Mot avklaring for en større gruppe

Sykepleierne på Dagkirurgen får trolig utbetalt pengene de har til gode den 12. desember, men for de øvrige rundt 60 ansatte ved UNN HF som har deltatt i den samme grenseoppgangen dagarbeider/turnusarbeider, er man ennå ikke helt i mål.

– Forutsatt at det ikke blir noen forsinkelser på lønn kommer pengene til de på Dagkirurgen i forbindelse med kjøringa av desemberlønna. Dagkirurgen har hatt det vi i denne sammenhengen kan kalle et enkelt krav, derfor har vi fått ferdigstilt behandlingen av dem nå. Men vi er fortsatt ikke helt i mål med de til sammen rundt 60 ansatte fordelt på totalt 10 klinikker/senter som er rammet av denne grenseoppgangen som er foretatt, forklarer HR-rådgiver Anne-Lise Kjelkvik.

Hun har en noe mer komplisert definisjon av hva forliket med forbundene vedrørende dagarbeider/turnusarbeider innebærer. Fra å ha to definisjonsmuligheter dagarbeider/turnusarbeider, finnes det nå fire. Her handler det for eksempel om når overtid skal slå inn, hvor lang arbeidstid den enkelte er pålagt på dager før helligdag og så videre. En betydelig mer kompleks problemstilling å finne ut av enn Dagkirurgens 50 kroner i manglende vakttillegg per time.

– For Dagkirurgen gjaldt det bare å regne sammen antallet timer de hadde jobbet. For de andre gruppene er det mange ulike ting som spiller inn, og vi må tilbake i gamle vaktplaner, timelister og systemer. Dette tar tid, og hele denne saken har blitt behandlet under ett. Vi har nylig hatt et drøftingsmøte med relevante klinikktillitsvalgte som Norsk Sykepleierforbund vedrørende informasjonsskriv om de nye grensegangene. Dette går nå ut til klinikkene og vi håper samtidig å ferdigstille oppgjøret for resten av de dette gjelder innen årsskiftet. De får nok ikke ut pengene før et stykke over nyttår, men vi skal i alle fall prøve å ha klart hvem som skal ha ekstra utbetalinger før den tid, sier Kjelkvik.

Hun forklarer tidsbruken som saken har krevd med at de to ansatte som har hatt disse oppgavene i HR ressursstyring, ikke har kunnet frigjøre mer tid til kun å arbeide med denne saken.

– Nå er vi enig med fagforbundene om at de skal «vaske» den innsendte kravlista for å få den mer presis. Noen av de som står der har frafalt sine krav, og for andre er problemstillingen uaktuell. Det tar tid å gå gjennom hver enkelt og så sjekke bakover i tid, så ved å få mer oppdaterte lister kan dette avklares fortere, sier Kjelkvik.

For at turnusarbeidere videre skal få ut riktig lønn har HR sendt ut en oppfordring til lederne i de ulike avdelingene om å rapportere inn i personalportalen hvem som skal registreres som turnusarbeidere med vanlig 37,5 timers uke.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.