Nasjonal helse- og sykehusplan presentert i dag

Regjeringen la i dag frem den nye helse- og sykehusplanen. Der foreslår de blant annet foreslår å ta bort den akutte kirurgien på UNN Narvik og sykehuset i Vesterålen, men forsikrer om at ingen lokalsykehus skal legges ned.

Mens helseminister Bent Høie presenterte den nye planen på Ringerike sykehus, hadde lederen av Stortingets helse- og omsorgskomite tatt turen til UNN Harstad. Begge innledet med utfordringene med å få tak i nok helsepersonell med riktig kompetanse de neste 15 årene.

– Planen handler om å gjøre helsetjenesten mer trygg og forutsigbar og kunne planlegge framtiden for sykehusene, sa Kari Kjønaas Kjos fra Fremskrittspartiet på sitt besøk i Harstad.

Sykehus på fire nivåer

I presentasjonen skisserte Kjos opp en modell med fire nivåer på sykehusene i fremtiden: regionsykehus, stort akuttsykehus, akuttsykehus, og sykehus uten akuttfunksjoner. Narvik ser i dette scenarioet ut til å ligge i kategorien akuttsykehus med akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, og planlagt kirurgi.

Les også: Nasjonal helse- og sykehusplan (regjeringen.no)

Dessuten varslet Kjos også en satsing på akuttmottakene i tiden fremover.

– Regjeringen planlegger en ny legespesialitet rettet mot akuttmottak og vurderer et nytt videreutdanningstilbud i avansert klinisk sykepleie i sykehus, fortalte hun.

Nye UNN Narvik

Både administrerende UNN-direktør Tor Ingebrigtsen og styreleder Jorhill Andreassen var tilstede under presentasjonen i Harstad i dag. Direktøren forsikrer om at det nye sykehuset i Narvik skal bygges. 

– Dette endrer ikke våre planer om å bygge nytt sykehus i Narvik. Vi skal bygge et sykehus med en eller annen akuttfunksjon, og vi fortsetter med de planene vi har og å skaffe finansiering til å bygge nytt i Narvik, forsikrer han.

Den nasjonale helse- og sykehusplanen skal behandles i Stortinget i løpet av våren, men allerede 5. januar inviterer Helse Nord til «en bred presentasjon av Nasjonal helse- og sykehusplan»:

Nasjonal helse- og sykehusplan sett fra nord (Helse Nord)

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.