Sykehusapotek narvik

Anna Lillefloth (til høyre) blir leder for Sykehusapotek Nord i Narvik, som blir lokalisert innenfor hovedinngangen i det nye sykehuset på Furumoen (i den røde fløya i bakgrunnen). Airin Nordgård er prosjektleder for etableringen i Narvik. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Nå får Narvik sykehusapotek

Sykehusapotek narvik
Anna Lillefloth (til høyre) blir leder for Sykehusapotek Nord i Narvik, som blir lokalisert innenfor hovedinngangen i det nye sykehuset på Furumoen (i den røde fløya i bakgrunnen). Airin Nordgård er prosjektleder for etableringen i Narvik. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Når det nye sykehuset åpner i Narvik, får de et moderne sykehusapotek med egen publikumsavdeling, sykehusekspedisjon og laboratorier for produksjon. Samtidig kan de bidra med legemidler og kompetanse til både sykehus, det nye helsehuset og sykehjemmet på Furumoen.

Anna Lillefloth og Airin Nordgård så nylig på framdriften i det som skal bli lokalene til Sykehusapotek Nord i Nye UNN Narvik.

‒ Det er faktisk en viktig nyhet at vi får en publikumsavdeling i det nye sykehusapoteket. Vi vet tilbudet er spesielt viktig for pasienter som er på vei hjem fra sykehuset, slik at de kan få hente ut det de trenger av medisiner før de drar, sier Airin Nordgård, som er Sykehusapotek Nord sin prosjektleder for etableringen i Narvik.

NUN Apoteket 1
Det nye sykehusapoteket blir sentralt plassert inn til høyre i ankomstområdet ved Nye UNN Narvik, som vist på denne bygningsillustrasjonen.

Åpent for alle

Pasienter som reiser med Pasientreiser, har faktisk ikke lov å gjøre stopp for ærender på veien hjem. Mange av dem bor i omkringliggende kommuner, hvor det kan være langt til nærmeste apotek.

‒ Det nye sykehusapoteket vil være åpent for alle. Det er det viktig å presisere. Selv etter 14 år med publikumsavdeling ved UNN Harstad får vi fortsatt kunder som spør om «vanlige folk» har lov å handle hos oss, smiler Nordgård.

Hun leder til daglig Sykehusapotek Nord i Harstad, og har hatt de fem ansatte som i dag jobber som farmasøyter og apotekteknikere ved UNN Narvik som underlagt avdeling.

Fra 1. oktober kan hun overlate alt ansvar i Narvik til Anna Lillefloth. Den erfarne farmasøyten starter da i sin nye stilling som leder for det som blir Sykehusapotek Nord ved UNN Narvik. Det nye apoteket åpner høsten 2024, samtidig med resten av Nye UNN Narvik.

Vært med fra start

‒ Jeg må få skryte av UNN som har tatt oss med i byggeprosjektet på Furumoen helt fra starten av. Vi har fått en flott plassering like til høyre når du kommer inn hovedinngangen på det nye sykehuset. Totalt et lokale på cirka 230 kvadratmeter, forteller Airin Nordgård begeistret.

Sykehusapotek narvik 5
Anne Lillefloth skal lede det nye sykehusapoteket i Narvik. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

En del av dette blir apotekutsalg med diverse reseptfrie apotekvarer, handelsvarer og forbruksmateriell. Over disk får du de reseptbelagte, og bak disken blir det blant annet plass til en varelagerautomat og to laboratorier for medisinproduksjon.

‒ Det blir en stor overgang fra kjelleren i det gamle sykehuset hvor vi er nå, og til dette, sier Lillefloth.

Hun og de fire andre ansatte i Narvik-avdelingen gleder seg til allerede til å flytte inn.

‒ Vi har ennå ikke alle detaljer helt på plass, men vi er kommet langt i planleggingen. Det kommer til å bli veldig bra og ikke minst viktig for sykehuset å ha et eget sykehusapotek, sier Nordgård. Hun vet ikke hvor mange flere ansatte de vil trenge i apoteket. Dette avhenger blant annet av hvor mange oppgaver farmasøytene får inne i sykehuset.

Oppgaveglidning

De fem i dagens apotekavdeling i Narvik, jobber med klinisk farmasi og rådgivning. I tillegg besørger de legemiddelleveransen de ulike avdelingene, og både innen somatikk og psykiatri. Men de kan gjøre mange flere oppgaver som kan avlaste avdelingene, og spesielt sykepleierne som i dag bruker en del tid på medisinrommene.

Sykehusapotek narvik 2
Anna Lillefloth (til venstre) og Airin Nordgård bruker mye tid på prosjektkontoret ved Nye UNN Narvik, og skryter av måten UNN involverer dem på. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

‒ Vi kan for eksempel etterfylle og holde kontroll på medisinrommene. Gjennom organisasjonsutviklingsprosessen har det vært tema hvordan Sykehusapoteket og kompetansen vår kan integreres bedre i daglig drift ved sykehuset. Blant annet ved at farmasøyter i sykehus, ved hjelp av jobbglidning, overtar oppgaver som i dag utføres av sykepleiere.

– Men det absolutt viktigste med et eget sykehusapotek, blir at vi kan drive egen produksjon av medisiner. Dette gjelder i all hovedsak medisin til infusjoner og injeksjoner som har kort holdbarhet, og derfor må blandes ved sykehuset. Vi får en egen cytostatikalab for å lage medisiner til kreftbehandling, og en sterillab hvor vi for eksempel kan blande ferdig medisin til smertepumper, eller produsere intravenøs ernæring, forklarer Lillefloth.

Sentral samarbeidspartner 

Sykehusapotek Nord har også hatt flere møter med Narvik kommune. Stadig flere pasienter sendes hjem fra sykehus mens de er under medisinsk behandling, hvilket stiller nye krav ute i kommunehelsetjenesten.

Også her vil Sykehusapoteket være en god støttespiller.

‒ Vi ønsker å være en viktig samarbeidspartner for både for spesialist- og primærhelsetjenesten, og gleder oss til å gjøre vår del for å få hele helsetjenesten til å fungere og samhandle godt, sier Nordgård.

Men først skal lokalene på Furumoen males og tapetseres, og så har de allerede begynt å bestille utstyr og inventar. Selve apotekinnredningen skal være på plass til prøvedriften, et halvt år før offisiell åpning.

LES FLERE SAKER om det nye sykehuset i Narvik her.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.