• Apotekleder Camilla Bjørnstad (til venstre), prosjektleder Helge Pettersen og Sidsel Kristiansen, avdelingsleder ved sykehusekspedisjonen, sammen med «Emma» som gir apoteket bedre kapasitet og reduserer antallet feilkilder i medisinhåndteringen. (Se flere bilder i fortløpende billedkarusell). Alle foto: Rune Stoltz Bertinussen

 • Apotektekniker Abdifatah Hassan mater inn medisin i «Emma» som deretter tar full kontroll over hva hun har hvor. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

 • robot medisiner

  «Emma» jobber superfort. Farten på bevegelsene på de innvendige armene hennes er opp mot 60 kilometer i timen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

 • Sidsel Kristiansen, avdelingsleder ved sykehusekspedisjonen, tar ut medisin som er hentet automatisk i roboten. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Medisinroboter overtar kontrollen

 • Apotekleder Camilla Bjørnstad (til venstre), prosjektleder Helge Pettersen og Sidsel Kristiansen, avdelingsleder ved sykehusekspedisjonen, sammen med «Emma» som gir apoteket bedre kapasitet og reduserer antallet feilkilder i medisinhåndteringen. (Se flere bilder i fortløpende billedkarusell). Alle foto: Rune Stoltz Bertinussen

 • Apotektekniker Abdifatah Hassan mater inn medisin i «Emma» som deretter tar full kontroll over hva hun har hvor. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

 • robot medisiner

  «Emma» jobber superfort. Farten på bevegelsene på de innvendige armene hennes er opp mot 60 kilometer i timen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

 • Sidsel Kristiansen, avdelingsleder ved sykehusekspedisjonen, tar ut medisin som er hentet automatisk i roboten. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Verdens nordligste medisinrobot, døpt «Emma», er satt i arbeid ved Sykehusapoteket i Tromsø. Kollega «Oluf» vil være i drift i løpet av mai. Apoteket bygger akkurat nå om publikumsavdelingen for å gjøre plass til han.

– Det kommer til å bli litt kronglete for publikum en periode, og det må vi bare beklage. Men når «Oluf» er på plass forventer vi at ekspederingen vil gå mye raskere. Samtidig gjør de to robotene at vi kan frigjøre farmasøyter og apotekteknikere til å gjøre oppgaver vi til nå ikke har hatt kapasitet til, forklarer leder ved Sykehusapoteket i Tromsø, Camilla Bjørnstad.

Den første roboten skal kun håndtere bestillingene internt fra UNN. Den 18. februar døpte de den «Emma» etter at hun hadde vært i drift i en uke. Varelagerroboten tar i seg selv mye plass, men likevel mindre enn det opprinnelige varelageret, siden roboten utnytter lagerkapasiteten bedre.

åpning
Sidsel Kristiansen hadde æren av å foreta den offisielle «dåpen» av «Emma» den 18. februar.  Foto: Sykehusapoteket

Sparer tid

– Hver dag fikk vi nye varer som måtte settes på plass. Når vi så fikk bestilling fra sykehuset måtte vi manuelt plukke fram vare for vare. Det sier seg selv at det gikk med mye tid til kvalitetssikring både når vi satte varene på plass og plukket de fram, forteller Bjørnstad.

Nå gjør Emma brorparten av jobben. Hun sluker alt av varer som kommer inn, og lagrer de hulter i bulter i egen «mage». Hun har likevel lagt seg på minnet hvor de ulike pakkene ligger, og kan på sekunder finne fram enkeltpakninger når hun får en bestilling. Hun dobbeltsjekker bestillingen i en strekkodeleser. All erfaring viser at medisinrobotene reduserer feilplukk. I teorien skal ikke Emma kunne gjøre feil.

– Farmasøyten kontrollerer bestillingen fra avdelingen før den legges inn i roboten, blant annet for å undersøke at de billigste preparatene (avtalepreparater) er valgt og og at det ikke bestilles «unormale» preparater eller mengder.. Vi sjekker også at det ikke er leveringsvansker på det som er bestilt. Da kontakter vi avdelingen for å sammen finne gode alternativer. Emma leverer så ut varene i en luke i veggen. Da er den allerede kontrollert via strekkode, og behovet for dobbeltkontroll faller bort, forklarer Bjørnstad.

Mer ute i avdelingene

De ansatte som før brukte tid på manuell stabling og plukking og sjekk, skal nå i større grad ut på sykehusavdelingene for å jobbe ved medisinrommene der.

– Vi vet at det er et behov for mer bistand fra oss ute i avdelingene til å ivareta medisinrommene, holde orden der og gjøre kontroller. Det er dette vi nå håper å få frigjort mer tid til, forklarer Bjørnstad. Det er ingen planer om å kutte i staben som følge av at robotene kommer på plass.

– Vi føler at det er så mye å gjøre på legemiddelområdet at vi trenger de vi har, sier apoteklederen.

medisinrobot
Også medisinroboten "Oluf" er nå under montering og klargjøring ved sykehusapoteket i Breivika. Foto: Per-Christian Johansen
Det eneste robotene ikke kan håndtere er medisiner som krever oppbevaring i kjøleskap, eller veldig store og tunge pakninger. Dette må fortsatt plukkes manuelt, og Sykehusapoteket er i ferd med å legge om sine rutiner i forbindelse med hva som håndteres av robot og ikke.

– Likedan må vi manuelt splitte pakninger når det er påkrevd. Både av økonomi- og miljøhensyn ønsker vi å sende minimalt med legemidler ut til avdelingene, slik at minst mulig medisin må kasseres. Hvis de bare trenger et enkelt brett skal de slippe å få en hel pakke. Dette må vi også administrere manuelt, forklarer apoteklederen.

Naturlig utvikling

Hun sier investeringen i robot er en del av utviklingen som tvinger seg fram.

– Slik vi har tenkt, må apoteket ha en viss størrelse for å kunne forsvare investeringen, slik at jeg tviler på at det er så mange flere apoteker i Tromsø som kommer til å skaffe seg dette. Men for oss vil dette være regningssvarende. Robotene vil føre til færre feil, og samtidig frigjøre tid for farmasøyter og apotekteknikere.

Ombyggingen startet i januar og alt er planlagt ferdigstilt i løpet av juni. Da skal roboten som tar seg av medisinen som bestilles av publikum, han «Oluf», være ferdig installert.

– Selve ombyggingen har gått utrolig fint til nå. Det har vært en positiv opplevelse, selv om det har vært kaotisk å bygge om mens man samtidig har vært i full jobb i lokalene, sier Bjørnstad. Hun ønsker å berømme teknisk avdeling ved UNN og deres underleverandører for arbeidet som er gjort.

Camilla Bjørnstad opplyser at selve arbeidet med å gjøre plass til de nye medisinrobotene ved sykehusapoteket i Breivika, og som har berørt kundene den siste tiden, vil være avsluttet til onsdag 18. mai.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.