Jordmor Kathrine Hågensen (til venstre) og seksjonsleder Bente Mietinen ved barselavdeling UNN Tromsø gleder seg over tildelingen av Ammehjelpens Begeistringspris for 2017. Gutten Kathrine Hågensen holder på bildet er ni timer gammel, og ble født på en av hennes nattevakter denne uken. Foto: Per-Christian Johansen

Mottar begeistringspris for god ammehjelp

Jordmor Kathrine Hågensen (til venstre) og seksjonsleder Bente Mietinen ved barselavdeling UNN Tromsø gleder seg over tildelingen av Ammehjelpens Begeistringspris for 2017. Gutten Kathrine Hågensen holder på bildet er ni timer gammel, og ble født på en av hennes nattevakter denne uken. Foto: Per-Christian Johansen

Årlig fødes nesten 1.400 babyer ved barselavdelingen UNN Tromsø. Nå har fornøyde nybakte mødre sørget for at Ammehjelpens Begeistringspris for 2017 tildeles jordmødre og barnepleiere ved avdelingen.

Jordmødrene Kathrine Hågensen (til venstre) og Kristina Halvorsen mottok Ammehjelpens Begeistringspris på vegne av barselavdelingen UNN Tromsø sist fredag. Foto: Ammehjelpen
I ettermiddag får barselavdelingen tildelt begeistringsprisen under en tilstelning i Oslo. Blant 10 nominerte kandidater ble UNN Tromsø plukket ut som vinner. Det etter nominasjon fra to mødre som fødte i løpet av fjoråret.

– Det var en kjempehyggelig overraskelse å få beskjed om denne prisen. Det gir et ekstra klapp på skulderen i arbeidshverdagen, sier jordmor Kathrine Hågensen, én av de to ved avdelingen som er trukket frem i forbindelse med nominasjonene til prisen.

Anerkjennelse

Sammen med kollega Kristina Halvorsen er hun i dag til stede på en fagdag i Oslo, som avsluttes med prisutdeling og middag i anledning Ammehjelpens 50-årsjubileum.

– Prisen er også en anerkjennelse til avdelingsledelsen, som prioriterer ammehjelp som et viktig fokusområde og legger til rette for individuell tilpasning og oppfølging i forbindelse med fødslene, legger Hågensen til.

Seksjonsleder Bente Mietinen synes også tildelingen av Ammehjelpens Begeistringspris er stas – og kanskje ikke helt tilfeldig. Barselavdelingen ved UNN Tromsø har nemlig hatt status som mor-barnvennlig i over 20 år, og fikk senest i fjor fornyet denne statusen.

De rundt 70 ansatte jobber fortløpende med å holde god kvalitet på arbeidet, som evalueres gjennom ukentlige tavlemøter med utvalgte kvalitetsindikatorer. Disse retter seg blant annet mot amming.

Seksjonsleder Bente Mietinen (til venstre) og fag- og forskningsjordmor Gunnbjørg Andreassen foran kvalitetstavla på barselavdelingen som blant annet viser at UNN skårer godt på antall mødre som har kontroll på ammingen ved utskriving fra avdelingen. Foto: Per-Christian Johansen

– Ammehjelp er jo i utgangspunktet en naturlig del av arbeidshverdagen for våre jordmødre og barnepleiere. Det handler om menneskemøter og kultur i avdelingen. De siste årene har vi vært gjennom et generasjonsskifte blant de ansatte, og i den anledning har det vært jobbet ekstra målrettet med å videreføre kompetansen, eksempelvis gjennom internundervisning og e-læringskurs. Hver oktober har vi også amming som eget tema, under begrepet «hvit oktober». Sist år hadde vi blant annet over 30 ansatte på kurs om amming i regi av Rikshospitalet, sier Mietinen.

God fagkunnskap

Dette henger godt sammen med begrunnelsen Ammehjelpen har gitt for tildeling av Begeistringsprisen for 2017.

– Enkeltmennesker i personalgruppen kan utgjøre en forskjell slik at mødre føler seg sett og ivaretatt og får hjelp i henhold til egne premisser. Samtidig ser vi viktigheten i at barselavdelingen har tilstrekkelig personale med god fagkunnskap og tid nok til å veilede mødrene om amming, heter det i begrunnelsen.

Og mødrene bak nominasjonene, som altså fødte ved UNN Tromsø i løpet av 2017, sparer ikke på superlativene.

– Som førstegangsfødende, innlagt på barsel i en uke – masse barseltårer og bekymringer bare en ny mor kan ha – var det godt å komme inn på akkurat den avdelingen i Tromsø. Etter mye god omsorg og kyndig ammehjelp fikk vi det til! Lillemor er nå 3 måneder og vi fullammer uten problemer. Avdelingen fortjener all heder og ære som kan gis, beskriver Agnete Hagerup, som fikk ekstra god hjelp av jordmor Kathrine Hågensen.

De ansatte ved barselavdelingen trives godt sammen, og setter pris på tildelingen av Ammehjelpens Begeistringspris. Bakerste rekke fra venstre: Astrid Hansen (barnepleier), Christian Widnes (overlege), Gunnbjørg Andreassen, Anne Vigdis Mortensen, Siv Elisabeth Skarding, Lene Skog. Fremste rekke fra venstre : Anne Mette Severinsen, Antigone Nyborg, Cecile Olsen, Bente Mietinen, Unni Lerbakk (alle jordmødre). Foto: Per-Christian Johansen
Veronica Løkse følger opp:

– Etter fødsel i september i fjor sleit vi å få til amming. Jeg hadde ikke fått i gang melkeproduksjon da kroppen jobba med å få opp blodprosenten grunnet stort blodtap under fødsel. Alt gjorde vondt, og jeg var sliten nok som det var etter fødselen. Så var det denne nattevakten som kom inn, jordmor Kristina Halvorsen. Hun hadde virkelig en fantastisk måte å prate på, forklare på, vise og hjelpe. Hun hjalp meg å legge til, og forklarte underveis. Slik holdt vi på hele natta, hver gang lille skulle spise. Det hun gjorde redda hele amminga, fastslår mamma Løkse.

Nært samarbeid med mødrene

Historien kjenner Kathrine Hågensen seg godt igjen i.

–  Ja, helt klart. Og i mitt tilfelle er jeg veldig glad for at vi fikk det til sammen. Jeg og mammaen jobbet intenst i fire hele dager, og rakk å bli godt kjent. Jeg brukte også Ammehjelpens nettsider til å finne informasjon i forbindelse med den aktuelle historien, sier Hågensen.

Hun er også er glad for at avdelingsledelsen har et bevisst forhold til at nybakte mødre som trenger ekstra hjelp får bli på avdelingen så lenge det er behov for dette.

Begeistringsprisen deles ut av Ammehjelpen. Organisasjonen ble dannet i 1968, og har etablert prisen for å fremheve helsearbeidere som er dyktige med ammeveiledning, og hedre institusjoner som gjør en særlig innsats for mødre som ammer.

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.