Disse utgjør DBT-teamet ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved UNN. Nylig fikk de tildelt diplom og gave som Årets DBT-team i Norge. Fra venstre: Siv Strand (psykiatrisk sykepleier), Anja Winther Riise (barnevernspedagog), Trine Høylo (psykiatrisk sykepleier), Astrid Lorem (psykologspesialist), Vegard Slettli (teamleder og psykologspesialist) og Mariken Knudsen Gulbrandsen (psykologspesialist). Psykiater Eirin Theodorsen har også vært en del av teamet. Foto: Per-Christian Johansen

Nasjonal anerkjennelse for psykiatrisk ungdomstilbud

Disse utgjør DBT-teamet ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved UNN. Nylig fikk de tildelt diplom og gave som Årets DBT-team i Norge. Fra venstre: Siv Strand (psykiatrisk sykepleier), Anja Winther Riise (barnevernspedagog), Trine Høylo (psykiatrisk sykepleier), Astrid Lorem (psykologspesialist), Vegard Slettli (teamleder og psykologspesialist) og Mariken Knudsen Gulbrandsen (psykologspesialist). Psykiater Eirin Theodorsen har også vært en del av teamet. Foto: Per-Christian Johansen

I løpet av fem år har teamet som jobber med Dialektisk adferdsterapi (DBT) ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved UNN bygd opp et tilbud som nå har fått nasjonal oppmerksomhet.

Nylig var representanter for Tromsø-teamet i Oslo og mottok den første prisen som Årets DBT-team i Norge. Prisen ble delt ut av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, som beskrives som det ledende fagmiljøet innen forskning og opplæring i Dialektisk atferdsterapi (DBT) i Norge. I begrunnelsen fremheves UNN-teamets evne til egeninnsats på feltet kvalitetsutvikling og for evnen til å formidle dette til andre.

Dialektisk adferdsterapi (DBT) handler mye om samtaler og å lære seg å mestre egne følelser. Vegard Slettli er teamleder for dette tilbudet ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved UNN. Foto: Per-Christian Johansen

– Så ja, det er litt stas å være de første som får denne prisen i Norge. Det er lett å huske, liksom. Og så er det en hyggelig anerkjennelse for at vårt arbeid holder høyt faglig nivå, sier teamleder og psykologspesialist Vegard Slettli ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i UNN.

Selvskading og selvmordstanker

Dialektisk adferdsterapi (DBT) ved UNN retter seg mot ungdom mellom 13 og 18 år som har problemer utover det vanlige, i mange tilfeller sliter med selvmordstanker og selvskading, og som tidligere har vært gjennom individuell behandling som ikke har fungert tilstrekkelig.

Dersom de henvises til DBT, er det et krav at også foreldre eller andre foresatte skal delta. Behandlingen går over 18 uker, med én økt i ferdighetsgrupper og én økt med individuell terapi hver uke. I tillegg gis pasientene «hjemmelekse» mellom behandlingsukene.

Et annet sentralt tilbud er en telefontjeneste der pasientene kan kontakte behandlerne i DBT-teamet direkte på en vakttelefon mellom kl. 08.00 og 20.00 hver dag dersom det oppstår akutte situasjoner. Da kan problemene løses på direkten.

– Vi prøver å hjelpe ungdom til å akseptere seg selv. Samtidig skal vi prøve å få dem til å endre på ting i livet som er viktig for å nå sine mål. Det er den primære dialektikken i DBT, og det er en hårfin balansegang, sier Vegard Slettli.

Håndtering av følelser

Siv Strand og Trine Høylo er begge psykiatriske sykepleiere og har jobbet med DBT ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i UNN siden oppstarten av tilbudet ble etablert for fem år siden.

Siv Strand (til venstre) og Trine Høylo, begge psykiatriske sykepleiere, har jobbet med Dialektisk adferdsterapi (DBT) for ungdom i UNN siden tilbudet ble etablert for fem år siden. Gaven Siv holder fikk de som Årets DBT-team i Norge nylig, og benyttes blant annet til å skape en oppmerksomhet (lyd) i ferdighetsgruppene det jevnlig jobbes med. Foto: Per-Christian Johansen

– For ungdom som har det skikkelig vanskelig handler DBT om å lære seg å håndtere følelser, og å tilegne seg ferdigheter til å gjøre ting lurere. Eksempelvis lære seg hva følelser er, og hvordan de ved å håndtere egne og andres følelser kan få det bedre. Dette jobber vi med blant annet gjennom ferdighetstrening i grupper hos oss, forklarer Høylo og Strand.

I løpet av de fem første årene har rundt 100 ungdommer med foreldre/foresatte vært innom tilbudet i Tromsø. Pasientene har kommet fra Ballangen i sør til Vadsø i nord-øst. Hver behandlingsrunde gjennomføres med grupper på mellom tre og syv pasienter samtidig.

Underveis er innholdet i behandlingen fortløpende oppdatert, blant annet basert på utviklingen i trender blant ungdommen.

Ideen bak Dialektisk adferdsterapi er hentet fra USA, men tilpasset med egen norsk standard. En del av behandlingen retter seg blant annet mot Mindfulness.

Positive tilbakemeldinger

– Hvordan vet dere om behandlingen gir resultater?

– Alle som har gjennomført DBT hos oss får et evalueringsskjema. Der svarer de blant annet på opplevd effekt og om dette har gitt opplevd bedring. Det er også registrert færre tilfeller av selvskading, mens foreldre og foresatte rapporterer om endret adferd og mindre krangling. Tilbakemeldingene vi får brukes også til å utvikle og tilpasse tilbudet vårt, forklarer de engasjerte medarbeiderne ved DBT-teamet i Tromsø.

Dialektisk adferdsterapi (DBT):
  • DBT er en virksom behandling for mennesker som har vansker med å kontrollere følelser og handlinger.
  • DBT tar sikte på å erstatte problemadferd med gode ferdigheter.
  • DBT-ferdigheter hjelper menneesker til å oppleve et spenn av følelser uten at man nødvendigvis må gjøre noe på bakgrunn av følelsene.
  • DBT-ferdigheter hjelper ungdom å være sammen med andre (i familie, på skole og med venner)
  • DBT hjelper mennesker med å skape seg et liv som er verdt å leve.

– Kontinuerlig forbedring i praksis, altså?

– Ja, det kan du si, sier Trine Høylo, som samtidig roser ledelsen ved BUPA som hele tiden har vist vilje til å satse på tilbudet med DBT for ungdom i de to nordligste fylkene.

Godt teamarbeid

– Og så er kollegastøtte viktig. Det er krevende å jobbe med denne pasientgruppen. Da er det viktig å være en del av et team der vi bryr oss om hverandre, legger hun til.

Her kan du lese mer om DBT-tilbudet i Norge, som også inkluderer eget opplegg for voksne.

Les mer om tilbudene ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved UNN her. 

Dialektisk adferdsterapi (DBT):
  • DBT er en virksom behandling for mennesker som har vansker med å kontrollere følelser og handlinger.
  • DBT tar sikte på å erstatte problemadferd med gode ferdigheter.
  • DBT-ferdigheter hjelper menneesker til å oppleve et spenn av følelser uten at man nødvendigvis må gjøre noe på bakgrunn av følelsene.
  • DBT-ferdigheter hjelper ungdom å være sammen med andre (i familie, på skole og med venner)
  • DBT hjelper mennesker med å skape seg et liv som er verdt å leve.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.