Nå må UNN rehabilitere de «rustne» sykepleierne

Arbeidsplassen vår har en skjult arbeidsreserve som vi burde mobilisere.

Vi raser framover mot en sommerferie som stadig er vanskeligere for sengepostene; vi mangler ferievikarer.

Byråene selger dyre vikarer, men de klarer heller ikke å skaffe nok hender. Men det sitter faktisk en stor reserve med sykepleiere, bioingeniører, radiografer og andre helsefagansatte i sykehuset. De bemanner lederjobber, prosjektstillinger og rådgiverstillinger i administrasjon, klinikkledelser, på fag- og forskning, etc.

UNN kan skape en vinn-vinn-situasjon med å tenke nytt om disse medarbeiderne!

Ny inspirasjon

De aller fleste med en helsefagutdanning vil ha glede av å få et gjensyn med «gølvet». Å dele hverdag med kolleger i klinisk arbeid gir masse inspirasjon, nyttig informasjon og en nødvendig «kalibrering» med primæraktivitetene i sykehuset.

Pasienter vil ha glede av det. Som erfaren medarbeider representerer du gjerne en oversikt og en trygghet som pasientene vet å sette pris på. Unge kolleger blir veldig glade for å jobbe med noen som kan sette problemstillinger i perspektiv, og som kan gi dem ros og støtte i krevende situasjoner.

Sykehuset trenger arbeidsstyrken. Befolkningen trenger oss. Det er et paradoks at man nå vurderer sommerstenging av virksomhet, når befolkningens behov for helsetjenester er uendret. Potensielle ferievikarer sitter få meter unna! Men de sitter i komfortsonen…

Usikkerhet

Jeg er selv en «smårusten» sykepleier som med jevne mellomrom gir meg i kast med turnuslivets gleder og besværligheter. Jeg har godt av det! Det er meningsfullt! Det gir meg glede!

Jeg har kullinger og tidligere kolleger som jeg gjerne anbefaler å «gjøre et stunt». Men svært mange vegrer seg og tenker at de ikke ville være på høyden med situasjoner som kunne oppstå. (Jeg kan forsikre alle engstelige om at ekstravakter og ferievikarer ikke settes til ansvarsvakter.)

Hva bunner denne bekymringen i? Jeg tror vi fort bygger oss håpløse krav til hvor faglig dyktige og oppdaterte vi skal framstå. Jeg ville likt å framstå som en klinisk verdensmester! Det er utfordrende for selvfølelsen å være «den nye vikaren» som ikke finner personaltoalettet engang!

Sommerukene er svale og rolige i kontorkorridorene. Du kan sikkert finne noen artikler du skulle lest i fjor, og noen referat du burde skrevet. Men sykehuset trenger at du mobiliserer basale kunnskaper og ferdigheter.

Tor Ingebrigtsen; send oss på 1-2 uker «rehabilitering» i sommer!

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.