Nå etableres poliklinikk for atrieflimmer

Ved UNN Harstad står de ansatte klar til å gi pasienter med hjerteflimmer (atrieflimmer) et ekstra tilbud denne våren.

hjerteflimmer
Overlege Siri Malm bidrar i prosjektet med å etablere en egen poliklinikk og et eget kurstilbud for pasienter med atrieflimmer tilknyttet UNN Harstad. Foto: Per-Christian Johansen
Allerede er et fulltegnet kurs for pasienter avviklet, og om en drøy måneds tid er neste kursdag planlagt. I tillegg etableres en atrieflimmerpoliklinikk med oppstart 4. mai.  Poliklinikken skal primært drives av spesialsykepleier, i tett samarbeid med hjertespesialist.

– Vi tror det er mye å hente på bedre informasjon til, og oppfølging av, pasienter med atrieflimmer. Derfor har vi etablert kurstilbudet i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret ved UNN Harstad, og ser frem til å komme i gang med selve poliklinikken. Gjennom tiltakene kan pasientene også delta mer aktivt i behandlingsvalgene og dermed leve bedre med sin tilstand, sier overlege Siri Malm ved UNN Harstad.

Oppdages tilfeldig

Atrieflimmer er en vanlig hjerterytmeforstyrrelse med raskt økende forekomst. Det antas at så mange som 100.000 kan ha disse symptomene i Norge i dag.

Symptomer kan eksempelvis være ubehagelig hjertebank, brystsmerter, tung pust, redusert arbeidskapasitet og svimmelhet. Noen har ingen plager, og atrieflimmer oppdages tilfeldig.

– Vi ønsker å gi pasientene økt kunnskap om, og forståelse av, både årsaker til og behandling av atrieflimmer. Dette vil kunne bidra til forbedret livskvalitet, og kan forebygge komplikasjoner som hjerneslag og hjertesvikt, forklarer Siri Malm.

Atrieflimmer gir økt risiko for hjerneslag og død, og riktig behandling i en tidlig fase kan redusere sjansen for slike komplikasjoner. I dag registreres det en mangelfull oppfølging av disse pasientene både hos fastlegen og i spesialisthelsetjenesten.

Ulike oppfølgingsbehov

Med en dedikert sykepleierdrevet poliklinikktilbud tilstrebes kortere ventetid for vurdering på sykehus, og dermed tidligere igangsatt utredning og behandling.

– Vi vil også i større grad kunne tilby pasientene kontroll etter akuttinnleggelser for atrieflimmer. Noen pasienter vil kanskje kun ha behov for deltakelse på kurs og/eller èn konsultasjon på poliklinikken. Mens andre vil måtte følges litt over tid før vi igjen overlater oppfølgingen til fastlege. På sikt håper vi også å kunne redusere antall akuttinnleggelser for atrieflimmer, sier Malm.

Foreløpig er tilbudet basert på ettårige prosjektmidler innvilget som 20 prosents frikjøp av sykepleier, men målet er å videreføre ordningen med fast sykepleierdrevet poliklinikk.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.