Trond Flægstad og Claus Klingenberg mottar på vegne av Forskningsgruppe pediatri - infeksjoner årets forskningspris fra UNN-direktør Anita Schumacher. Foto: Per-Christian Johansen

Med barne- og nyfødt­forskning som lidenskap

Trond Flægstad og Claus Klingenberg mottar på vegne av Forskningsgruppe pediatri - infeksjoner årets forskningspris fra UNN-direktør Anita Schumacher. Foto: Per-Christian Johansen

De er ekstra opptatt av infeksjoner og antibiotikabruk på nyfødte og større barn. Og trives i et tverrfaglig miljø med representanter fra både UNN og UiT. Nå har de mottatt en ekstra inspirasjon til fremtidige prosjekter.

I dag ble Forskningsgruppe pediatri – infeksjoner tildelt forskningsprisen 2020 ved UNN. Det setter flokken, med Trond Flægstad og Claus Klingenberg i spissen, stor pris på.

– Veldig hyggelig, og en anerkjennelse av et godt samarbeid både internt i UNN og mellom UNN og UiT. Det overordnede målet med forskningen er å bedre barn og ungdoms helse, sier de to barnelegene ved UNN Tromsø.

Disse utgjør Forskningsgruppe pediatri - infeksjoner. Foran fra venstre: Trond Flægstad, UNN og UiT, Pauline Cavanagh, UiT, Runa Wolden, UiT, Claus Klingenberg, UNN og UiT. Bak fra venstre: Tore Gutteberg, UNN og UiT, Hildegunn Granslo, UNN og UiT, Evegenya Sovershoeva, UNN, Synnøve Holmebukt, forskerlinjestudent UiT, Hermoine Venter, UiT, Aline Bjerkhaug, forskerlinjestudent UiT. Medlemmer som ikke var til stede da bildet ble tatt: Trym Thule Flygel, forskerlinjestudent/stipendiat, UiT og UNN, Dagny Hemmingsen, UNN, Eirin Esaiassen, UNN. Foto: Per-Christian Johansen

Mange publikasjoner

Sammen med gruppens øvrige medlemmer har de over tid etablert en god tradisjon med forskning på infeksjoner hos barn. Gruppen har de siste fire årene hatt stor publikasjonsaktivitet med rundt 30 artikler i ulike tidsskrifter, både i inn- og utland.

De har også bidratt til store internasjonale studier, eksempelvis i afrikanske land. Flere av publikasjonene retter seg mot reduksjon av antibiotika til nyfødte, der egen forskning er implementert i klinisk arbeid på nyfødt intensiv ved UNN Tromsø.

LES OGSÅ: Nyfødte kan ta skade av antibiotika

– Vi har kombinert klinisk forskning på UNN med aktiv basalforskning på Pediatrisk forskningslaboratorium på UiT. Sammen har vi skapt et godt miljø og rekruttert nye stipendiater og deltakere til gruppen underveis. Vi har også hatt et godt samarbeid med Forskningsposten på UNN som har støttet oss i flere kliniske studier. Og så er vi opptatt av å ha det trivelig i lag, sier Trond Flægstad og Claus Klingenberg.

Nasjonalt og internasjonalt nettverk

I begrunnelsen for prisen heter det fra Klinisk forskningskomite ved UNN:

«Pediatrisk forskningsgruppe har bygd opp et sterkt og allsidig forskningsmiljø bestående av forskere ved UNN og UIT, Norges arktiske universitet. Blant flere undergrupper er årets prisvinner, Pediatrisk forskningsgruppe – Infeksjon. De kan vise til et mangeårig systematisk arbeid med å implementere resultater av ny forskning i sine studier, samt å kombinere klinisk forskning på UNN med aktiv forskning ved Pediatrisk forskningslaboratorium på UiT. Gruppen har etablert et utstrakt nasjonalt og internasjonalt nettverk og har over flere år hatt en meget høy publikasjonsaktivitet, blant annet rettet mot reduksjon av antibiotika hos nyfødte».

LES MER om forskningsgruppen på UiT sin hjemmeside

En av studiene som Forskningsgruppe pediatri har bidratt til, har utgangspunkt i fødende kvinner som gjennomfører planlagt keisersnitt. Fra venstre: Overlege ved nyfødt intensiv Claus Klingenberg, førsteamanuensis og LIS Hildegunn Nordbakken Granslo ved barneavdelingen UNN, forsker Pauline Cavanagh ved barne- og ungdomsklinikken UNN og medisin- og forskerlinjestudent Aline Bjerkhaug. Foto: Per-Christian Johansen
Siden 2017 er det også avlagt fem doktorgrader med utgangspunkt fra forskningsgruppen, som også deltar i en stor satsing på antibiotikaresistens gjennom etableringen av Senter for antimikrobielle strategier (CANS) i Tromsø ved UiT og UNN.

UNN-rekruttering

Forskningsgruppen har mottatt finansiering fra Helse Nord til flere prosjekter for leger som nå jobber eller skal jobbe videre på UNN.

– Det er hyggelig at de som tar doktorgrader blir i UNN-systemet videre, sier Claus Klingenberg, som blant annet var veileder for en nylig publisert hørselsstudie på barn i regi av Dagny Hemmingsen.

– Har dere noen spesielle temaer dere brenner for å få forske på i fremtiden?

– Nå fokuserer vi i første rekke på å avslutte pågående prosjekter som har stoppet litt opp i forbindelse med koronapandemien. Blant annet en studie i det sørlige Afrika om helse og sykdom hos  barn med HIV, avslutter Trond Flægstad.

PS! Også utdanningsprisen ved UNN er delt ut denne uken. En presentasjon av vinneren Ragnar Joakimsen vil bli publisert her på Pingvinavisa førstkommende fredag.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.