Med rett til å rådgi

Martine Ryvoll Sivertsen (24) og John Christian Vedal (40) er de to nyeste tilskuddene til sykehusets juridiske kompetanse. Sammen med et knippe andre jurister sørger de for at UNN gjør ting etter boka.

Martine Ryvoll Sivertsen og John Christian Vedal
De nytilsatte juristene Martine Ryvoll Sivertsen og John Christian Vedal hjelper oss å ha orden i sysakene. Foto: Solveig Jacobsen
Begge har sin jusutdannelse fra UiT Norges arktiske universitet, og begge har røttene og hjertet nordpå. Sammen tilhører de en liten, men svært viktig faggruppe på totalt 11 jurister i sykehuset.

For Tromsøjenta Martine er UNN første stopp i karrieren. Hun avla sin embetseksamen våren 2023, med spesialisering i offentlige anskaffelser, arbeidsrett og skatterett. 1. oktober startet hun i jobben ved UNN, og inngår som en av to jurister i E-helse, samhandlings- og innovasjonssenteret (ESI).

– Men selv om jeg er plassert i ESI-staben, jobber jeg for hele sykehuset. Vi får spørsmål fra alle deler av organisasjonen, og håndterer veldig varierte rettsområder: Helserett, avtalerett, innsynsrett, personvern og annet.

Martine er også en del av innovasjonsteamet i UNN, hvor hun jobber spesielt med avtalerett i forbindelse med forskning og innovasjon.

Fra fiskerikrim til personvern

John Christian Vedal på toppen av Sherpatrappa i Tromø. Privat foto
En fornøyd John på toppen av Sherpatrappa i Tromsø. Foto: Privat
John har litt lengre fartstid i arbeidslivet. Dialekten avslører raskt at dette er en kar fra indre Troms, nærmere bestemt Bardu. 16. oktober kom han til UNN fra en stilling i Skatteetaten, hvor han jobbet med arbeidslivskriminalitet, særlig innenfor fiskeribransjen.

– Det var et stort skifte å gå fra å «jakte kjeltringer» til å hjelpe folk. Å jobbe med kriminalitet var ganske spennende, men det å gi råd og støtte er definitivt mer givende og positivt, smiler han.

John jobber på et litt smalere felt enn Martine, som en av tre jurister tilknyttet personvernombudet i UNN.

– Vi jobber på en måte mer spisset inn mot personvern, men også det favner veldig mye. Det meste vi gjør på UNN har en eller annen dimensjon med personvern, spesielt når det kommer til pasienter, utdyper han.

Liten gruppe med stor bredde

Juristene i UNN er fordelt på ulike fagområder. I tillegg til Martine, John og deres kollegaer, jobber noen jurister også i Personal- og organisasjonssenteret med arbeidsrettslige oppgaver. I tillegg har UNN tre foretaksadvokater, som har en særskilt rolle i å ivareta sykehusets rettslige interesser, og er et supplement til den øvrige juridiske kompetansen i UNN.

– Kan det bli litt ensomt å være så få, så spredt?

– Egentlig ikke – men vi prøver å ha en del møter sammen. En gang i måneden har vi et juristmøte hvor alle samles og kan diskutere og holde oss oppdatert. Det er nyttig å bli klar over hva de ulike jobber med, og hvilke problemstillinger vi kan bidra i.

For pasientene og Nord-Norge

– Hvorfor ville dere jobbe på UNN?

Martine Ryvoll Sivertsen på fjelltur. Privat foto.
Også Martine kobler gjerne av med en fjelltur. Foto: Privat
– Jeg tenkte at det kom til å være spennende, med mange forskjellige varierte oppgaver. Og det var det, sier Martine.

– Jeg liker jobben veldig godt og har hyggelige og gode kollegaer. Det er givende å bidra til at vi gir pasientene best mulig behandling, selv om vår rolle er mer indirekte.

John har et sterkt engasjement for UNNs rolle i nord.

– Jeg søkte meg til UNN fordi det er en utrolig viktig institusjon for at Nord-Norge skal kunne være det det er. Uten de tjenestene UNN tilbyr innenfor både helsehjelp og forskning, hadde ikke landsdelen sett ut som den gjør. Folk gjør fascinerende forskning på ting jeg knapt har hørt om før. Bare det å ha en bitteliten rolle inn i det, er veldig tilfredsstillende, understreker han.

– Hva gjør dere når dere ikke er på sykehuset?

– Jeg liker å trene – spinning, styrke, løping og yoga, sier Martine.

– Ellers er jeg sammen med familie og venner, smiler hun.

John er pappa til to barn på 11 og 14 år, og har dermed nok å henge fingrene i. Nylig har familien også fått et loddent tilskudd, forteller han:

– Ja, nå har vi skaffet oss hund. En bitteliten sak på to og et halvt kilo. En liten hissigpropp, men veldig søt, konkluderer han.

Tips oss!
Har du tips om nyansatte i UNN?
Send mail til pingvinen@unn.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.