Her er prosjektgruppen bak læringsportalen for KYR. Fra venstre: Prosjektleder Vegard Slettli, seksjonsleder Venke Kopland og seksjonsoverlege Agnes Syversen, alle fra Ungdomspsykiatrisk Seksjon, BUPA. Videre webdesigner Johan Sebergsen Steinberg, grafisk designer Christina Grytå, pedagogisk rådgiver Linn Eidem og prosjektleder Magnus Engeseth, alle Helsekompetanse. Helt til høyre konstituert enhetsleder og fagutvikler Mariann Lødemel fra UPS. Da bildet ble tatt var ikke spesialergoterapeut Viggo Dalseth og psykiatrisk sykepleier Kristina Sandmo til stede., Begge har vært viktige bidragsytere arbeidet med læringsportalen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Nytt webverktøy hjelper utsatt pasientgruppe

Her er prosjektgruppen bak læringsportalen for KYR. Fra venstre: Prosjektleder Vegard Slettli, seksjonsleder Venke Kopland og seksjonsoverlege Agnes Syversen, alle fra Ungdomspsykiatrisk Seksjon, BUPA. Videre webdesigner Johan Sebergsen Steinberg, grafisk designer Christina Grytå, pedagogisk rådgiver Linn Eidem og prosjektleder Magnus Engeseth, alle Helsekompetanse. Helt til høyre konstituert enhetsleder og fagutvikler Mariann Lødemel fra UPS. Da bildet ble tatt var ikke spesialergoterapeut Viggo Dalseth og psykiatrisk sykepleier Kristina Sandmo til stede., Begge har vært viktige bidragsytere arbeidet med læringsportalen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Et nytt verktøy innen psykisk helse, spesielt virkningsfullt på unge i en fastlåst situasjon, er nå tilgjengelig på nett. Det sørger et samarbeid mellom Ungdomspsykiatrisk seksjon og Helsekompetanse ved UNN for gjennom en nyutviklet veileder om den terapeutiske metoden KYR (Komplementær ytre regulering).

KYR-weben er en nyskaping innen psykisk helse, og var en av kandidatene til å vinne Helse Nords innovasjonspris for 2019. Egentlig startet det hele som en idé fra Vegard Slettli, psykologspesialist ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved UNN. Han ville gjøre KYR-metoden bedre tilgjengelig for alle ansatte ved Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), spesielt med tanke på de som jobber nattevakt, nyansatte, og de som jobber i små stillinger og derfor er vanskelig å nå gjennom fellesmøter og kurs.

‒ Dette er ikke et e-læringskurs i tradisjonell forstand. Det er meningen at man kan gå inn og ut når man har tid til det, og hente tips og veiledning, forklarer Slettli, som også har vært prosjektleder for å få laget webverktøyet.

Psykologspesialist Vegard Slettli er mannen som hadde ideen til det som nå er blitt et banebrytende web-verktøy i psykisk helse. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Møtet med Helsekompetanse gjorde at ideen vokste. Når de først skulle ta jobben med å lage et slikt verktøy, så hvorfor ikke gjøre det så bra at det kan fungere for alt av helsepersonell som vil lære mer om metoden? Samtidig ville de at verktøyet skal brukes til å vedlikeholde spesifikke terapeutiske ferdigheter.

Ny behandlingsform

Komplementær ytre regulering er en terapeutisk holdning og plattform basert på den relativt nye behandlingsformen Basal Eksponeringsterapi (BET). BET ble utviklet av Didrik Heggdal i Vestre Viken HF tidlig på 2000-tallet. Dette fikk han psykologiprisen for i 2017 etter at evalueringsdata viste en merkbar nedgang i både selvskading, bruk av tvang og en nedgang i bruk av medikamenter hos de som hadde mottatt slik terapi. Resultatene kom etter at bruken av tvang innen psykisk helsevern hadde vært stabil over flere år.

Nedgangen så ut til å være direkte assosiert med KYR, som er en ny komponent av Basal Eksponeringsterapi. KYR ble utarbeidet av Heggdal i 2007, i samarbeid med Arne Lillelien.

Det er altså på skuldrene av denne innsatsen i Vestre Viken at UNN HF nå enkelt tilgjengeliggjør den terapeutiske holdningen og metoden for alle ansatte innen psykisk helsevern. Læringsportalen er kvalitetssikret faglig av både Didrik Heggdal og Arne Lillelien.

