Teknisk prosjektleder Tore Karlsen forteller om fremdrften med Nye UNN Narvik til UNN-direktør Anita Schumacher. Fra venstre lytter også adm. dir Cecilie Daae i Helse Nord (HN) og styreleder Renate Larsen (HN) oppmerksomt. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Nybygg skaper stolthet i Narvik

Teknisk prosjektleder Tore Karlsen forteller om fremdrften med Nye UNN Narvik til UNN-direktør Anita Schumacher. Fra venstre lytter også adm. dir Cecilie Daae i Helse Nord (HN) og styreleder Renate Larsen (HN) oppmerksomt. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

17. oktober erklæres Nye UNN Narvik som "tett bygg". Knappe to år før innflyttingen fikk toppledere i UNN og Helse Nord en omvisning i det som blir et unikt sykehusbygg, vegg i vegg med det nye Helsehuset i Narvik.

Driftsleder Vibeke Haukland ved UNN Narvik og kommunalsjef Ole Tobias Olsen fikk i forrige uke vist UNN-direktør Anita Schumacher, direktør Cecilie Daae, styreleder Renate Larsen og stabsdirektør Anne Stina Nordmo rundt på Nye UNN Narvik.

I den ene enden har «blålyskorridoren» allerede fått maling på veggene, gulvbelegget er lagt og akuttheisen opp til operasjonsstuene er i drift. I den andre enden legges fundamentet for det kommunale helsehuset som bygges sammen med sykehuset, og som får en åpen forbindelse mellom de to tjenestenivåene.

– Det er flott å se fremdriften for det som skal bli et fantastisk nytt sykehusbygg for Narvik og hele UNN, sa en tilfreds Anita Schumacher i forbindelse med omvisningen.

Her er ledelsen i Helse Nord (HN) og UNN på omvisning ved Nye UNN Narvik. Fra venstre: Anne Stina Nordmo, stabsdirektør HN, Ole Tobias Olsen, kommunalsjef og prosjektleder Narvik kommune, Vibeke Haukland, driftsleder og prosjektleder UNN Narvik, Celilie Daae, adm. dir. HN, Renate Larsen, styreleder HN og Anita Schumacher, adm. dir. ved UNN. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Fortløpende gevinster

Det pågår en logistikkbragd i det omfattende byggeprosjektet, som foreløpig er helt i rute.

‒ Det arbeidet vi holder på med, høster allerede gevinster fordi vi oppdager hull i tjenesten som må dekkes – hjelper til hjelper, leder til leder – og gjør tiltak allerede nå. Og vi ser at dette funker. At vi er nødt til å få dette til, sier Ole Tobias Olsen.

‒ For eksempel kan vi fra den ene dagen til den andre lage samhandlingsfora på enkeltpasienter. Dette er fordelen ved å være små og jobbe tett sammen, forklarer Haukland.

Fremtidens helsetjeneste

Hun og Ole Tobias Olsen er prosjektledere for henholdsvis Nye UNN Narvik og Helsehuset, og holdt et felles foredrag for de nevnte Helse Nord-toppene og resten av deltakerne på konferansen «Framtidens helsetjeneste» som ble arrangert i Narvik nylig.

De to prosjektlederne samarbeider tett og planlegger sammen med en rekke deltakere fra egne organisasjoner hvordan de to helsetjenestenivåene skal dele på mange felles tjenester.

Og den aller største bragden som spesialist -og primærhelsetjenesten skal få til i Narvik, er å vise resten av landet hvordan fremtidens helsetjeneste skal se ut: Hvordan sykehus og kommuner bør samhandle for å skape gode forløp for pasienten. Slik utnyttes ikke bare helsekronene på en bedre måte, men pasienten unngår å møte på slitsomme og ofte ødeleggende hull eller stopp i tjenesten.

I «blålyskorridoren» er veggene malt og gulvbelegget lagt. Teknisk prosjektleder Tore Karlsen viser rundt i det nye akuttmottaket, hvor det teknisk ennå er mye som skal på plass før taket kan lukkes. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Siden 2001 har sykehuset og kommunen samarbeidet om akuttmottak og legevakt. Fra 2024 deler de også på all infrastruktur, som for eksempel vann, vei og energi. De har felles varemottak, sengevaskeri, ankomstareal, kantine, møterom, felles treningsarea slik at helsepersonell kan trene på og simulere sjeldne sykdommer og komplikasjoner. De har også felles kjølerom, seremonirom og kapell.

