Fysioterapeut Merethe Monsen (til venstre) og ergoterapeut Ann-Tove Buene forklarer sykepleiere fra gastro- og nyremedisin om hvordan de kan gjøre en skånsom forflytning av pasienter med trykksår ved bruk av seil med heisfunksjon. Foto: Per-Christian Johansen

Nyetablert trykksårteam vil bedre pasientsikkerheten

Fysioterapeut Merethe Monsen (til venstre) og ergoterapeut Ann-Tove Buene forklarer sykepleiere fra gastro- og nyremedisin om hvordan de kan gjøre en skånsom forflytning av pasienter med trykksår ved bruk av seil med heisfunksjon. Foto: Per-Christian Johansen

Et tverrfaglig trykksårteam er etablert ved UNN. Nå skal ansatte kurses og bevisstgjøres, med mål om å komme trykksårproblematikken i forkjøpet.

Disse utgjør det nyetablerte tverrfaglige trykksårteamet ved UNN, som bruker selveste Supermann som symbol på at trykksår kan føre til død selv for den beste. Fra venstre: Merethe Monsen (fysioterapeut), Louis de Weerd (overlege og prosjektleder), Birgit Merethe Falch (mikrobiolog og prosjektkoordinator), Silje Lehmann Johansen (dermotologisk sykepleier), Ann-Tove Buene (ergoterapeut), Helene Sørensen (sykepleier plastikkirurgen). Foto: Per-Christian Johansen
Teamet – som i første omgang setter inn innsatsen ved UNN Tromsø – består av seks personer. Etter hvert håper de at det blir økonomi til å inkludere også sykehusene i Harstad og Narvik.

I dag stilte trykksårteamet opp på fagdag for sykepleiere fra gastro- og nyremedisin. I morgen, torsdag 15. november, vil de være synlig for hele UNN Tromsø når den internasjonale trykksårdagen markeres med stand i korridoren på C3.

– Vi ønsker å nå ansatte fordi vi vet det er behov for å lære mer om trykksår. Målet er å øke kunnskapen om forebyggende arbeid, slik at vi reduserer antall trykksårpasienter ved UNN, sier mikrobiolog og prosjektkoordinator Birgit Margrethe Falch.

Forebygging med madrasser

Et av de viktigste tiltakene for å forebygge trykksår, er kjennskap til madrassene som benyttes i sykehuset. Det finnes også spesialmadrasser for utlån ved behov.

Ergoterapeut Ann-Tove Buene og fysioterapeut Merethe Monsen er blant dem med god kunnskap om dette. På fagdagen for gastro- og nyre forklarte de om forskjellene på madrasser som kan benyttes, og også om hjelpemidler som kan benyttes når pasienter har pådratt seg trykksår.

– Vi ønsker å spre kunnskap slik at sengepostene kan komme i forkant og bidra til å forebygge potensielle trykksår. Ved UNN har vi den siste tiden fått mange nye madrasser, og det bidrar positivt i dette arbeidet, sier Ann-Tove Buene.

Kvaliteten på madrassene ved UNN kan ha avgjørende betydning for om pasientene får trykksår eller ikke. Det forklarte Merethe Monsen (til venstre) og Ann-Tove Buene på fagdagen til sykepleierne ved gastro- og nyremedisin. Foto: Per-Christian Johansen
På fagdagen presenterte de også hjelpemidler til bruk på pasienter som allerede har pådratt seg trykksår. Blant annet bruk av seil med heisfunksjon.

– Dette benyttes til skånsom forflytning slik at sår ikke blir skrapet opp og forverret, sier Merethe Monsen.

Bedre tilrettelegging

Mange av problemene med trykksårpasienter har også sammenheng med for dårlig kommunikasjon når pasienter skrives inn eller sendes ut fra UNN til primærhelsetjenesten. Derfor bistår gjerne trykksårteamet også for helsearbeidere i kommunene.

– Vi håper å få til et lavterskel samarbeid med kommunen, der vi eksempelvis kan gi opplæring også til dem, sier Helene Sørensen, til daglig sykepleier ved plastikkirurgen.

Prosjektleder og overlege Louis de Weerd er opptatt av at trykksårpasienter må bli verdsatt på lik linje med øvrige pasienter ved UNN.

– Når vi får pasienter med trykksår, ønsker vi at de raskt skal følges opp, og få tilrettelagt et pasientforløp som også inkluderer oppfølging etter utskriving. De må ha samme rettigheter som øvrige pasienter ved sykehuset, sier de Weerd.

Vil du vite mer om trykksårteamet og arbeidet de kan bistå med? Oppsøk dem gjerne torsdag mellom klokken 10 og 14 i korridoren utenfor kafé Evert på C3 i forbindelse med den internasjonale trykksårdagen.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.