Heggdal hadde for øvrig boklansering nylig med Inn i katastrofelandskapet (erfaringer fra Basal eksponeringsterapi).

Utviklet for behandlingsresistente

Terapien som BET og KYR består av, er ment for pasienter som har et omfattende behov for helsetjenester, og som ikke ser ut til å profittere på ordinær behandling. Pasientene som har hatt gode effekter av KYR har store psykiske helseutfordringer og et komplisert tilstandsbilde.

‒ Vi har erfaring med at pasienter som er mye i behandling, kan bli dårligere. De kan havne i dårlige mønster, vi får ikke til noen god samhandling, og ungdommene blir mer og mer institusjonalisert. Dette verktøyet er opprinnelig utviklet for de som er betegnet som behandlingsresistent, som opplever at de ikke får til og hvor tilsynelatende ingenting hjelper, forklarer Slettli.

Veldig, veldig enkelt forklart betyr KYR mindre tvang og mer ansvar for eget liv. Mye av metodikken i KYR handler om å få pasienten til å fokusere på egne ressurser og verdier, og lærer pasienten metoder for bedre å regulere seg selv og tilpasse seg ulike utfordringer.

Ved UPS behandler de i all hovedsak pasienter mellom 13 og 18 år med denne metoden, som handler om likeverd, medbestemmelse, respekt, empati og veien mot det å bli voksen og ta ansvar for eget liv.

‒ Gjennom KYR er vi opptatt av å bekrefte følelser, løfte frem det man ser av evner, interesser, gode valg og sette vedkommende i stand til å jobbe med seg selv. Vi ser at metoden har klart å løse opp i situasjoner som har vært fastlåst over år, forklarer Slettli.

(Artikkelen fortsetter lenger ned)

Les også: Fikk nasjonal pris for ungdomsarbeid

I løpet av fem år har teamet som jobber med Dialektisk adferdsterapi (DBT) ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved UNN bygd opp et tilbud som nå har fått nasjonal oppmerksomhet. det er litt stas å være de første som får denne prisen i Norge. Det er lett å huske liksom, sier psykologspesialist Vegard Slettli.

Les mer her.

Grafikk og bilder

Helsekompetanse er en del av Kvalitets- og utviklingssenteret ved UNN, og har i praksis eksistert i UNN nesten helt siden telemedisinsenteret ble opprettet. De ansatte er tverrfaglig sammensatt med teknisk og pedagogisk kompetanse. Webdesigner Johan Sebergsen Steinberg har hatt hovedansvaret for arbeidet med KYR, og er spesielt imponert over de UPS-ansatte sin evne og vilje til å ville visualisere problemstillinger og ikke minst dele det materiellet de allerede hadde laget. Bilder, tegninger og små tegneserier understøtter eller beskriver eksempler på hvordan KYR kan brukes i ulike situasjoner.

‒ Prosjektgruppa her ved UPS har turt å tenke stort fra dag en, og er både effektive og kreative, skryter han. Hele prosjektet kom i mål til avtalt tid.

‒ Læringsportalen gir konkrete eksempler om hvordan og når intervensjoner kan brukes. Det ligger allerede masse teori om KYR på nett, men med dette verktøyet håper vi at flere får kjennskap til metoden og kan bruke portalen i implementeringsarbeid, sier Slettli.

Rollespill og simulering

‒ Webverktøyet er unikt i psykisk helse fordi det hjelper ansatte til erfaringsbasert læring ved å beskrive spesifikke metoder. Det har i seg elementer av rollespill mellom ansatte, for eksempel miljøterapeuter og behandlere, for å kunne trene på ulike situasjoner. I somatikken kaller de dette for simulering, og det er en form for simulering som dette verktøyet vil bidra til, forklarer Mariann Lødemel, som er konstituert enhetsleder/fagutvikler ved Ungdomspsykiatrisk seksjon, BUPA.

Web-verktøyet brukes nå i den toårige utdannelsen i Basal Eksponeringsterapi.

I tillegg kan Lødemel fortelle at elementer av KYR og derav web-verktøyet nå også brukes i utdannelsen av nye ambulansearbeidere. Ofte er det disse som først kommer i kontakt med alvorlig syke mennesker hvor dialog og samarbeid er blitt svært vanskelig.

Den nye læringsplattformen finner du her.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.