Nyansatte rådgivere for pasientforløp

Som et ledd i å forsterke forbedringsarbeidet i UNN, er denne duoen ansatt som nye rådgivere for pasientforløp i Kvalitets- og utviklingssenteret.

lean
Kristin Larsen Paulgaard og Harald Roar Lind er ansatt som nye rådgivere for pasientforløp i UNN, og skal følge opp Lean-metodikken i forbedringsprosesser ved sykehuset. Foto: Per-Christian Johansen
Kristin Larsen Paulgaard (42) er utdannet sosiolog ved UiT, Norges arktiske universitet. I sitt yrkesaktive liv har hun de siste 12 årene vært tilknyttet skatteetaten. Først i Skattedirektoratet i perioden 2004-2009, deretter Skatt Nord fra 2009-2016. Her har hun blant annet jobbet med forbedringsmetodikk som Lean-koordinator, samt prosessveiledning og lederutvikling.

Harald Roar Lind (45) er utdannet statsviter ved UiT. Han har jobb-bakgrunn fra blant annet Norsk Polarinstitutt, men kom til UNN fra Det helsevitenskapelig fakultet på UiT. Der jobbet han også med Lean-metodikk, etter at dette ble introdusert av nettopp UNN i 2011.

– Vi håper å bli brukt aktivt, og er allerede godt i gang. Mye vil handle om pasientforløp, og se på små og store prosesser i klinikkene som kan bidra til å sette pasienten enda mer i sentrum, forklarer Harald Roar Lind.

Forbedringsprosesser med respekt

Han er i gang med oppgaver rettet mot organisasjonsutvikling i nye bygg i UNN (OU bygg), herunder planer for innflytting i den nye A-fløya og det nye PET-senteret. Dette i nært samarbeid med personalavdelingen (tidligere HR), involverte klinikker og Drifts- og eiendomssenteret

Kristin er på sin side involvert i oppfølgingen av Sivilombudsmannens rapport i Psykisk helse- og rusklinikken. I tillegg jobber hun for tiden med prosesstøtte i et prosjekt ved poliklinikken UNN Narvik.

– Lean handler mye om endring og forbedring med fokus på pasientens behov. For å kunne oppnå best mulig kvalitet er respekt for mennesker, åpenhet og læring viktige elementer. Et godt arbeidsmiljø kan eksempelvis bidra til god pasientbehandling. Kontinuerlig forbedring er et kjerneområde. Det er viktig å aldri si seg helt fornøyd, forklarer Paulgaard og Lind.

Begge innledet karrieren ved UNN 15. august, men Lind vil først fra kommende uke være i gang for fullt. Han har inntil nå kombinert oppstarten ved sykehuset med avslutningen av Tromsøundersøkelsen for UiT.

Merete Postmyr har for øvrig fortsatt oppgaven som pasientforløpskoordinator i UNN, og vil jobbe mye sammen med Paulgaard og Lind. Les mer om forløpsarbeidet rettet mot kreftpasienter her.

OPPDATERT 15. JULI 2019: Anja er ny rådgiver for pasientforløp i UNN etter at Kristin Paulgaard sluttet tidligere i år.

Flere saker om Lean-metodikken i UNN:

Les flere «Nytt om navn» i UNN i relaterte saker her.

Tips oss!
Har du tips om nyansatte i UNN?
Send mail til pingvinen@unn.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.