FACT Midt Troms 6

Dyrøy-ordfører Marit Espenes og klinikksjef Erik Stellander i Psykisk helse og rusklinikken ved UNN sto for den offisielle åpningen av FACT-teamet i Midt-Troms 14. desember. Senterleder Jorunn Lorentsen (til høyre) bidro som entusiastisk tilskuer. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Nytt tilbud til pasienter i Midt-Troms

FACT Midt Troms 6
Dyrøy-ordfører Marit Espenes og klinikksjef Erik Stellander i Psykisk helse og rusklinikken ved UNN sto for den offisielle åpningen av FACT-teamet i Midt-Troms 14. desember. Senterleder Jorunn Lorentsen (til høyre) bidro som entusiastisk tilskuer. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Preget av store forventninger kunne Dyrøy-ordfører Marit Espenes og klinikksjef Erik Stellander stå for den offisielle åpningen av FACT-teamet i Midt-Troms.

– Med dette tilbudet på plass håper vi å nå ut til pasienter som hittil har falt utenfor alle hjelpetiltak, fordi de befinner seg midt imellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, sier Anita Berg, som er teamleder for det nye FACT Midt-Troms.

At ikke Midt-Troms har hatt et slikt tilbud tidligere, skyldes ikke at folk i denne regionen har bedre psykisk helse eller mindre rusproblemer enn andre steder. Absolutt ikke.

FACT Midt Troms Jorunn Lorentsen og Anita Berg
Jorunn Lorentsen (til venstre) og teamleder Anita Berg. Lorentsen er leder ved Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, og holder til på Silsand. Dette vil danne base for FACT-teamet. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

– Dette teamet drives i samarbeid med kommunene Senja, Bardu, Dyrøy og Ibestad, og ifølge beregningstalene til NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) har disse kommune et samlet befolkningstall som tilsier at det er 84 mennesker som trenger vår hjelp. Dette er et høyt antall, og forteller om et antatt behov. Men forleøpig er vi ikke dimensjonert ut fra dette, påpeker teamlederen.

Tilgang på faglige ressurser

Marit Espenes, ordfører i Dyrøy kommune, er blant dem som er svært begeistret for å kunne ta del i prosjektet.

– For oss som en liten kommune er det kjærkomment å kunne få tilgang på en viktig kompetanse. Vi bidrar inn i prosjektet med ressurser, for eksempel en sykepleier i 20 prosent stilling, og får til gjengjeld tilgang på spesialister vi ikke kunne hatt tilgang til på egen hånd, sier hun.

Beregningstall for antatt behov er selvsagt en veldig abstrakt øvelse, men bak slike tall befinner det seg alltid enkeltmennesker og skjebner. I en liten kommune som Dyrøy er samfunnet mer transparent, og mulighetene for å se menneskene bak tallene blir derfor større.

– Ja, vi kjenner til enkeltmennesker som har behov for hjelp, og vår store fortvilelse består i at vi ikke har sett eller visst hvordan vi kunne bidra med hjelp, sier Dyrøy-ordføreren.

FACT Midt Troms 8
Klinikksjef Erik Stellander sammen med FACT-teamet i Midt-Troms: Martine Skoglund, Linn Nikolaisen, Siv Anita Vindseth, Sara Dalan, Marita Myrland, Gøril Olsen, Kristin Sjåfjell, Camilla Jakobsen og Agnes Gundersen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Tverrfaglig og oppsøkende

Noe av utfordringen med de aktuelle pasientene, er at de ofte flytter seg fra kommune til kommune, og dermed ikke fanges opp av primærhelsetjenesten. De oppsøker sjelden helsetjenesten på egen hånd, og de er i tillegg ofte preget av en grunnleggende vegring for å motta helsehjelp.

– Vi vet vi har mye og tidkrevende arbeid foran oss, og hele ideen bak FACT (Flexible Assertive Community Treatment) er jo å drive tverrfaglig og oppsøkende virksomhet. En av de store utfordringene våre vil i mange tilfeller handle om å bygge tillit, for mange av de pasientene som trenger vår hjelp preges av en grunnleggende mistillit til hele helsevesenet. Den tilliten må vi skape, selv om det i noen tilfeller vil ta tid, sier Anita Berg.

– På hvilken måte lar FACT seg sammenlikne med PSHT (pasientsentrert helsetjenesteteam)?

– FACT er ikke en del av PSHT, og jeg kan for lite om PSHT til å kunne si noe kvalifisert om likheter og forskjeller. Men satsingen på FACT er et konkret svar på behovet for bedre samhandling i helsevesenet. FACT er et eksempel på at helsetjenestene må tilpasse seg pasientene, og ikke omvendt. Og FACT tar i tillegg høyde for at mange pasienter preges av flere diagnoser som må ses i sammenheng, og behandles samtidig, sier hun.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.