Sykepleierne ved infeksjonsmedisinsk sengepost ved UNN Tromsø har stått i spissen for sepsisarbeidet de har gjennomført som en del av et nasjonalt læringsnettverk i regi av Pasientsikkerhetsprogrammet. Fra venstre: Cecilie Johansen, Maria Torpakka og Silje Heimlund. Bak står Hilde Cecilie Nybrott. Foto: Per-Christian Johansen

Nye tiltak skal begrense sepsisdødsfall

Sykepleierne ved infeksjonsmedisinsk sengepost ved UNN Tromsø har stått i spissen for sepsisarbeidet de har gjennomført som en del av et nasjonalt læringsnettverk i regi av Pasientsikkerhetsprogrammet. Fra venstre: Cecilie Johansen, Maria Torpakka og Silje Heimlund. Bak står Hilde Cecilie Nybrott. Foto: Per-Christian Johansen

Når en pasient utvikler sepsis (blodforgiftning) er tidsfaktoren kritisk. Mange dør som følge av tilstanden. Men med tidlig oppdagelse øker sjansen for å overleve, og ved UNN er det nå utviklet nye prosedyrer for sengeposter for å redusere antall dødsfall.

UNN-direktør Anita Schumacher (til venstre) bidro sammen med ansatte ved infeksjonsmedisinsk sengepost med å profilere Verdens sepsisdag fredag morgen, for anledningen i spesialproduserte t-skjorter. I midten er Lise Malm og til høyre Silje Heimlund. Bak står Hege Benonisen (til venstre) og Hilde Cecilie Nybrott. Foto: Per-Christian Johansen
Cecilie Johansen og kollegene ved infeksjonsmedisinsk sengepost delte ut kaffe til kolleger som kom på jobb og ble minnet om Verdens sepsisdag fredag morgen. Foto: Per-Christian Johansen
I et knapt år har infeksjonsmedisinsk sengepost ved UNN Tromsø vært en del av et nasjonalt læringsnettverk for tidlig oppdagelse og behandling av sepsis på sengepost. Det har gitt resultater, og nå skal læringen deles videre i UNN.

Blant forbedringstiltakene som nå er en del av en ny sjekkliste internt på sengeposten, har de listet opp følgende erfaringer fra prosjektet.

  • Nytt registreringsskjema for sepsis er utviklet
  • Egen sepsistralle med nødvendig utstyr
  • Lommekort med sjekkliste
  • Sepsisalarm
  • Fast indikator på ukentlige tavlemøter

– Målet har vært å bli flinkere til å oppdage pasienter som utvikler sepsis mens de ligger på sengeposten vår. Vi har hatt simulering, fagdager, forelesninger, registrert antall sepsispasienter, fått sepsistralle og innført sepsisalarm for sykepleiere. Erfaringene har vist at det var rom for forbedringer, forteller fagsykepleier Cecilie Johansen på infeksjonsmedisinsk sengepost.

Millioner av dødsfall

Tidligere denne uken var hun og kollegene på Lillestrøm for å dele erfaringene sine med andre helseforetak. Dette som en del av læringsnettverket i Pasientsikkerhetsprogrammet som de har vært en del av.

Sepsis er en svært alvorlig tilstand. På verdensbasis er det årlig rundt 30 millioner tilfeller. Av disse dør nærmere 10 millioner mennesker. Sepsis oppstår når mikrober kommer over i blodbanen og immunsystemet overreagerer. Behandling skjer ved riktig bruk av antiobiotika, i kombinasjon med oksygen og væske (les mer på sepsis.no).

Både på Lillestrøm, og da verdens sepsisdag ble markert ved UNN Tromsø fredag morgen, var UNN-direktør Anita Schumacher til stede som støttespiller.

– Som infeksjonsmedisiner synes jeg jo dette er litt ekstra stas. Sepsis er en alvorlig tilstand og noe svært mange dør av hvert eneste år. I Norge er vi heldigvis kommet langt med å oppdage sepsis i en tidlig fase, sier Schumacher.

Viktig å dele

Hun ser frem til at erfaringene og den nye prosedyren som er innført ved infeksjonsmedisinsk sengepost i Tromsø skal rulles ut til flere i hele UNN.

– Dette blir en forlengelse av det forbedringsarbeidet som tidligere er gjennomført i akuttmottaket. Nå får vi dette fokuset også på pasienter som utvikler sepsis mens de er innlagt på sengepost for andre tilstander. Og det er viktig, sier UNN-direktøren.

Ved infeksjonsmedisin har de i forbindelse med prosjektet registrert rundt 80 mistenkte tilfeller av sepsis siden januar i år. Disse er blitt fulgt opp i henhold til de nye prosedyrene.

Erfaringene viser blant annet at god kommunikasjon mellom de ansatte er viktig. Det samme gjelder tilrettelegging av sykepleiernes arbeidssituasjon, samt at nødvendig utstyr er lett tilgjengelig.

– Vi skal nå gå i gang med å dele våre erfaringer med andre i UNN. Målet er at andre sengeposter skal jobbe like målrettet med dette. Sepsis kan oppstå hos pasienter i hele UNN, og da er det viktig å kjenne til symptomer for å komme så raskt som mulig i gang med behandling, sier Cecilie Johansen.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.