UNN Narvik – nytt sykehus åpner høsten 2024

UNN Narvik – nytt sykehus åpner høsten 2024

Høsten 2024 skal Nye UNN Narvik stå klart på Furumoen mellom sentrum og Hålogalandsbrua. Vi skal samle og gi et tilbud innen både fysisk og psykisk helse og rusbehandling i ett felles bygg. Det nye sykehuset skal erstatte det nåværende på «sykehushaugen» i Narvik sentrum og bygningene for psykisk helse i Håkvik.

Nye UNN Narvik skal sikre bedre kvalitet på helsetjenestene, økt pasientsikkerhet, lengre åpningstider og kortere ventetid. Helhetlig pasientforløp og pasientbehandling har vært førende prinsipper for valg av løsning for det nye sykehuset. Arealet skal tilrettelegge for flyt, god logistikk og gode arbeidsprosesser.

Nedenfor finner du aktuelle saker om utviklingen av Nye UNN Narvik.

Fikk bekreftet høy pasientkvalitet

Fikk bekreftet høy pasientkvalitet

Gode rutiner og dedikerte ansatte betaler seg. Det har de medisinske sengepostene ved UNN Narvik fått bekreftet. Nå gleder de seg til å følge opp i nye lokaler på Furumoen.
Les mer
– Hjelp, vi skal flytte!

– Hjelp, vi skal flytte!

De er i full gang med planleggingen. I løpet av høsten skal rundt 600 ansatte ved UNN Narvik flytte fra gamle lokaler i sentrum og Håkvik, til flunke nytt sykehus på Furumoen.
Les mer
Pasientflyt på dagsorden

Pasientflyt på dagsorden

Det snart innflyttingsklare sykehuset i Narvik åpner opp for å tenke nytt, og det skal definitivt utnyttes til det beste for pasientene.
Les mer
Stor kunstinteresse for Nye UNN Narvik

Stor kunstinteresse for Nye UNN Narvik

Alle de kjæreste kunstskattene blir med over fra det gamle til det nye sykehuset. Samtidig har 264 kunstnere meldt sin interesse for å få lage kunst til de nye helsebyggene i Narvik!
Les mer
Samarbeid gir ungdom hjelp raskere

Samarbeid gir ungdom hjelp raskere

Et felles psykisk helseteam (PHTBU) fra kommune og sykehus, sørger nå for å gi barn og unge i Narvik riktig psykisk helsehjelp til riktig tid.
Les mer
Fremstår som et mønsterbruk

Fremstår som et mønsterbruk

Mange har allerede rukket å delta på befaring på Nye UNN Narvik, men knapt noen er mer spent enn de som representerer pasienter og brukere. – Det virker som de har tenkt på absolutt alt her, oppsummerer Gudmund Johansen.
Les mer
Gavedryss til de viktige brukerstemmene

Gavedryss til de viktige brukerstemmene

Sentrale brukerrepresentanter ble takket for innsatsen og god medvirkning i planleggingen av Nye UNN Narvik. Driftsleder Vibeke Haukland kunne ikke vært dem foruten, og resultatet har blitt veldig flott.
Les mer
Sykehuset skal varmes opp av fjell

Sykehuset skal varmes opp av fjell

Nye UNN Narvik kan trolig spare rundt to millioner kroner i året på å bruke bergvarme som oppvarming. For å ikke gå tom for energi skal sykehuset sende overskuddsvarme fra kjøleanleggene ned i fjellet, slik at energien kan hentes tilbake når det blir kaldt.
Les mer
Lagspill gir resultater

Lagspill gir resultater

Anestesi- og operasjonsavdelingen ved UNN Narvik har redusert tiden det tar å rigge en operasjonsstue for neste pasient med 33 prosent! Nå gjør avdelingen seg så smått klar for flytteprosessen og alle mulighetene som et nytt sykehus byr på.
Les mer
Økt satsing på akutt syke i rus og psykiatri

Økt satsing på akutt syke i rus og psykiatri

Allerede i prøveprosjektet lyktes Russeksjon Narvik med å skape store, positive livsendringer for akutt syke pasienter. Brukerrepresentantene har lenge etterlyst akutt-tilbudet som nå er i ferd med å etableres i Narvik.
Les mer
Spesialister på hjemmebane

