Seksjonsleder Stine Kruhaug Bjørkmo (til venstre) og kollega Lena Olsen er de første ved UNN Narvik som er utdannet som sterilforsyningsteknikere. Foto: Merita Sollie

Nyutdannet ekspertise i ny seksjon

Seksjonsleder Stine Kruhaug Bjørkmo (til venstre) og kollega Lena Olsen er de første ved UNN Narvik som er utdannet som sterilforsyningsteknikere. Foto: Merita Sollie

I løpet to hektiske år har Stine Kruhaug Bjørkmo (37) og Lena Olsen (52) utdannet seg til sterilforsyningsteknikere. Den nye kompetansen skal sikre mer kvalitet i arbeidet med rengjøring og sterilisering av operasjonsutstyr ved UNN i Narvik.

Stine K. Bjørkmo er nyutnevnt seksjonsleder for sterilsentralen ved UNN Narvik. Foto: Merita Sollie

Hver uke gjennomføres flere titalls operasjoner ved sykehuset. Mange tusen kirurgiske instrumenter er i sirkulasjon, og etter hver operasjon rengjøres, desinfiseres,  kontrolleres og funksjonstestes alle instrumenter før de pakkes og steriliseres på nytt.

Arbeidet inkluderer også egne smittevernrutiner.

Faglig løft

– Håndtering av kirurgiske instrumenter har de siste årene fått et mer faglig fokus, blant annet for å ivareta pasientsikkerheten bedre. Det kreves kunnskaper om de ulike instrumentene, bruken, vedlikehold og behandlingen av dem.  Da vi ble oppfordret til å ta denne utdannelsen, bestemte vi oss for å søke. Vi startet i 2019 og var nylig ferdig, sier Stine Kruhaug Bjørkmo og Lena Olsen.

En rekke eksamener er avlagt underveis, og det meste av undervisningen har vært nettbasert. Studiet er underlagt fagskolen i Stavanger, mens praksis er gjennomført på anestesi- og operasjonsavdelinga ved UNN Narvik.

Kake og flagg var påkrevd etter at Lena Olsen (til venstre) og Stine Kruhaug Bjørkmo nylig var ferdig utdannet som sterilforsyningsteknikere. Foto: Merita Sollie

– Det har vært to krevende år med en kombinasjon av jobb, utdanning og familieliv, bekrefter de to.

Økt kvalitet

Før de startet utdanningen, var de underlagt anestesi- og operasjonsavdelinga ved UNN Narvik. Nå er de blitt en egen seksjon med totalt seks faste medarbeidere underlagt sterilforsyning- og spesialrenholdsavdelinga i UNN.

Sammen med den formelle utdannelsen betyr dette at arbeidet med rengjøring og sterilisering av kirurgiske instrumenter ved UNN Narvik er satt ytterligere i system og har fått økt kvalitet.

Stine Bjørkmo har også nylig fått i ansvar å lede seksjonen.

– Vi jobber på mange måter i et «skjult yrke», inne på operasjonsavdelinga. Arbeidet er omfattende og viktig. Gjennom utdanningen har vi fått mer kunnskap om faget, sier Kruhaug Bjørkmo.

Modernisering i nytt sykehus

Hun og kollega Lena Olsen er de første ved UNN Narvik med den nye formelle utdannelsen. En tredje ansatt ved seksjonen er også i gang med å utdanne seg som sterilforsyningstekniker.

Lena Olsen trives i jobben som sterilforsyningstekniker ved UNN Narvik. Foto: Merita Sollie

I tillegg er det tre assistenter som har ansvar for spesialrenholdet på operasjonsstuene. Sterilsentralen leverer i tillegg nødvendig utstyr til resten av sykehuset.

– Nå ser vi frem til større og mer moderne forhold i det nye sykehuset som bygges i Narvik. Aktiviteten har økt betraktelig de siste årene, så vi ser veldig frem til å få et arbeidsareal som er bedre tilpasset driften vår, sier Stine Bjørkmo og Lena Olsen.

Det nye sykehuset skal etter planen stå ferdig i 2024.

Bedre kunnskap

– Det er flott med nyutdannede sterilforsyningsteknikere også ved UNN i Narvik nå. Utdannelsen gir bedre forståelse for prosesser som skal utføres i jobben gjennom økt kunnskap om utstyr og lover. Det øker også pasientsikkerheten, sier May-Liss Ingebrigtsen, avdelingsleder for sterilforsyning og spesialrenhold ved UNN.

Avdelinga har knapt 100 ansatte i Tromsø, Narvik og Harstad. Av disse er drøyt 40 sterilforsyningsteknikere, mens de øvrige er spesialrenholdere på operasjonsavdelingene.

– Vi sørger til en hver tid for å ha noen som er under utdanning som sterilforsyningsteknikere, og dette er også et krav å gjennomføre innen tre år for alle nyansatte, legger Ingebrigtsen til.

LES OGSÅ:

 

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.