Anestesioverlege Bjørn Egil Johansen og intensivsykepleierne Inga Akeren (i midten) og Line Yttervik Jenssen er godt fornøyd med det nye simuleringsutstyret som UNN nå har fått tilgang til. Foto: Solveig Jacobsen

Ny simulerings­dukke gir bedre covid-beredskap

Anestesioverlege Bjørn Egil Johansen og intensivsykepleierne Inga Akeren (i midten) og Line Yttervik Jenssen er godt fornøyd med det nye simuleringsutstyret som UNN nå har fått tilgang til. Foto: Solveig Jacobsen

En ny, avansert simuleringsdukke gir UNN-ansatte mulighet for realistisk respiratortrening. Det vil bidra til å styrke intensivberedskapen for behandling av fremtidige covid-19-pasienter.

Muligheten til å trene på respiratorbehandling er ny for ansatte ved UNN. Foto: Solveig Jacobsen
Fra UNN Harstad deltok Göran Elwinger (anestesilege) og Sandra Bergvik (anestesisykepleier og fagkoordinator for simuleringssenteret UNN Harstad) på denne ukens opplæring i Tromsø. Foto: Solveig Jacobsen

Møt SimMan 3G – UNNs nye treningsdukke med en såkalt «lungeboks», som etterligner virkelig lungefunksjon. Et lite knippe intensivsykepleiere, anestesileger og intensivleger fra UNN Tromsø, UNN Harstad og Finnmarkssykehuset var denne uka samlet i Tromsø for å få opplæring og trening med den nye simuleringsdukka.

Utstyret er kjøpt inn som en del av Helse Nords særskilte covid-19-tiltak, og har en prislapp på ca. 1,5 millioner kroner.

Etterlengtet

– Dette er noe vi har ønsket oss lenge. Denne dukka har mye bedre funksjon for å simulere lunger enn ordinære simuleringsdukker. Dermed kan vi trene opp flere til å beherske respiratorbehandling i tilfelle vi får en ny bølge av covid-syke, sier anestesioverlege Bjørn Egil Johansen ved UNN Tromsø.

UNN Tromsø har fått et fullt simuleringssett, mens UNN Harstad og UNN Narvik får tilgang til lungebokser som simulerer respiratorbehov og som kan kobles rett på ulike typer respiratorer.

Simulering og læring

Innkjøpet skjer som følge av at Stortinget har omdisponert en del av statsbudsjettet og øremerket det til nettopp dette formålet. Helse Nord har kjøpt inn simuleringsutstyr på vegne av alle sine sykehus.

– Jeg er sterk tilhenger av simulering som læringsmiljø, og dette vektlegges også i den nye LIS-utdanningen for leger. Fra min tid som leder for leger i akuttmottak har jeg mye erfaring med caseøvelser, men håndtering av intensivpasienter på respirator krever avansert simuleringsutstyr. Derfor valgte vi også å styrke dette budsjettet enda mer, og kjøpe inn seks ekstra lungebokser til de mindre sykehusene i regionen. Utstyret er avansert, og krever et omfattende simuleringsmiljø.

Trine Olsen, kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord. Foto: Jan Fredrik Frantzen
Det sier Trine Olsen, som er kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord. Hun er glad for at utstyret kom raskt på plass, siden det nå er stor etterspørsel og lang ventetid, både i Norge og internasjonalt.

Styrket intensivkapasitet

– Vi valgte å lytte til fagmiljøene og fikk raskt og tydelig beskjed om behovet. Dermed kunne vi være tidlig ute, og er nå i full gang med opplæring rundt om i regionen. Jeg er glad for at vi bruker tiden godt nå for å styrke intensivkapasiteten, slik at vi kan ta imot flere covid-19-pasienter ved våre intensivenheter til høsten, sier Olsen.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.