Slik ser arkitektene for seg at det nye sykehusbygget vil se ut når det står ferdig på Furumoen i Narvik i 2024. Illustrasjonsbilde: Architema

Nytt sykehus gir milliondryss over hele regionen

Slik ser arkitektene for seg at det nye sykehusbygget vil se ut når det står ferdig på Furumoen i Narvik i 2024. Illustrasjonsbilde: Architema

Når Nye UNN Narvik reiser seg til en samlet prislapp på 2,7 milliarder kroner, vil hundretalls millioner drysse over store deler av landsdelen.

– Selvsagt er det først og fremst pasienter og innbyggere i regionen vår som skal glede seg over at vi fra 2024 får på plass et moderne sykehus. Men i tiden frem til den offisielle åpningen vil dette prosjektet bidra til samfunnsnyttig verdiskapning for hele regionen vår, sier prosjektleder for Nye UNN Narvik, Viggo Søderblom.

Prosjektleder Viggo Søderblom mener Nye UNN Narvik er det største byggeprosjektet i Narvikregionen i moderne tid. Forskjellene mellom sykehuset og Hålogalandsbrua er for mange til at prosjektene lar seg sammenlikne. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Han er selv en del av det første eksemplet: UNNs prosjektorganisasjon for det nye sykehuset tåler å bli sammenliknet med en lokal bedrift, med rundt 200 millioner i budsjett – eller «omsetning» – og 20 mennesker involvert.

Ikke alle disse er engasjert på heltid, og ikke alle vil ha tilhold i Narvik. Men UNN har satt av to ressurser, og det samme har Narvik kommune. Finansieringen av denne prosjektorganisasjonen inngår som en del av de 2,7 milliardene det nye sykehuset er beregnet til å koste.

Mange underleverandører

Nordnorske aktører innenfor anleggsbransjen vil få oppdrag som følge av byggingen av Nye UNN Narvik.

– UNN har inngått en avtale med HENT, som hovedleverandør, og formelt har vi ikke innvirkning på hvem HENT velger som underleverandører, presiserer utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen i UNN.

Likevel er han trygg på å kunne si at mange lokale aktører vil være involvert.

– Vi har jo fått en viss innsikt i noen av de valgene som er gjort når vi har hatt dialog og jobbet for å kvalitetssikre tall og anslag. Dialogen har gjort oss trygg på at HENT vil benytte lokale leverandører der dette er naturlig, sier han.

Selskaper som Norconsult og Rambøll har vært med sammen med HENT i hele forprosjektfasen, og vil også være med i detaljprosjekteringen. Dette er rådgivende selskaper som har solid tilstedeværelse i Nord-Norge.

Maskinentreprenøren KET er en lokal Narvik-bedrift som har ansvar for grunnarbeidet i tomta. Dette arbeidet er allerede påbegynt. Verdien blir anslått til rundt 20 millioner kroner.

Element NOR i Balsfjord har ansvar for fasadearbeidet, og samlet pris for ytterveggene ligger på rundt 50-60 millioner. Ikke alt dette er betong, men til gjengjeld vil det bli gjennomført betydelige betongarbeider blant annet til fundamenter og bæring i bygget. Det er foreløpig ikke offentlig kjent hvem som skal levere betongelementene til selve råbygget.

UNN-direktør Anita Schumacher signerte tidligere denne måneden byggekontrakten sammen med Hans Markus Vennesland fra HENT på sykehustomta i Narvik. Til høyre bivåner utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen ved UNN seansen. Bak står brukerrepresentant Esben Haldorsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

En av de største underleveransene omhandler teknisk installasjonsarbeid, og her vil Totalteq AS benyttes, en allianse eid av JM Hansen (Tromsø), Åge Nilsen AS (Tromsø) og Klimaservice AS (Bardu). Verdien på denne leveransen er ikke offentlig kjent.

På størrelse med Hålogalandsbrua

Også utenom hovedentreprisen til HENT ligger det store verdier. Allerede før byggestart har UNN betalt for adkomstvei, som både inkluderer oppgradering av veikryss og en tunnel på 600 meter. Totalt har dette kostet 150 millioner eks mva. Den største leverandøren til dette oppdraget er LNS (Leonhard Nilsen & Sønner) i Risøyhamn, som selv har oppgitt sin del av kontrakten til å ha en verdi på 126 millioner kroner.

Tomta, 60 mål stor i omfang, har UNN kjøpt på det private markedet fra velkjente LKAB, til en pris på 9,9 millioner kroner.

