Nærmer seg åpning for ny helikopterbase

Alt er i rute, og 30. april blir det offisiell åpning av den nye helikopterbasen på Evenes.

For øyeblikket foregår innspurt i arbeidet med å etablere basen. Luftfartøy, kvalifisert bemanning, medisinsk utstyr og basefasiliteter skal testes og godkjennes før åpningen finner sted.

Det er Akuttmedisinsk klinikk ved UNN som har det medisinske ansvaret for basen. Anestesilegene rekrutteres fra både Nordlandssykehuset og UNN, og vil jobbe i kombinasjonsstillinger på sykehus i begge foretak og i luftambulansetjenesten. Det betyr at etableringen på Evenes også vil sørge for en forbedret anestesilegesituasjon i helseforetakene.

Helikopteret, som er av typen Eurocopter EC 145 T2 og nybygd i Tyskland, bemannes med pilot, redningsmann (ansatt i Norsk Luftambulanse AS) og anestesilege.

Det er Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS som har inngått avtale med det private selskapet Norsk Luftambulanse AS for drift av den flyoperative delen av tjenesten. Dette i første omgang for en treårsperiode.

I tillegg er det inngått leieavtale med Forsvarsbygg om å leie av lokaler.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.