Dette er de nye LIS 1 som skal ha praksis ved UNN Tromsø det neste året (inkludert vikarer). Bak fra venstre: Jostein Magnus Johansen, Andreas Finvåg, Valdemar Vea Iversen, Inger Marie Waal Nilsbakken, Vegard Olsen Bredal, Evgeniya Sovershaeva, Joel Haugeberg, Ragnar Leiros, Karoline Borgen, Henrik Hosen, Magnus Graff, Lars Håvard Nilsen. Foran fra venstre: Tetiana Fushtei, Gina Voll Didriksen, Lill-Tone Brekke, Stine Dreyer, Per Sannes Heger, Hanna Østby Håkonsen, Gudrun Bugge. Foto: Per-Christian Johansen

Nye LIS 1 på plass ved UNN

Dette er de nye LIS 1 som skal ha praksis ved UNN Tromsø det neste året (inkludert vikarer). Bak fra venstre: Jostein Magnus Johansen, Andreas Finvåg, Valdemar Vea Iversen, Inger Marie Waal Nilsbakken, Vegard Olsen Bredal, Evgeniya Sovershaeva, Joel Haugeberg, Ragnar Leiros, Karoline Borgen, Henrik Hosen, Magnus Graff, Lars Håvard Nilsen. Foran fra venstre: Tetiana Fushtei, Gina Voll Didriksen, Lill-Tone Brekke, Stine Dreyer, Per Sannes Heger, Hanna Østby Håkonsen, Gudrun Bugge. Foto: Per-Christian Johansen

Her er årets andre kull med nye LIS 1 (turnusleger) som skal gjennomføre praksis ved UNNs sykehus i Tromsø, Narvik og Harstad det neste året.

Nye LIS 1 ved UNN Narvik (inkludert vikarer). Fra venstre: Martine Utland Glasø, Marie Leiros Sandberg, Lise Dyhrberg Pettersen, Thomas André Utnes, Skjalg Erlend Hamnes, Hallvard Skorpen, Marius Grønvoll, Pardeep Kaur, Therese Normann. Foto: Per-Christian Johansen
Disse skal ha praksis ved UNN Harstad det neste året. Bak fra venstre: Frid Sofie Lichtwarck Bjugn, Trude Beathe Svendsen, Birgitte Falck, Ludvig Balteskard Rinde, Hanna Strømholt Bremnes, Knut Lien, Arnstein Eidissen Berg, Solveig Valle, Espen Bjøri. Foran fra venstre: Kristina Fladseth og Sintia Beline-Molander. Foto: Per-Christian Johansen
De drøyt 30 nyutdannede medisinstudentene skal gjennomføre sin praksis både på kirurgiske og medisinske avdelinger, før de avslutter sin LIS 1-utdanning med seks måneder i primærhelsetjenesten.

Som LIS 1 i UNN får alle rett til ansettelse i én av kommunene som UNN samarbeider med, og tilsetning skjer minimum fire måneder før oppstart i primærhelsetjenesten.

Introduksjon

I forrige uke var legene samlet til en felles introduksjonsdag ved UNN Tromsø. Da ble de gjort kjent med noen av de viktigste rutinene som vil møte dem i arbeidshverdagen ved UNN fra og med i dag, 2. september.

Blant temaene som sto på agendaen var helsepersonelloven, medisinsk koding, smittevernrutiner og flere andre tema rettet mot pasientsikkerhet.

Senere i uken fikk de oppfølging ved de respektive sykehusene der turnusåret skal gjennomføres. 15 av legene skal ha sin praksis i Tromsø, 11 i Harstad og syv i Narvik.

Opptak hvert halvår

Neste kull med LIS 1 som blir tatt opp ved UNN, skal ut i praksis fra 1. mars 2020. LIS 1-stillingene utlyses på Helsedirektoratets turnusbase omtrent seks måneder før oppstart.

Ansettelse gjøres av et team bestående av avdelingsledere, kommunerepresentant og tillitsvalgt, etter vedtatte utvalgskriterier

Her kan du lese mer om det nye LIS-utdanningen for leger, fra det første kullet som startet opp ved UNN høsten 2017.

LES MER om det totale utdanningstilbudet ved UNN her.

 

 

 

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.