Økt kompetanse i front ved akuttmottaket

En lang prosess med styrking av mottaksapparatet ved UNN Narvik er nå fullført. Fra april 2019 inkluderer det også en fast overlege i akuttmottaket, til støtte for LIS-legene som er i praksis eller videreutdanning.

«Kompetanse i front» har vært målet med arbeidet, som underveis har avdekket både svakheter, og sett muligheter.

Overlege Johanne Harang i samtale med LIS-2 Runar Bjertnæs Båtevik som er i gang med videreutdanningen som medisinsk lege ved UNN Narvik. Foto: Per-Christian Johansen

– Vi så at ved tidskritiske tilstander, i første rekke medisinske, så hadde vi et problem med å ha tilstrekkelig kompetanse i akuttmottaket. Nå har vi etablert nye prosedyrer og kan slå ut egne mottaksalarmer for både medisinske og kirurgiske pasienter som ved transport til sykehuset blir vurdert (triagert til rødt etter Retts red. anm.) til denne kategorien, forteller anestesioverlege Pernille Haraldsen og seksjonsleder for akuttmottaket i Narvik Ole Tobias Olsen.

Mottaksteam

Den nye ordningen er tatt i bruk med egne mottaksteam som er tilgjengelig døgnet rundt. Ut over ordinær arbeidstid, er det etablert ordninger med hjemmevakter som kan rykke ut ved behov. Inkludert i mottaksteamene er overleger, LIS-leger, sykepleiere, radiografer, anestesi og laboratoriemedisin.

Og erfaringene med ordningen, som ble etablert for knapt to år siden og revidert i vinter, har vist seg positive for pasientene.

– Dette har helt klart gitt en gevinst for pasientene, blant annet gjennom raskere og sikrere behandling. Ved ankomst til akuttmottaket står et team med tilstrekkelig kompetanse klart til å håndtere pasientene, og vi slår heller ut én alarm for mye, enn å kvie oss for å gjøre det. Viser det seg at pasientene ikke trenger mottaksteam ved ankomst, gjennomfører vi mottaket som en øvelse. Vi trener også på disse mottakene hvis det er ledig tid innimellom, sier Pernille Haraldsen.

Sykepleier Trine Sommerseth ved alarmknappene som utløser varsling til de ulike mottaksteamene til akuttmottaket UNN Narvik. Foto: Per-Christian Johansen

Økt trygghet

Erfaringen er også at de LIS1- og LIS2-legene, som er i praksis eller videreutdanning, føler seg tryggere med en overlege som en del av mottaksteamet.

– Vi så tidligere at det ble en ubalanse med en LIS1-lege (turnuslege) og sykepleier i akuttmottaket. Det trengs også erfaren legekompetanse, og det har vi fått på plass nå. Vel å merke en redusert ressurs foreløpig, men et viktig skritt i videreutviklingen av mottaksteamet. Overlegene er også gode veiledere for de yngre LIS-ene, sier Pernille Haraldsen.

Overlege Johanne Harang ved medisinsk avdeling UNN Narvik er den som bistår som overlegeressurs i akuttmottaket. Hun er ikke i tvil om at ordningen vil være svært nyttig, både for yngre leger og ikke minst pasientene.

– Tilbakemeldingene fra LIS-legene er positive, og de fleste opplever det som en trygghet med økt beslutningsstøtte og kompetanse i akuttmottaket. Det er også en styrke at teamene er tverrfaglige og tilpasset hver enkelt problemstilling, sier Harang.

Klinikksamarbeid

Hun trekker også frem at mottaksteamene er etablert i et samarbeid mellom Akuttmedisinsk klinikk og Medisinsk klinikk i UNN.

Vaktordningen for å ivareta beredskapsteamene sies for øvrig å ikke utløse de store kostnadene.

– Det er marginalt. Pasientene blir bedre ivaretatt og får mye beredskap for de pengene vi bruker på dette, sier Pernille Haraldsen.

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.