pasientreiser

Troms Taxi hjelper midlertidig til med pasienttransporten fra Midt-Troms til UNN. Innfelt avdelingsleder Bernt Nerberg ved Pasientreiser. Foto: Per-Christian Johansen og Jan Fredrik Frantzen

Midlertidig taxiløsning skal hjelpe pasienter

pasientreiser
Troms Taxi hjelper midlertidig til med pasienttransporten fra Midt-Troms til UNN. Innfelt avdelingsleder Bernt Nerberg ved Pasientreiser. Foto: Per-Christian Johansen og Jan Fredrik Frantzen

Pasientreiser ved UNN har inngått avtale med Troms Taxi for å hjelpe pasienter fra Midt-Troms i en overgangsfase.

Stein Sørensen Persontransport (SSP) overtok 1. juli pasienttransporten for Midt-Troms. I en oppbyggingsperiode har det vært forventet enkelte kapasitetsutfordringer med å oppfylle behovet. Helse Nord har utlyst anbud for en andreprioritert leverandør, som skal bidra sammen med SSP ved behov. I påvente av dette har UNN inngått en midlertidig avtale med Troms Taxi. Sistnevnte hadde frem til 1. juli transportansvaret for pasienter i Midt-Troms.

Den midlertidige avtalen har vært i bruk i to uker, og så langt er erfaringen langt færre problemer enn i første halvdel av juli måned.

– Det er i hvert fall opplevelsen vår. Avtalen ble inngått av hensyn til pasientene grunnet manglende kapasitet. I første rekke handler det om å dekke opp de oppdragene som haster, og de tilfeller der pasientene har problemer med å legge ut selv for transporten, sier avdelingsleder Bernt Nerberg ved Pasientreiser UNN Tromsø.

Ekstra dekning

I avtalen med Troms Taxi fremgår det at omfanget vil være begrenset til turer som ikke pasientreisekontoret ved UNN greier å koordinere gjennom avtalen med Stein Sørensen pasienttransport, og/eller der pasienten ikke har mulighet til å legge ut for turen.

– Dersom hovedleverandøren ikke har kapasitet til å dekke behovet, gis det nå mulighet til å bestille hos Troms Taxi. Men alt skal fortsatt koordineres gjennom oss, sier Nerberg.

LES BLOGGER på Pingvinavisa.

Ved Troms Taxi har fortvilelsen vært stor på vegne av pasientene etter at de tapte anbudet til Stein Sørensen Persontransport. Nå er de glad for å kunne hjelpe til.

– Det er begrenset hva vi blir å gjøre. Men vi ser det som en forpliktelse å hjelpe folk i slike situasjoner når man driver drosjetransport, sier Ole Martin Johansen i Troms Taxi til Folkebladet, som omtalte saken lørdag.

Ø-hjelpsturer

Troms Taxi har ifølge Folkebladet ikke tatt stilling til om de vil gi tilbud knyttet til anbudet om andreprioritert leverandør.

– Vi håper den midlertidige løsningen vil bidra til å lette hverdagen for de ansatte ved legekontorene i Midt-Troms, og ikke minst sikre pasientene god transport i forbindelse med ø-hjelpsturer, slutter Bernt Nerberg.

SE NYANSETTELSER ved UNN her.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.