Leder ved NorTrial Fordøyelsessykdommer

Overlege Rasmus Goll blir leder for NorTrials Fordøyelse, hvor nordnorske pasienter kan få lettere tilgang til nye medisiner og behandlinger. Foto: Rune Stolz Bertinussen, Krysspress

Ny mulighet for mage-tarm­pasienter i nord

Leder ved NorTrial Fordøyelsessykdommer
Overlege Rasmus Goll blir leder for NorTrials Fordøyelse, hvor nordnorske pasienter kan få lettere tilgang til nye medisiner og behandlinger. Foto: Rune Stolz Bertinussen, Krysspress

1. september åpnet forskningssenteret NorTrials Fordøyelse på UNN Tromsø. Det vil gi nye behandlingsmuligheter for pasienter med ulike mage-tarmsykdommer. Det innebærer også et stort løft for gastromedisinsk forskning i UNN.

Leder og to forskningssykepleiere ved NorTrials Senter for fordøyelsessykdommer
Med på laget har senterleder Goll forskningssykepleierne Elisabeth Blomli (t.v.) og Hilde Rognli-Johannessen. Foto: Rune Stolz Bertinussen, Krysspress
Rundt 30 pasienter henvises daglig til UNNs gastrolab fordi de sliter med fordøyelsessykdommer, mange med plager som smerter, diaré og blodig avføring. De vanligste tarmsykdommene er irritabel tarm-syndrom (IBS), cøliaki og inflammatorisk tarmsykdom som ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom.

Anslagsvis 2000 personer i UNNs opptaksområde har IBS, mens om lag 1000 har inflammatorisk tarmsykdom. Også sykdommer i lever og galle regnes som fordøyelsessykdommer.

Pasienter kan delta i forskning

Noen av disse pasientene vil nå få tilbud om å delta i forskning ved det nye forskningssenteret NorTrials Fordøyelse i UNN. For deltakerne kan det bety tilgang til nye og lovende medikamenter og behandlinger som ellers ville vært for dyre eller ikke tilgjengelige.

– De siste årene har det vært flest studier på medikamenter som justerer eller påvirker immunforsvaret, siden mange sykdommer i tarmsystemet er betennelsesdrevet. Men nå skal vi snart starte en studie med tablettbehandling for fettleversykdom, sier overlege Rasmus Goll, som også er enhetsleder for det nye senteret.

Goll og kollegene vil først og fremst rekruttere pasienter fra sykehusene, men nettopp fettlever er eksempel på en sykdom hvor pasientene sjelden er å finne i spesialisthelsetjenesten. Da vil det bli nødvendig å kontakte allmennlegene for å finne deltakere.

Oppdragsforskning – veien til nye medisiner og utstyr

Rasmus Goll skjærer kake
En glad senterleder spretter marsipankaka på åpningsdagen. Foto: Solveig Jacobsen
NorTrials Fordøyelse skal utføre det som kalles oppdragsforskning. Det innebærer at agendaen for forskningsprosjektene settes av firmaer som kommer med medikamenter eller medisinsk-teknisk utstyr de gjerne vil prøve ut.

– Noen kan kanskje bli skeptiske av at dere skal samarbeide med legemiddelindustrien?

– Ja, det høres kanskje skummelt ut å blande industri og helsevesen, men hvis vi skal kunne utvikle nye medikamenter, så må vi hjelpe til med å utføre slike studier. Firmaene har jo ikke tilgang til pasientmateriale eller egne sykehus hvor de kan gjennomføre studier. Så uten denne typen forskning, kommer det ingen nye medikamenter, forklarer Goll.

All oppdragsforskning må vurderes og godkjennes av Regional etisk komité (REK). De kontrollerer at alle forhold rundt mulige interessekonflikter, personvern og risiko blir ivaretatt. De skal også sikre at pasientene ikke lider overlast, og er godt kjent med både fordeler og ulemper ved å delta.

Les mer om kliniske studier her.

Løft for gastromedisinsk forskning i Nord-Norge

Det foregår allerede mye viktig og lovende forskning på gastromedisinske områder i UNN. Spesielt forskningsmiljøet ved medisinsk avdeling i Harstad har vakt oppsikt med flere studier på fekaltransplantasjon. NorTrials-senteret vil være verdifullt også for disse, forklarer enhetsleder Goll:

– Regjeringens ønske er å øke klinisk forskning – ikke bare oppdragsforskning, men også den vi driver selv. Vi kan altså bruke noen av pengene vi tjener på firmastudiene til å drive de prosjektene som allerede finnes. Det vil utvilsomt innebære et stort løft for vår forskningskompetanse, og for de viktige forskningsprosjektene som pågår.

Viktig presisjonsarbeid

Hilde Rognli-Johannessen og Elisabeth Blomli er forskningssykepleierne i NorTrials Fordøyelse. Foto: Rune Stolz Bertinussen, Krysspress
I tillegg til enhetsleder Goll, vil forskningssykepleierne Hilde Rognli-Johannessen og Elisabeth Blomli være tilknyttet senteret. De får ansvaret for å gjennomføre forskningsprotokoller, ivareta pasientene og dokumentere og rapportere arbeidet som gjøres.

– Forskningssykepleierne er selve motoren i dette arbeidet. De gjør en svært viktig jobb som krever nøyaktighet, presisjon og samtidig evne til å ivareta pasientene på en god måte, sier Goll.

Han utelukker ikke at de vil måtte ansette flere forskningssykepleiere etter hvert som oppdragsmengden øker:

– Vi har allerede fått mange henvendelser om ulike studier etter at tildelingen av senteret ble kjent, avslutter Goll.

NorTrials Fordøyelse vil være plassert i nær tilknytning til gastromedisinsk laboratorium ved UNN Tromsø, som allerede har et sterkt fagmiljø og høy forskningsaktivitet.

FAKTA: NorTrials

 • Et forpliktende samarbeid mellom offentlig norsk helsetjeneste og nasjonal og internasjonal medisin- og utstyrsindustri.
 • Målet er å øke antall legemiddelstudier/utprøvende behandlinger i Norge.
 • Består av seks forskningssentre, fordelt på alle universitetssykehusene i landet. De skal forske på ulike fagområder:
  • Kreftsykdommer: Oslo Universitetssykehus.
  • Autoimmune sykdommer og inflammasjon: Stavanger universitetssykehus.
  • Hjernehelse og nevrologiske sykdommer: Haukeland universitetssykehus.
  • Hjerte- og karsykdommer: Akershus universitetssykehus.
  • Medisinsk utstyr: St. Olavs hospital.
  • Fordøyelsessykdommer: Universitetssykehuset Nord-Norge.
 • Skal utføre forskning på oppdrag fra store og små aktører innenfor legemiddel- og utstyrsindustrien.
 • Ledes av et styre som består av direktørene i de fire regionale helseforetakene, representanter for legemiddelindustrien, og en koordinerende enhet ved Oslo Universitetssykehus.
 • Finansieres fra nasjonalt hold med 2 millioner årlig i fem år. Får i tillegg midler tilsvarende 750 000 per år fra Helse Nord i samme periode. Etter 5 år forventes det at senteret er selvfinansierende og vil kunne driftes videre uten tilskudd.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.