Seksjonsleder Sondre Bogstrand (bak) ved portørsentralen UNN Tromsø har sørget for å innføre både lærlingeordning og mulighet for å ta fagbrev ved seksjonen. Foran sitter lærlingene Julie Knutsen (til venstre) og Celina Kalstad Lauritzen. Bak dem er veilederne Tor-Arne Ellefsen og Andrea Nilsen, som begge er i gang med å ta fagbrevet denne høsten. Foto: Per-Christian Johansen

Øker stoltheten for portørfaget

Seksjonsleder Sondre Bogstrand (bak) ved portørsentralen UNN Tromsø har sørget for å innføre både lærlingeordning og mulighet for å ta fagbrev ved seksjonen. Foran sitter lærlingene Julie Knutsen (til venstre) og Celina Kalstad Lauritzen. Bak dem er veilederne Tor-Arne Ellefsen og Andrea Nilsen, som begge er i gang med å ta fagbrevet denne høsten. Foto: Per-Christian Johansen

Et nyetablert lærlingetilbud, og mulighet til å ta fagbrev for øvrige ansatte, bidrar nå til en profesjonalisering av portørtjenesten ved UNN Tromsø.

(Se video om portørenes arbeidsoppgaver nederst på artikkelen).

I gangene ved UNN Tromsø kan du nå treffe portørlærlingene Julie Knutsen (til venstre) og Celina Kalstad Lauritzen. Foto: Per-Christian Johansen
Denne høsten foregår en aldri så liten revolusjon blant de totalt 32 personene som for tiden er tilknyttet portørene i Breivika.

Celina Kalstad Lauritzen fra Tromsø og Julie Knutsen fra Kvæfjord er de første som er tilbudt lærlingetid som portører ved UNN. I tillegg er 12 ansatte i gang med en nettbasert teoretisk opplæring som før jul vil gi dem fagbrev dersom eksamen blir bestått.

Yrkesstolthet

– Dette viser at portørene våre ønsker å lære mer og utvikle seg faglig. Det vil bidra til bedre pasientsikkerhet, øke yrkesstoltheten og skape en bedre forståelse for jobben vår.

Det fastslår seksjonsleder Sondre Alexander Figenschau Bogstrand ved portørsentralen. Han har det siste året jobbet med tilrettelegging av de nye tiltakene.

Det har resultert i to lærlingeplasser, samt tilbud om fagbrevkurs før øvrige ansatte som følger nettbaserte forelesninger på fritiden 1-2 ganger i uka.

Mangfoldige arbeidsoppgaver

– Mange tror at portører bare triller rundt på senger. Men vi har mange ulike oppgaver, og står i nær kontakt med de fleste pasienter som ankommer sykehuset. Vi har også dialog med pårørende i forbindelse med dødsfall. Da er det vi som steller de døde før syning. Vi er også en del av traumeteamet og har faste tildelte oppgaver under traumemottak. I tillegg har vi støttefunksjoner som henting og levering av blodprodukter, blodprøver, kreftmedisin og medisiner. Gjennom fagbrevet får vi teoretisk påfyll og økt kunnskap om oppgavene våre, sier Andrea Nilsen, som har to års erfaring som portør ved UNN Tromsø.

Sammen med Tor-Arne Ellefsen er hun veileder for Celina og Julie som nylig startet sin toårige lærlingperiode.

– Det betyr at vi skal følge dem opp og gi dem trygghet i lærlingetiden. Det blir som en fadderordning, sier Tor-Arne Ellefsen.

Godt arbeidsmiljø

Selv gleder Celina og Julie seg til de to neste årene. De har begge gjennomført toårig helseservicefag på Ishavsbyen videregående skole i Tromsø, og har nå valgt seg portøryrket.

– Jeg hadde praksis som portør ved UNN, og ble deretter tilkallingsvikar. Det gode miljøet og den varierende jobben bidro til at jeg ønsket meg hit som lærling. I løpet av de to neste årene vil vi lære mye, og får god tid til praktisk læring, sier Julie Knutsen.

Seksjonsleder Sondre Alexander Figenschau Bogstrand ønsker å skape økt yrkesstolthet blant portørene. For tiden gjennomfører 12 ansatte en opplæring som vil gi dem et formelt fagbrev. Foto: Per-Christian Johansen
Tidligere har nærmeste lærlingetilbud i Helse Nord vært ved Nordlandssykehuset i Bodø. At UNN nå har innført samme ordning, passet Celina fra Tromsø bra.

– Som portør får vi oppleve det meste som skjer ved sykehuset. Det er veldig interessant, selv om vi ikke nødvendigvis har de viktigste oppgavene på et sykehus, sier Kalstad Lauritzen.

– Men dem hadde ikke klart seg uten oss. Og vi blir aldri helt utlært. Pasientene er forskjellige og har ulike behov, sier veileder Andrea Nilsen.

Økt teamfølelse

Alle er fornøyd med at portørtjenesten nå får et faglig løft. Portørene er en del av Diagnostisk klinikk ved UNN.

– Dette tror jeg vil styrke oss både individuelt og som team, avslutter Sondre Alexander Figenschau Bogstrand.

Lærlingordningen er for øvrig etablert i nært samarbeid med klinisk utdanningsavdeling ved Forsknings- og utdanningssenteret ved UNN. Denne høsten har til sammen 23 lærlinger tilknyttet de yrkesfaglige helseutdanningene startet opp ved UNN.

Nedenfor kan du se video fra portørtjenesten ved UNN, produsert i 2017. Henrik Lange, som er blant deltakerne i videoen, har sluttet og er nå ferdigutdannet politi.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.