– Vi skal være veldig godt fornøyd med bruken av lokale og regionale underleverandører i dette prosjektet – som er det største byggeprosjektet i Narvikregionen i moderne tid, mener prosjektleder Viggo Søderblom.

LES OGSÅ: De ansatte bygde det nye sykehuset med legoklosser

Fra sykehustomta på Furumoen har han utsikt til et annet prosjekt av spektakulær størrelse – Hålogalandsbrua – som nylig ble åpnet som en av landets største bruer for biltrafikk, og der den endelige prisen ved åpningen i 2018 endte omtrent på samme nivå som det Nye UNN Narvik er beregnet til.

Brua har fått mye berettiget oppmerksomhet, men de involverte i sykehusbyggingen ønsker ikke å sammenlikne sitt eget prosjekt for mye med brua. Den ble utført av en kinesisk hovedentreprenør, og elementene ble levert helt fra Kina med skip.

– Jeg tror jeg skal nøye meg med å slå fast at Nye UNN Narvik er et svært komplekst prosjekt, sier Søderblom.

111 millioner på private kjøp

Både intern administrasjon, veiarbeid, tomt, bygging, innredning og flytting er tatt med i det totale budsjettet på 2,7 milliarder kroner. Likevel kommer det store verdier i tillegg til dette i forbindelse med byggingen.

– De fleste bygningsarbeiderne og anleggsarbeiderne som vil jobbe med å sette opp dette sykehuset, vil komme utenfra. I de mest hektiske periodene vil de være mange nok til at de kan sette preg på bybildet, antyder prosjektleder Hans Marcus Wennesland i HENT.

Den perioden som vil være mest personalintensiv, vil være når innredningsarbeidene pågår. Da vil rundt 350 arbeidsfolk jobbe samtidig på prosjektet. Selv om de vil bo på brakkerigger, vil de kjøpe mat og andre varer i de lokale butikkene i Narvik,  kanskje også ta en tur på kino eller på fotballkamp.

Om hver av dem legger igjen like mye – eller lite – som cruiseturister (750 kroner dagen), betyr dette at 100 arbeidere i daglig gjennomsnitt vil bruke over 111 millioner kroner i løpet av de 1.483 dagene byggingen er planlagt å pågå.

– Slike anslag er selvsagt vanskelig å foreta, men sluttsummen høres absolutt ikke urimelig ut, mener utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen.

Prosjektleder Hans Marcus Wennesland i HENT bekrefter at det på det meste vil jobbe 350 mennesker på det nye sykehusbygget. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Det finnes nemlig mange andre eksempler enn matinnkjøp for bygningsarbeiderne som bidrar til lokal verdiskapning, men som ikke hører inn under budsjettet for sykehusbyggingen. Transportkostnader er et slikt eksempel. Hotellovernattinger og møtevirksomhet er et annet. Supplerende innkjøp av materialer et tredje. Og så videre.

Staten gir – og tar tilbake

En av aktørene som forsyner seg grovest av budsjettet på 2,7 milliarder kroner, er den sykehuseieren som har bevilget de 2,7 milliardene i utgangspunktet: Staten.

– I det totale budsjettet vårt, er 450 millioner kroner satt av til merverdiavgift (mva red.anm.), forteller Tor-Arne Hanssen.

Som sykehus har ikke UNN rett til å avskrive mva, og dette gjør det komplisert for avislesere å holde tunga rett i munnen, når man skal forholde seg til nyheter om investeringer i helsevesenet.

■ HENT kommuniserer at de har inngått en avtale med UNN til en verdi av 1,223 milliarder kroner.

■ UNN kommuniserer at de har inngått en avtale med HENT til en verdi av 1,529 milliarder kroner.

– Det kan fremstå som om én av dere roter med tallene?

– Ja, jeg skjønner at det kan fremstå rotete, men private næringsaktører er pålagt å oppgi sine tall uten at mva er inkludert, mens vi er pålagt å betale mva fullt ut. Vi har sluttet å oppgi tallene både med og uten mva, fordi dette skapte mange misforståelser, forklarer han.

Det finnes noen få unntak av innkjøp i forbindelse med byggingen av sykehuset som ikke er mva-pliktige, men i all hovedsak går hver femte brukte krone tilbake til staten i form av mva. Og dette er ikke den eneste budsjettposten som havner i statskassa.

– 70 prosent av investeringen er lånefinansiert, og med staten som finansinstitusjon. Vi betaler selvsagt lånerente på dette, på samme måte som om vi hadde valgt en annen bank, og denne lånerenta betaler vi til staten, forklarer Hanssen.

Du kan følge hele prosessen med det nye sykehuset i Narvik på unn.no.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.