Ny rådgiver for psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Tidligere enhetsleder ved voksenpsykiatrisk poliklinikk på Silsand, Espen Nicolaisen, har begynt som rådgiver i bedriftshelsetjenesten.

Espen Nicolaisen begynte som rådgiver i bedriftshelsetjenesten i mars 2021. Foto: Jørn Resvoll
Nicolaisen er utdannet psykolog, og har vært i UNN-systemet siden 2011. De siste årene har han jobbet på voksenpsykiatrisk poliklinikk på Silsand, som psykolog og enhetsleder.

– Jeg holder på med spesialistutdanning i organisasjonspsykologi. Jobben i bedriftshelsetjenesten gir meg muligheten til å jobbe mer direkte med organisasjonspsykologi enn jeg kunne som leder.

Som rådgiver innenfor psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø skal Nicolaisen hjelpe avdelinger og enheter med organisering av arbeidshverdagen, både med tanke på arbeidstid, prosedyrer, kommunikasjon og samhandling. Konflikthåndtering, konfliktforebygging og oppfølging av sykmeldte er andre sentrale arbeidsoppgaver

– Bedriftshelsetjenesten skal primært jobbe forbyggende. Vi hjelper avdelingene med å kartlegge risikoområder, og så bistår vi med å finne tiltak basert på dette.

Merkelig tid

Nicolaisen startet i bedriftshelsetjenesten i mars, og beskriver det første halvåret som interessant og lærerikt.

– Jeg har kommet inn i ei litt merkelig tid, der pandemien fortsatt preger mye av hverdagen på sykehuset. En del enheter har dessverre vært nødt til å nedprioritere jobben med arbeidsmiljø, rett og slett fordi de har hatt nok med å opprettholde drifta. Heldigvis virker som at mange nå gjenopptar arbeidet, så forhåpentligvis er vi snart på skinner igjen.

Espen Nicolaisen er 31 år, og kommer fra Tromsø. Han beskriver seg selv som middels interessert i trening og fjellturer.

– Men da snakker vi lavterskel. Jeg er ikke like opptatt av fjellturer som det virker som flertallet på sykehuset er, sier han med et smil.

Tips oss!
Har du tips om nyansatte i UNN?
Send mail til pingvinen@unn.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.