Spesialister på hjemmebane

Hele denne gjengen har enten blitt, eller er i ferd med å utdanne seg som legespesialister ved UNN i Narvik. De som vil bli spesialister i rus- og avhengighetsmedisin kan nå ta hele spesialiseringen sin her.
Les mer
Grønt lys for ny ambulansestasjon

Grønt lys for ny ambulansestasjon

Etter at Helse Nord nylig godkjente å øke investeringsrammen til Nye UNN Narvik (NUN) med 100 millioner kroner, er det klart for en topp moderne ambulansestasjon på Furumoen.
Les mer
Veivisere i moderne omgivelser

Veivisere i moderne omgivelser

Først gjorde de ansatte en formidabel innsats i prosesser med organisasjonsutvikling (OU). Nå inviteres de på omvisning, og får se hvordan Nye UNN Narvik skal bli en veiviser for fremtidens helsetjeneste.
Les mer
Nå får Narvik sykehusapotek

Nå får Narvik sykehusapotek

Når det nye sykehuset åpner i Narvik, får de et moderne sykehusapotek med egen publikumsavdeling, sykehusekspedisjon og laboratorier for produksjon. Samtidig kan de bidra med legemidler og kompetanse til både sykehus, det nye helsehuset og sykehjemmet på Furumoen.
Les mer
Nybygg skaper stolthet i Narvik

Nybygg skaper stolthet i Narvik

17. oktober erklæres Nye UNN Narvik som "tett bygg". Knappe to år før innflyttingen fikk toppledere i UNN og Helse Nord en omvisning i det som blir et unikt sykehusbygg, vegg i vegg med det nye Helsehuset i Narvik.
Les mer
Rekrutteringen skyter fart

Rekrutteringen skyter fart

Bekymringen har innimellom vært stor. Men med nytt sykehus under bygging opplever UNN Narvik nå stor interesse for å bli spesialsykepleiere. Det reduserer også behovet for kostbar vikarleie.
Les mer
Ny milepæl for Nye UNN Narvik

Ny milepæl for Nye UNN Narvik

Med grunnsteinen symbolsk på plass, kan arbeidet med Nye UNN Narvik fortsette for full maskinkraft frem til planlagt åpning i 2024.
Les mer
Vibeke-formasjonen

Vibeke-formasjonen

Den nye driftslederen ved UNN Narvik er ikke født på Narvik sykehus, men hun er vokst opp her. Da jobben som driftsleder ble ledig i den spennende fasen mellom gammelt og nytt bygg, kjente Vibeke Haukland på at hun ikke kunne la være å legge seg først i V-formasjonen.
Les mer
Blir et sykehus for hele mennesket

Blir et sykehus for hele mennesket

Nye UNN Narvik blir et sykehus hvor det skal handle om hele mennesket, ikke enkeltdiagnosene. For første gang i Norge bygger kommune og stat, somatikk, rus og psykiatri sin helsetjeneste sammen.
Les mer
Suksess­faktoren ved Nye UNN Narvik

Suksess­faktoren ved Nye UNN Narvik

Driftsleder Gry Andersen og prosjektleder Viggo Søderblom peker i samme retning når de blir spurt om den viktigste suksessfaktoren ved Nye UNN Narvik. De peker begge på brukerrepresentant Esben Haldorsen.
Les mer
– Vi skal fjerne unødvendige grenser

– Vi skal fjerne unødvendige grenser

Det nye sykehuset i Narvik skal sette pasientene i sentrum i langt større grad enn det som har vært vanlig ved norske sykehus. - Vi skal fjerne unødvendige grenser, sier UNN-direktøren.
Les mer
Ansatte og brukere ble byggmestere for nytt sykehus

Byggmestere for nytt sykehus

Uten hammer og spiker, men med hjelp av legoklosser i mange ulike farger, brukte nesten 100 personer én arbeidsdag på å bygge et forslag til hvordan nye UNN Narvik kan utformes.
Les mer