Denne gjengen med flotte ansatte tilknyttet geriatrisk sengepost ved UNN Tromsø bidrar til fallprosjektet som har pågått de siste månedene. Bak fra venstre: Stine Skjervengen, Johanne Hemmingsen, Silje Eriksen, Hilde Solberg, Rebecca Carin Nilsen. Foran fra venstre: Vivian Kleih, Catarina Helle Strømsli Johansen, Else Kristin Jensen, Dørte Luschert, Inger-Lise Olsen Høgtun, Meene Kappfjell-Åhren, Fartun Yusuf Hussein. Foto: Per-Christian Johansen

Ny teknologi kan redusere fallskader

Denne gjengen med flotte ansatte tilknyttet geriatrisk sengepost ved UNN Tromsø bidrar til fallprosjektet som har pågått de siste månedene. Bak fra venstre: Stine Skjervengen, Johanne Hemmingsen, Silje Eriksen, Hilde Solberg, Rebecca Carin Nilsen. Foran fra venstre: Vivian Kleih, Catarina Helle Strømsli Johansen, Else Kristin Jensen, Dørte Luschert, Inger-Lise Olsen Høgtun, Meene Kappfjell-Åhren, Fartun Yusuf Hussein. Foto: Per-Christian Johansen

Fallforebyggende teknologiske løsninger testes nå ut ved UNN i både Tromsø og Narvik. Målet er å redusere antall fallskader blant pasientene ved at pleierne får tidlig varsling og kan forebygge fall.

Et innovasjonsprosjekt i samarbeid mellom Medisinsk klinikk og E-helse og IKT-avdelingen ved UNN er utgangspunkt for testfasen som ble innledet sist høst og løper ut januar måned. Bevegelsessensorer i sengematte og vandrealarm, samt sensorer for anonymisert digitalt tilsyn på pasientrom, utgjør teknologien som testes.

Assisterende avdelingssykepleier Dørte Luschert viser frem smarttelefonen som mottar varsler fra de teknologiske hjelpemidlene som testes ut på enkelte pasienter ved geriatrisk sengepost UNN Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen
Prosjektet er støttet med rundt 900.000 kroner fra Helse Nord, og er et supplement til pasientsikkerhetsprogrammet som er gjennomført ved UNN de siste årene. Nå er målet å finne ut om teknologiske løsninger kan øke pasientsikkerheten ytterligere.

– Det vi tester nå er trygghetsskapende teknologi. Det spesielle med dette prosjektet er at vi ønsker å få varsel før pasientene faller. Eksempelvis gjennom anonymiserte bilder fra rommene som sender varsler til smarttelefoner hos sykepleierne som er på vakt. Disse vil vise om pasientene reiser seg opp fra sengen, forlater sengen eller faller inne på rommet, forklarer prosjektleder Tove Normann ved E-helse og IKT-avdelingen i UNN.

Reduserer fallrisiko

Målgruppen for prosjektet er pasienter med identifisert fallrisiko. Ved UNN Tromsø er det geriatrisk sengepost som er med i testingen av det nye utstyret. I tillegg bidrar medisinsk sengepost ved UNN Narvik.

Erfaringene fra prosjektet skal dokumenteres og analyseres før en beslutning om eventuell implementering i daglig drift blir tatt.

– Så langt har vi fått mange gode tilbakemeldinger. Det gjøres registreringer på hver vakt, og vi ser at mange av pleierne rapporterer at fallskader kan være forhindret takket være teknologien, sier Elin Teigen, kvalitetsrådgiver i Medisinsk klinikk ved UNN.

Urolige pasienter

Sengemattene varsler når pasientene setter seg opp eller er i ferd med å forlate sengen sin.

– Da får vi en alarm, og kan hindre pasientene fra å gå eller falle ut av sengen. Sengematten er også enkel å benytte, og et hjelpemiddel fordi våre pasienter ofte vil opp og ut av sengene, sier seksjonssykepleier Inger Lise Olsen Høgtun ved geriatrisk sengepost i Tromsø.

Hun synes samtidig det er på tide at også spesialisthelsetjenesten får testet ut og implementert teknologiske hjelpemidler.

– Det er et tankekors at det er utviklet og tatt i bruk lite elektroniske hjelpemidler i spesialisthelsetjenesten, både nasjonalt og i UNN. Kommunehelsetjenesten er kommet langt på dette området, og vi må få utviklet hjelpemidler tilpasset våre pasienters behov. Det fysiske miljøet på UNN, blant annet med flersengsrom, gjør at vi ønsker oss hjelpemidler som er enkle i bruk og som varsler de ansatte straks. Slike hjelpemidler kan også forebygge skader og gi økt pasientsikkerhet, sier Høgtun.

Vandreralarmen som er testet ut på geriatrisk sengepost den siste tiden, er et eksempel på at teknologiske løsninger er nyttig i arbeidshverdagen på UNN.

– Den har vært til god hjelp på urolige pasienter, og har bidratt til at vi har fått stoppet pasienter på vei ut av avdelingen, sier assisterende avdelingssykepleier Dörte Luschert.

Ved UNN Narvik testes de nye teknologiske løsningene ut ved medisinsk sengepost. Fra venstre superbruker Ellen Nilssen, seksjonssykepleier Monica Dybwad og seksjonssykepleier Eirin Føre. Foto: Per-Christian Johansen

Ønsker teknologien velkommen

Ved medisinsk avdeling UNN Narvik er også erfaringene gode så langt. De har først og fremst fått testet ut sensoren for digital tilsyn på ett av sine pasientrom.

– Vi har prøvd det ut på en del pasienter som har stor risiko for å falle, og varslingene er et nyttig hjelpemiddel. Noen forbedringspunkter har vi oppdaget underveis, men vi ser et stort potensial i denne type teknologi for fremtiden, sier superbrukerne Ellen Nilssen og Lin Fridfeldt som begge er sykepleiere ved medisinsk sengepost UNN Narvik.

Prosjektet har latt seg gjennomføre takket være god hjelp fra teknisk drift ved UNN både i Tromsø og Narvik. Leverandør og Helse Nord IKT har også vært på tilbudssiden for å løse utfordringer underveis. Prosjektet har i tillegg fått gode råd og innspill fra Tromsø kommune basert på deres erfaringer med velferdsteknologi.

Økt trygghet

De teknologiske løsningene er risikovurdert for bruk i UNN, og personvernombudet i UNN har godkjent test av de ulike teknologiske løsningene uten samtykkeerklæring. Dette under forutsetning av at pasienter og pårørende får god informasjon både skriftlig og muntlig fra pleierne i sengepostene. Pasienter kan i tillegg reserve seg mot deltakelse.

– I Tromsø har vi fått positive tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende som opplever teknologien som en ekstra trygghet i sengepostene, sier Elin Teigen.

– Dette samsvarer med målet for prosjektet, og vi føler at vi er på riktig vei med tanke på å skape økt trygghet for pasientene, pårørende og ansatte, avslutter Tove Normann.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.