er, ikke uventet, flinkest til å ta buss (50 prosent).

Mest fornøyde

Undersøkelsen viser også at de som går og sykler er mest fornøyd med reisen sin til Breivika (77 prosent oppgir at de er svært eller ganske fornøyde), mens de som kjører bil er minst fornøyde (48 prosent oppgir at de er svært eller ganske fornøyde).

69 prosent av bussbrukerne oppgir at de er svært eller ganske fornøyde med reisemulighetene.

Ønsker forbedringer

Med tanke på forbedringspotensial – blant annet for å få enda flere til å tenke alternativ til bil – trekkes det frem ønsker om flere sykkelfelt og gang- og sykkelveger, bedre snørydding og bedre sykkelparkering. Med tanke på buss ønskes det bedre kapasitet, flere avganger, lavere priser og flere kollektivfelt.

Undersøkelsen i fjor høst ble gjennomført av Sintef og var sendt ut til ansatte i Breivika på e-post. Resultatene som det vises til ovenfor er oppsummert og bearbeidet i samarbeid mellom UiT og UNN. Resultatene fra reisevaneundersøkelsen er også ment som et verktøy til arbeidet som foregår i prosjektet «Transportnett Tromsø», ledet av Tromsø kommune.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.