Fra papir til nett

Fra papir til nett

Med etableringen av papiravisen Pingvinen tidlig på 2000-tallet, ble Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) stolt utgiver av egen publikasjon rettet mot ansatte, media, politikere og befolkning. Tanken var at UNN, som er et samfunn i seg selv, har mange gode historier å fortelle og sykehuset ville gjøre det gjennom en egen avis.

Pingvinen så den gang med skråblikk på interne forhold, og løftet frem saker hvor UNN som system ikke hadde gjort god nok jobb overfor pasienter og pårørende.  I tillegg hadde noen interne nyhetssaker en viss brodd i seg rettet mot ledelse og politikk.

Etter at papiravisen ble nedlagt i 2012, har Pingvinen ligget i dvale noen år. Det ble i 2013 etablert et internt nyhetsbrev, distribuert på e-post til alle medarbeidere for å dekke et minimumsbehov for informasjon og interne nyheter.

I mellomtiden har moderne tider gjort sitt inntog i UNN og i vår hverdag. Papiraviser synker i opplag og vi tilegner oss helt nye lesevaner. Fra de elektroniske dingsene våre har vi tilgang til alt som skjer i verden, nesten på minuttet når det skjer.
Og hvis vi ønsker litt anerkjennelse hos våre etterkommere, er høye avisbunker på kjøkkenbordet, ikke pluss i miljøregnskapet.

Vi ikler Pingvinavisa ny drakt, og tilgjengeliggjør den for hele verden på internett. Nå kan du sitte på bussen, venterommet eller i godstolen hjemme og lese Pingvinbloggen, eller nyhetsoppdateringer fra Pingvinavisa på PC, nettbrett eller smarttelefon.

Pingvinavisas formål er flersidig. Det er et mål å bygge bru på tvers av geografiske enheter ved å gi alle som jobber i UNN, kjennskap til hverandre og det som foregår i organisasjonen. I tillegg skal Pingvinavisa være talerør for medarbeidere og ledere samt medvirke til åpenhet og debatt om saker som engasjerer oss. Vi håper også at Pingvinavisa skal være av interesse for media og samfunnet utenfor UNNs bygninger og virksomhet.

Dersom du har tips eller ønsker å nå oss i Pingvinavisa, send e-post til pingvinen@unn.no