Laget av medarbeidere på kreftsengeposten ønsker å løfte kompetansen i egen avdeling. Fra venstre seksjonsleder Bente Liss Roaldsen, sykepleier Joachim Hansen, sykepleier Ingeborg Eriksen, sykepleier Håkon Ørnsrud, sykepleier Helle Rosvold, kreftsykepleier Christina Sørbøe Dahl, kreftsykepleier Silje Solem og avdelingsleder Magnar Johansen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Mer attraktivt med kreftsykepleie

Laget av medarbeidere på kreftsengeposten ønsker å løfte kompetansen i egen avdeling. Fra venstre seksjonsleder Bente Liss Roaldsen, sykepleier Joachim Hansen, sykepleier Ingeborg Eriksen, sykepleier Håkon Ørnsrud, sykepleier Helle Rosvold, kreftsykepleier Christina Sørbøe Dahl, kreftsykepleier Silje Solem og avdelingsleder Magnar Johansen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

En bedre tilpasset studieordning for kreftsykepleiere kan bidra til at kreftsengeposten ved UNN får styrket sitt eget lag av spesialsykepleiere. Seksjonsleder Bente Liss Roaldsen er forsiktig optimist.

Sykepleier Håkon Ørnsrud og kreftsykepleier Christina Sørbøe Dahl trives godt på jobb ved kreftsengeposten ved UNN i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

UiT, Norges arktiske universitet gjennomfører nytt opptak av spesialsykepleiere denne vinteren, med søknadsfrist 1. mars og studiestart til høsten. Da ligger det an til å bli en viktig endring for de som ønsker å ta master i kreftsykepleie. Masterstudiet kan nå gjennomføres i løpet av to år, mot tre tidligere. Dermed sidestilles kreft med studieretningene for anestesi-, operasjon-, barne- og intensivsykepleie.

– Ærlig talt har vi ikke hatt en god nok ordning tidligere, men nå kommer det en ordning som virkelig gjør det attraktivt å ta master i kreftsykepleie. Tidligere har de på kreftutdanningen kombinert jobb og studier over tre år. Nå kan de i stedet fokusere på å være fulltidsstudenter over en kortere periode. I tillegg kan de – som før – søke utdanningsstilling ved UNN. Det sikrer lønn frem til kompetanse som kreftsykepleier er oppnådd (tre semester av masterutdanningen journ. anm). Til gjengjeld forplikter de seg til bindingstid her hos oss etter at de er ferdig utdannet, forteller hun.

Attraktivt fag og avdeling

Både Roaldsen og avdelingsleder Magnar Johansen fremhever et spennende fag under rask utvikling.

– Kreft er et av de medisinske områdene der utviklingen går raskest. Bare på medikamentfeltet skjer det mye, og dette bidrar til at dette er et veldig spennende felt å jobbe med, sier overlege Magnar Johansen.

– Å jobbe med kreftpasienter er selvsagt krevende, men jeg tror ingen som jobber her hos oss noen gang avslutter en arbeidsdag uten følelsen av at de har bidratt til å gjøre en viktig forskjell i løpet av arbeidsdagen sin, mener Bente Liss Roaldsen.

– Vi rekrutterer hele tiden kompetente medarbeidere. Men akkurat nå er avgangen vår større enn hva vi klarer å kompensere ved hjelp av nyrekruttering, sier seksjonsleder på kreftsengeposten Bente Liss Roaldsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
At kreftsengeposten tidvis sliter med å rekruttere spesialsykepleiere, skyldes altså ikke at avdelingen ikke er attraktiv for dem som kunne være aktuelle å søke seg dit.

– De medarbeiderne som jobber her hos oss er rett og slett attraktive i resten av helsevesenet. Over tid avgir vi mange medarbeidere til avdelinger som etterspør kompetansen og erfaringen deres, særlig dagpoliklinikkene på UNN, Helsehuset og Tromsø kommune, sier Roaldsen, som i hovedsak mener det er positivt at avdelingen hennes kan bidra til å spre viktig kompetanse.

– Vi rekrutterer hele tiden nye medarbeidere, men akkurat nå står vi i en situasjon der lekkasjen er for stor. Avgangen av spesialsykepleiere er større enn det vi klare å kompensere for med nyrekruttering. Derfor er det viktig med et løft på videreutdanningen, mener hun.

Viktig med heltidsstudium

Om utdanningen skal fungere som et viktig verktøy for rekruttering av spesialsykepleiere, er det viktig at utdanningen oppleves som attraktiv. Knapt noen er bedre i stand til å vurdere denne attraktiviteten enn de som allerede jobber på kreftsengeposten. Silje Solem og Christina Sørbøe Dahl har gått hver sin vei til posisjonen som kreftsykepleiere.

– Jeg ble ferdig i 2017, og tok denne tilleggsutdannelsen ved siden av full jobb. Det var tungt, og jeg oppnådd heller ikke mange nok studiepoeng til å kunne fullføre masterstudiet, forteller hun.

– For meg var det aller viktigste å kunne studere på heltid, forteller Christina, som var ferdig utdannet kreftsykepleier i 2014.

 – Jeg følte meg veldig heldig som kunne være heltidsstudent, men det er klart at det er en ytterligere forbedring å kunne gå rett på master, mener hun.

Det arrangeres Åpen dag ved UNN i både Tromsø, Harstad og Narvik for å informere om nytt studieopptak av spesialsykepleiere ved UiT, Norges arktiske universitet. Studiet kan kombineres med utdanningsstillinger ved UNN.

Ingeborg Eriksen er blant dem utdanningstilbudet retter seg mot.

– Jeg har grunnlaget som trengs, fordi jeg har bachelor og har to års praksis som sykepleier. Derfor vurderer jeg helt klart å søke, sier hun.

Helle Rosvold og Joachim Hansen har langt på vei allerede bestemt seg for å søke.

– Jeg har jobbet som sykepleier i tre år, og trenger den kompetansen som tilbys. Påfyll av kompetanse er viktig hele veien, og mulighet for videre kompetansebygging blir enda bedre etter gjennomført masterstudium, , sier Joachim.

– For meg er det ingen tvil, erklærer Helle.

– Jeg har visst i mange år at det er dette jeg vil. Jeg opplever kreftfaget som veldig spennende, og da ønsker jeg å fordype meg i det, sier hun.

Her kan du lese kompetansebeskrivelsen for kreftsykepleie (ekstern lenke).

Åpen dag om nytt studieopptak

15. januar skal kreftavdelingen bidra i forbindelse med Åpen dag ved UNN Tromsø om nytt opptak av spesialsykepleiere. UiT, Norges arktiske universitet, starter nytt utdanningsløp i august, og sammen med kreftsykepleie omfatter ordningen også intensivsykepleie, barnesykepleie, anestesisykepleie og operasjonssykepleie.

På Åpen dag vil det også bli gitt informasjon om hvordan studiet kan kombineres med utdanningsstilling ved UNN. Det sikrer lønn i 1,5 år (tre semester) av spesialistutdanningen. Denne ordningen kan du lese mer om her. Søknadsfristen på utdanningsstillingene ved UNN er 8. mars.

Åpen dag vil også bli avviklet ved UNN Harstad 5. februar og UNN Narvik 6. februar. Se mer info om tidspunkter på bildet i denne saken.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.