UNN Narvik – nytt sykehus i 2024

UNN Narvik – nytt sykehus i 2024

Vi er i gang, og i 2024 skal «Nye UNN Narvik» stå klart på Furumoen mellom sentrum og Hålogalandsbrua. Vi skal samle og gi et tilbud innen både fysisk og psykisk helse og rusbehandling i ett felles bygg. Det nye sykehuset skal erstatte det nåværende på «sykehushaugen» i Narvik sentrum og bygningene for psykisk helse i Håkvik.

«Nye UNN Narvik» skal sikre bedre kvalitet på helsetjenestene, økt pasientsikkerhet, lengre åpningstider og kortere ventetid. Helhetlig pasientforløp og pasientbehandling skal være førende prinsipper for valg av løsning for det nye sykehuset. Arealet skal tilrettelegge for flyt, god logistikk og gode arbeidsprosesser.

Nedenfor finner du aktuelle saker om det nåværende sykehuset, og ikke minst utviklingen av «Nye UNN Narvik».

Vibeke-formasjonen

Vibeke-formasjonen

Den nye driftslederen ved UNN Narvik er ikke født på Narvik sykehus, men hun er vokst opp her. Da jobben som driftsleder ble ledig i den spennende fasen mellom gammelt og nytt bygg, kjente Vibeke Haukland på at hun ikke kunne la være å legge seg først i V-formasjonen.
Les mer
Juvelen fra Finland stortrives i Narvik

Juvelen fra Finland

Sykepleier Jade Niskakangas (30) har en ektemann som er profesjonell idrettsutøver. Derfor havnet paret i Narvik for tre år siden.
Les mer