Seksjonsleder Kvamme med koloskopiutstyr

Seksjonsleder Jan-Magnus Kvamme og hans kollegaer ved seksjon for fordøyelsessykdommer ved UNN Tromsø skal ta i mot deltakerne i tarmscreeningprogrammet fra UNNs dekningsområde som henvises til koloskopi. Foto: Hege Iren Hanssen

Nå starter tarmscreening i nord

Seksjonsleder Kvamme med koloskopiutstyr
Seksjonsleder Jan-Magnus Kvamme og hans kollegaer ved seksjon for fordøyelsessykdommer ved UNN Tromsø skal ta i mot deltakerne i tarmscreeningprogrammet fra UNNs dekningsområde som henvises til koloskopi. Foto: Hege Iren Hanssen

Alle 55-åringer i UNN sitt område får nå invitasjon til å delta i det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft.

Uten at vi vet hvorfor, er Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av tykk- og endetarmskreft. Årlig oppdages ca. 4.500 tilfeller, og tarmkreft forårsaker årlig over 1.500 dødsfall.

Med screening er håpet å redusere både forekomst og dødelighet av denne sykdommen.

– Tarmkreft har blitt en folkesykdom, og andre land har hatt screening for denne sykdommen lenge. Så dette er et viktig screeningprogram, sier Eyvind Paulssen, overlege ved seksjon for fordøyelsessykdommer, UNN Tromsø.

Paulssen er også UNNs representant i prosjektgruppa for den regionale innføringa av tarmscreeningprosjektet.

Eyvind Paulssen, Linda Flått og Jan-Magnus Kvamme
Overlege Eyvind Paulssen (t.v.), enhetsleder Linda Flått og seksjonsleder Jan-Magnus Kvamme ved seksjon for fordøyelsessykdommer. Foto: Hege Iren Hanssen

Håper mange vil delta

Fra før er det etablert screeningprogrammer for livmorhalskreft og brystkreft. I 2022 startet utrullinga av det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft, og nå er turen kommet til Helse Nord. Først får de som er født i 1967 invitasjon (litt pandemiforsinkelser). Deretter sendes brev til de som har fylt eller fyller 55 i år.

– Vi håper på høy deltakelse. Det er viktig at flest mulig deltar for at dette skal bli bra for befolkninga, sier Jan-Magnus Kvamme, seksjonsleder ved seksjon for fordøyelsessykdommer, UNN Tromsø.

Metoden som brukes i det norske tarmscreeningprogrammet er en test for blod i avføring. Deltakerne får først tilsendt informasjon om tilbudet fra Kreftregisteret, som har ansvaret for driften av tarmscreeningprogrammet. Deretter får de et prøvesett i posten.

Avføringsprøven tas hjemme og sendes inn til analyse. Alle analyser av prøver knyttet til det nasjonale tarmscreeningprogrammet gjøres ved Akershus Universitetssykehus.

Screeningsenter i Tromsø

De 55-åringene fra vår region som får påvist blod i avføringa, henvises av Kreftregistret til Tromsø for koloskopiundersøkelse.

– UNN Tromsø er godkjent screeningsenter og i første omgang vil også personer som tilhører sykehusene i Harstad og Narvik bli henvist hit, sier Kvamme.

Det betyr også at det går noen uker før Kvamme, Paulssen og deres kollegaer på UNN får ekstra arbeid som følge av screeningprogrammet.

I Tromsø er det nå planer for utbygging av Gastrolab, blant annet på grunn av screeningprogrammet.

Brevkonvolutt og prøve
De som deltar i tarmscreeningprogrammet må sende inn avføringstest. Testen tas hjemme og sendes i posten. Alle analyser gjøres ved Akershus Universitetssykehus. Foto: Kreftregisteret

– Vi regner ikke med så mange ekstra koloskopiundersøkelser den første tiden. Arbeidsmengden blir håndterbar, selv om vi i dag har ventelister, mener Kvamme.

Tredobling av krefttilfeller

De siste 60 årene har antallet tarmkrefttilfeller i Norge nærmest tredoblet seg. Og etter lovende resultater av en ti år lang pilotstudie, som inkluderte 140.000 personer i Østfold og Bærum, bestemte regjeringen seg for å innføre tilbud om masseundersøkelse.

I en gruppe på 1.000 screeningdeltagere som leverer en avføringsprøve, forventes det at 65 personer vil få påvist blod og bli innkalt til koloskopi, ifølge tarmscreeningprogrammet.

– Jo tidligere vi finner kreft, jo lettere er det å få til skånsom behandling, understreker Jan-Magnus Kvamme.

Tall fra screeningprogrammet viser at dersom tarmkreft oppdages tidlig vil mer enn 95 prosent overleve. Oppdages sykdommen seinere er overlevelsen betydelig lavere.

Frivillig deltakelse

Både Kvamme og Paulssen understreker at det er frivillig å delta i tarmscreeningprogrammet. Å delta gir heller ingen garanti mot tarmkreft i framtida. Deltakerne skal også være presumtivt friske. Personer med plager i mage eller tarm, skal utredes på vanlig måte og ikke vente på screening.

De første invitasjonsbrevene til 55-åringer i UNN sin region ble sendt ut i forrige uke. Denne uka starter utsending av brev til de som tilhører de andre HF-ene i Helse Nord.

Kreftregisteret har utarbeidet god informasjon om tarmscreeningprogrammet både til helsepersonell og til befolkningen. Informasjonen finner du på Kreftregisterets nettside.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.