Her forberedes operasjon med robotkirurgi på den første øre-nese-halspasienten ved UNN. Her er roboten satt på plass og klargjort for operasjon. Kirurg Oddveig Rikardsen står i midten og får informasjon fra professor Vinidh Paleri fra Newcastle i England som var mentor under de første operasjonene med den nye metoden. På skjermen over dem kan operasjonspersonellet se bildene fra det aktuelle området som skal opereres (i dette tilfellet nede i halsen) Foto: Per-Christian Johansen .

Ny milepæl for robotkirurgi

Her forberedes operasjon med robotkirurgi på den første øre-nese-halspasienten ved UNN. Her er roboten satt på plass og klargjort for operasjon. Kirurg Oddveig Rikardsen står i midten og får informasjon fra professor Vinidh Paleri fra Newcastle i England som var mentor under de første operasjonene med den nye metoden. På skjermen over dem kan operasjonspersonellet se bildene fra det aktuelle området som skal opereres (i dette tilfellet nede i halsen) Foto: Per-Christian Johansen .

Forrige uke rundet UNN 1.000 gjennomførte robotoperasjoner. Inngrep nummer 1.001 var attpåtil det første i Norge på en øre-nese-hals-pasient. Nå skal metoden komme flere kreftpasienter til gode.

robot_sollid
Øre-nese-halskirurg Oddveig Rikardsen sitter klar til å gjennomføre operasjonen i konsollen der hun kan håndtere roboten som er koblet til pasienten. Avdelingsleder ved anestesi- og operasjonsavdelingen, Snorre Manskow Sollid, følger spent med.
robot_anestesi
Det er mye å passe på under en operasjon, og anestesipersonellet har viktige oppgaver. Her representert med Christer De Flon og Sissel Heimstad. Foto: Per-Christian Johansen
robot_paleri
Professor Vinidh Paleri (bak) fra Newcastle har bidratt som mentor for UNN-teamet som nå tar i bruk robotkirurgi på øre-nese-halspasienter. Foran står overlege og kirurg Inger-Heidi Bjerkli (til venstre) og operasjonssykepleier Hildegunn Skogvang. Foto: Per-Christian Johansen
Kirurg Oddveig Rikardsen har i løpet av det siste året skaffet seg nødvendig kompetanse til å håndtere robotkirurgi på øre-nese-hals-pasienter. Forrige torsdag ble de første inngrepene gjennomført, og nå er målet å gjennomføre i snitt én operasjon i uka med den nye metoden.

– Det er store fordeler med dette. Nå kan vi komme til i områder som tidligere har vært vanskelig tilgjengelig, og fjerne svulster med bedre margin. For patologene vil det også gi et bedre utgangspunkt for å vurdere svulstene, sier Oddveig Rikardsen, som har vært overlege og kirurg ved øre-nese-hals på UNN siden 2004.

Utvidet robotkirurgi

Å være de første i Norge som tar i bruk robotkirurgi på den nevnte pasientgruppen, er hun stolt over. Likevel innrømmer UNN-kirurgen at hun har vært avventende til å gripe muligheten og lenge forholdt seg til åpen kirurgi, som er mye mer komplisert og belastende for pasientene. 

Ved UNN har de 1.000 første robotoperasjonene primært vært benyttet i forbindelse med gastro-, urologisk- og gynekologisk kreftkirurgi. Roboten ble tatt i bruk ved sykehuset i september 2012. Nå utvides altså bruken til å gjelde øre-nese-hals-pasienter.

– Vi har vært klar over muligheten og fått metoden presentert på konferanser de siste årene. Men det var først i fjor høst vi bestemte oss for å finne ut mer om dette og dro til Sveits på kurs. Da ble jeg skikkelig inspirert, og så muligheten til å innføre det ved UNN. Nå er vi i gang, og vil benytte robotkirurgi på et utvalg pasienter der dette egner seg med svulster i hovedsak i tunge- og svelgområdet, sier Oddveig Rikardsen.

– Hva vil være de største gevinstene med den nye metoden?

– For pasientene vil det ikke nødvendigvis øke muligheten for overlevelse, men det gir oss muligheten for bedre vevsprøver og større sjanser til å få fjernet svulstene med bedre margin, samt finne primærområdet for svulster vi nå har vansker med å finne. Det igjen kan bidra til mer målrettet behandling for pasientene. Selve inngrepet vil også være mer skånsomt, og for enkelte pasienter kan det være avgjørende for om vi i det hele tatt kan gjennomføre operasjoner i vanskelig tilgjengelige områder, forklarer UNN-kirurgen.

LES OGSÅ: Gode resultater på kreftoverlevelse

Mentor fra England

Hun har det siste halvåret hospitert eller deltatt på ytterligere kurs i København, på Island og i Paris. På Island traff hun blant annet professor Vinidh Paleri fra Newcastle, som har spesialkompetanse på bruk av den aktuelle roboten.

Han har fungert som en mentor for UNN-miljøet, og var til stede i Tromsø under de første inngrepene sist uke.

– Jeg kom i kontakt med Paleri på Island i sommer og han sa seg interessert i å hjelpe til hos oss. At han deltok og bidro med tips og råd sist uke var ekstra betryggende, sier Oddveig Rikardsen.

Med på alle operasjonene ved UNN vil kollega, overlege og kirurg Inger-Heidi Bjerkli, være. Den ene av dem håndterer selve roboten, som er utstyrt med fire «armer» og der et kamera føres inn i pasienten (skopi) for å gi et godt overblikk med «livebilder». Den andre kirurgen bruker en egen konsoll til å styre instrumentene og gjennomføre selve operasjonen.

Omfattende teamarbeid

– I tillegg til å tilegne seg en ny kirurgisk metode for kirurgene, kreves kompetanse om metoden og bruk av utstyret hos det øvrige personellet som bistår kirurgene og pasientene under disse inngrepene, sier avdelingsleder ved anestesi- og operasjonsavdelingen, Snorre Manskow Sollid.

Etter oppstarten med robotkirurgi ved UNN for fire år siden har det blitt nedlagt et omfattende arbeid for å tilegne seg dette på en sikker og kvalitetsmessig god måte blant anestesi- og operasjonspersonellet. Sollid understreker at det er et helt team av personell som skal samarbeide og ha den riktige kompetansen for å gjøre en slik utvikling mulig.

– Utvikling av prosedyrer og praktisk trening som er tilpasset denne nye pasientgruppen ble gjort i forkant av de første operasjonene i forrige uke. Vi har hatt stor glede av å lære på tvers i avdelingen mellom de sykepleierne og legene som har erfaring med robotkirurgi fra tidligere, og de nye som nå også skal drive med dette. Det er en styrke at vi kan møtes omkring pasientene og lære på tvers, sier Manskow Sollid.

LES OGSÅ: Kåret til Årets nykommer blant kirurgene

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.