Live og Tone utdanner seg som jordmødre ved UiT og har utdanningsstilling ved UNN.

Tone Alstad (til venstre) og Live Hanssen utdanner seg begge som jordmødre, og har utdanningsstillinger ved UNN i henholdsvis Harstad og Narvik. Her ved UNN Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen

Motivert av lønnet utdanning

Live og Tone utdanner seg som jordmødre ved UiT og har utdanningsstilling ved UNN.
Tone Alstad (til venstre) og Live Hanssen utdanner seg begge som jordmødre, og har utdanningsstillinger ved UNN i henholdsvis Harstad og Narvik. Her ved UNN Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen

Drømmen har vært å bli jordmor. Nå blir den realisert for Live Hanssen (26) og fembarnsmamma Tone Alstad (52), mye takket være UNNs ordning med utdanningsstillinger.

De to er i hver sin fase av livet, men har blitt kjent gjennom jordmorstudiet ved UiT, Norges arktiske universitet i Tromsø.

Live – opprinnelig fra Gravdal – har bodd i Narvik de fem siste årene. Der har hun utdannet seg som sykepleier og hatt jobb ved medisinsk sengepost, UNN Narvik. Hun har kjæreste, men foreløpig ingen barn.

Tone på sin side har mange års jobberfaring som sykepleier, primært ved ortopedisk sengepost, UNN Harstad. Hun er gift, og har fem barn i alderen 13-31 år.

jordmorutdanning alstad hanssen 3
Live (til venstre) og Tone stortrives som studenter ved UiT, Norges arktiske universitet. Foto: Per-Christian Johansen

Kvinnehelse 

Begge startet på jordmorstudiet ved UiT i august i fjor. Samtidig gikk de inn i lønnet utdanningsstilling ved UNN i henholdsvis Narvik og Harstad. Dette tilbudet – for jordmorstudenter – ble etablert ved UNN for to år siden.

Våren 2025 er de to ferdig utdannet, og har en master i jordmorfaget.

– Jeg er veldig opptatt av kvinnehelse, og jordmor er et bredt fagområde med mye spennende innhold relatert til nettopp kvinnehelse, sier Live Hanssen.

Hun har allerede hatt sin første praksisperiode, avviklet ved nettopp UNN i Narvik.

– Det var veldig lærerikt. Jeg ble involvert i fødsler fra første stund, og opplevde trygghet med god veiledning hele veien, sier Hanssen.

Starter ved nytt sykehus

Når jordmorutdanningen er avsluttet, vil hun gå inn i jobb ved det flunke nye sykehuset som åpner i Narvik i november 2024. Den lønnede utdanningsstillingen gir en bindingstid ved sykehuset i 2,5 år etter endt utdanning.

– Det blir veldig kjekt å starte i jobben som jordmor i et helt nytt sykehus. Så får vi håpe oppgavene blir som de er planlagt, sier Live Hanssen, og tenker på den pågående endringsprosessen i Helse Nord der blant annet akuttberedskapen står på dagsorden.

Medstudent Tone Alstad ble tildelt utdanningsstilling som hun søkte på ved UNN Harstad. Der har hun jobbet i 16 år allerede. Å beholde lønn under jordmorutdanningen var en avgjørende faktor for den etablerte fembarnsmoren.

Som å vinne i Lotto

– Jeg har alltid drømt om å bli jordmor. Men det har ikke helt passet sånn med familie og jobb, før nå. Egentlig kom jeg inn på anestesiutdanning i fjor, men takket nei. Så da utdanningsstillingen som jordmor ble lyst ut – og jeg fikk den – var det som å vinne i Lotto, beskriver Alstad.

Hun hadde sine 13 første praksisuker på føden ved UNN Tromsø sist høst. Tross erfaring fra egne fødsler, ble det en brå start da hun som praksisstudent var med på en fødsel som tok en hurtig vending underveis.

– Da tenkte jeg at akkurat dette er viktig å få gjennomgått tidlig i praksis. Det motiverte meg til å lære faget skikkelig, sier hun.

Trives som studenter

Både Tone og Live pendler til studiesamlinger i Tromsø, som en del av et kull på 20 studenter ved UiT. Og de synes opplegget og faget er veldig tilrettelagt og lærerikt.

– Det er veldig pendlervennlig med sein oppstart på mandager og tidlig avslutning på fredager, sier Live Hanssen.

– Det er et veldig flott og sosialt kull, supplerer Tone Alstad.

fagjordmor hågensen
Fagjordmor Kathrine Hågensen ser frem til å ønske nye jordmorstudenter velkommen i utdanningsstilling ved UNN. Foto: Universitetssykehuset Nord-Norge

Utdanningsstillinger ved UNN

Også for kommende kull til jordmorstudiet ved UiT – med oppstart i august i år – tilbyr UNN utdanningsstillinger. Som ved sist opptak er det tre stillinger ved UNN Tromsø, én i Narvik og én i Harstad.

Søknadsfrist ved UiT er 15. april, og for utdanningsstilling ved UNN 21. april.

Er du en aktuell kandidat? Les mer om vilkårene og søk her.

Du kan også søke utdanningsstillinger rettet mot videreutdanning som anestesi-, barne-, intensiv-, operasjon- eller kreftsykepleier (ABIOK).  For disse studiene er søknadsfristen ved UiT 1. mars, og for utdanningsstilling ved UNN 10. mars.

Har du spørsmål om utdanningsstillingene ved UNN, send e-post til utdanning@unn.no.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.