Felles organisasjonsutvikling

Men det er ikke bare byggene som planlegges for felles funksjoner. Et felles samhandlingsprosjekt pågår mellom Narvik kommune og Nye UNN Narvik, som har drevet omfattende organisasjonsutvikling. Begge parter har lik medvirkning, og finner tjenester og områder hvor de må gjøre endringer for å samarbeide og dermed utnytte ressurser smartere.

For eksempel vil Narvik få en standardisert felles opplæring med spesialist- og primærhelsetjenesten, med samhandlings- og rapporteringsverktøy. Det er også etablert felles møtepunkter mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i første linje, og hos beslutningstakere.

Vibeke Haukland gir så et eksempel gjennom en anonymisert pasienthistorie: Her samhandlet de ulike tjenestenivåene i Narvik tett, uten å lykkes tilstrekkelig. Ekstern spesialist ble nødvendig, men denne satt i Tromsø, som rutinemessig kalte pasienten inn til poliklinikken der. Pasienten var på dette tidspunktet svært dårlig, og reisen ville blitt svært krevende og kostbar. Teamet i Narvik fikk reisen erstattet med videokonferanse, som var så vellykket for alle parter at spesialisten umiddelbart erklærte at «Dette må vi gjøre mer av!».

Nye UNN Narvik snur dermed opp ned på tankegang så vel som tradisjoner.

Sykehusbygget er allerede på plass på Furumoen. I motsatt ende vil Helsehuset bygges, i forlengelse av sykehusbygget. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

God dataflyt

I det nye sykehuset legges det selvsagt opp til utstrakt elektronisk samhandling og bruk av velferdsteknologi.

‒ Vi ser på mange nye muligheter for dataflyt mellom behandler og pasient i alle tjenester, og mellom de som samhandler rundt pasienten, sier Haukland.

Prosessen med nytt sykehus startet tilbake i 2008. Nå er det bare et drøyt år igjen til prøvedriften av det nye sykehuset starter opp.

‒ Tett bygg for sykehuset er 17. oktober. Hvis alt går etter planen skjer det samme for Helsehuset litt ut i januar, sier teknisk prosjektleder Tore Karlsen ved UNN, som for anledningen er helsetoppenes guide på anlegget.

‒ Vi er svært stolte over at vi holder tidsplanen så godt, og at det i stor grad brukes lokale leverandører, noe som bidrar til dette. Betongelementene kommer fra Storsteinnes og fra Kjøpsvik, forteller Haukland.

Helse Nords ledelse er på byggeplassen i Narvik for første gang, og har nylig også besøkt byggeplassen i Hammerfest. De kunne stille gode spørsmål til hvilke løsninger som er valgt i Narvik. Karlsen redegjorde for hvordan de har jobbet for å lære av andres feil, og for å finne smarte løsninger for de funksjonene som skal inn ved det nye sykehuset.

For eksempel har de landet på to akuttmottak, selv om sykehuset er felles for både somatikk og psykiatri. Det psykiatriske akuttmottaket ligger i en parallell «blålyskorridor» med somatikken, men fysisk blir de alvorligst syke pasientene adskilt. Dette i samråd med brukerrepresentanter, som også har vært sentrale i utviklingen av det nye sykehuset.

SE VIDEO fra omvisningen her (Facebook).

Fakta: Sykehus, helsehus og helsepark

Nye UNN Narvik åpner høsten 2024 og har en prislapp på 2,679 milliarder kroner. I tillegg bygger Narvik kommune et Helsehus på rundt 7.000 kvadrat til i underkant av 400 millioner kroner, som blir en forlengelse av sykehusbygget. Den totale bygningsmassen er på ca 35.000 kvadratmeter.

På tomta på Furumoen planlegges også en helsepark, hvor teknologibedrifter som driver med innovasjon for helsetjenesten inviteres til å etablere seg. Slike bedrifter er avhengig av tett samarbeid med klinikere og øvrige brukere av produktene de skal utvikle, for å lykkes.

LES FLERE SAKER om det nye sykehuset i Narvik her!

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.