xofigo

Tor Birger Ingebrigtsen får en ny dose Xofigo ved UNN, her injisert av bioingeniør Torbjørn Fredenfeldt sist uke. Dette var behandling nummer to av totalt seks for 74-åringen fra Alta. Foto: Per-Christian Johansen

Nå får Tor kostbar krefthjelp

xofigo
Tor Birger Ingebrigtsen får en ny dose Xofigo ved UNN, her injisert av bioingeniør Torbjørn Fredenfeldt sist uke. Dette var behandling nummer to av totalt seks for 74-åringen fra Alta. Foto: Per-Christian Johansen

Legemiddelet Xofigo bremser kreftspredningen i skjelettet hos Tor Birger Ingebrigtsen. I februar ble den godkjent i Norge, og ved UNN er det allerede i bruk. Pris: 58.000 kroner for hver dose. 

Siden 2003 har 74-årige Ingebrigtsen levd med prostatakreft. Den spredte seg etter hvert til skjelettet, og Tor er nå den første UNN-pasienten som får benytte seg av det smertelindrende legemiddelet Xofigo – som er det radioaktive stoffet 223-Radium.

Legemiddelet er omsider godkjent for bruk i Norge av Beslutningsforum, selv om prisen er høy. Beregninger som er gjort tilsier en samlet sum på mellom 650.000 og 850.000 kroner pr. vunnet leveår for hver pasient.

Ved UNN har man beregnet at hver dose koster rundt 58.000 kroner.

Gave fra «oven»

– Det var som en gave fra himmelen for min del da beskjeden kom i februar. Jeg har prøvd ut alle andre medisiner og muligheter, og legene har vært overrasket over levetiden jeg har hatt som følge av sykdommen, sier Tor Birger Ingebrigtsen.

Han var sist uke inne til sin andre behandlingsrunde av totalt seks. Xofigo er en radioaktiv injeksjonsvæske som har påvist god effekt og minimalt med bivirkninger. Væsken tilberedes av bioingeniører, og sprøytes inn i armen gjennom en veneflon. Selve innsprøytingen er gjennomført i løpet av ett minutt.

– Det er helt smertefritt, og jeg er nesten forfær over hvor enkel behandlingen er. Det er ingen smerter eller ubehag knyttet til det, sier den spreke pensjonisten fra Alta.

Seks doser

Seksjonsleder og overlege ved nukleærmedisinsk seksjon, Erik Traasdahl, er glad for at UNN nå kan tilby den nye kreftbehandlingen til enkelte pasienter med prostatakreft.

– Denne behandlingen retter seg mot de som allerede har vært gjennom behandling, blant annet ved å fjerne testiklene, og som i ettertid opplever smerter på grunn av spredning til skjelettet. Pasientene må i tillegg ha en velfungerende beinmarg. Dette sjekkes gjennom blodprøver i forkant av hver injeksjon. Behandlingen består av totalt seks doser (1 hver måned i et halvt år), forklarer Erik Traasdahl.

Utbredt krefttype

Ved UNN har man så langt beregnet at mellom fem og 25 pasienter årlig vil få tilbud om den aktuelle behandlingsmetoden. Prostatakreft er den mest utbredte kreftformen blant norske menn, og i Nord-Norge er det rundt 500 nye tilfeller av prostatakreft hvert år.

– Xofigo, eller Radium-223, tas opp i skjelettet på samme måte som kalsium. Når radiumet sprøytes inn i blodet søker det seg frem til de stedene i skjelettet hvor kreftcellene er og «bombarderer» disse med  såkalte alfapartikler.  Alfapartiklene skytes fra kjernene i radiumet og treffer arvematerialet i kreftcellene med høy energi og fører til at de dør. Det er en veldig målrettet og godt dokumentert behandling, som gir disse pasientene bedre livskvalitet og lengre levetid og som har få bivirkninger, sier Erik Traasdahl.

– Dette har vært en stor lettelse for meg, og gir grunn til optimisme om fortsatt gode leveår. Og jeg har jo allerede ødelagt statistikken for overlevelse, sier en fleipende Tor Birger Ingebrigtsen.

LES OGSÅ: Kvinner med brystkreft får også ny kreftmedisin.

Om prostatakreft:

  • Prostatakreft oppstår i blærehalskjertelen, eller prostata, som sitter like under urinblæren hos menn.
  • Prostatakreft sto for omlag én av seks nye krefttilfeller i 2013.
  • Knapt 5.000 norske menn, de fleste eldre, fikk prostatakreft i  2013.
  • Det var over fire ganger så høy forekomst av prostatakreft i 2013 som på 1950-tallet og antallet tilfeller øker i alle aldersgrupper. Det høye antallet er imidlertid har sin hovedårsak at økt levealder i befolkningen.
  • Prostatakreft rammer flest eldre, og nesten halvparten av alle tilfellene oppstår blant menn over 74 år.
  • Stadig flere lever lenger med, og dør med, prostatakreft. Fem års relativ overlevelse er nå i underkant av 91 %, mens tilsvarende tall var litt over 50 prosent tidlig på 1970-tallet.
  • Omlag én av åtte menn vil få påvist prostatakreft i sin levetid

Kilde: Kreftregisteret

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.