De ansatte ved akuttmottak- og observasjonsposten i Tromsø er svært fornøyd med den nye ferieordninga. Sittende på sengen fra venstre: Sindre Jota (sykepleier), Mats Berg Aslaksen (sykepleier),Wenche Arctander (seksjonsleder akuttmottaket), Ing-Hege Nilsen (seksjonsleder observasjonsposten), Barbro Hansen (sykepleier). Stående fra venstre: Anita Nilsen (sykepleier), Maria Bjørneby Andreassen (sykepleier), Tobias Ekstrand (sykepleier), Elise Cruickshank (sykepleierstudent). Stående bakerst: Harald André Sandvik (sykepleier). Foto: Jørn Resvoll

Ønskeferie ga fornøyde ansatte, lavere sykefravær og reduserte utgifter

De ansatte ved akuttmottak- og observasjonsposten i Tromsø er svært fornøyd med den nye ferieordninga. Sittende på sengen fra venstre: Sindre Jota (sykepleier), Mats Berg Aslaksen (sykepleier),Wenche Arctander (seksjonsleder akuttmottaket), Ing-Hege Nilsen (seksjonsleder observasjonsposten), Barbro Hansen (sykepleier). Stående fra venstre: Anita Nilsen (sykepleier), Maria Bjørneby Andreassen (sykepleier), Tobias Ekstrand (sykepleier), Elise Cruickshank (sykepleierstudent). Stående bakerst: Harald André Sandvik (sykepleier). Foto: Jørn Resvoll

Akuttmottaket og observasjonsposten ved UNN Tromsø endra på ferieavviklinga for å gjøre arbeidshverdagen bedre for de ansatte om sommeren. Resultatet ble fornøyde medarbeidere, lavere sykefravær og reduserte utgifter.

Sykepleierne Mats Berg Aslaksen (til venstre) og Sindre Jota håper den nye ferieordninga videreføres. Foto: Jørn Resvoll
Den nye ferieordninga fungerte så bra at det tidligere i høst vanka kake på alle ansatte.
Avdelingsleder Lars Røslie lover at det også neste år blir ønskeferie. Foto: Jørn Resvoll
De rundt 70 ansatte ved akuttmottak- og observasjonspostavdelinga i Tromsø har tidligere måtte forholde seg til feriepuljer. Enten tidlig eller sein ferie, ei ordning som ikke var veldig populær. Den førte i tillegg til tidvis lav bemanning, og stor slitasje på ansatte som var på jobb. Noe som igjen førte til høyt sykefravær og økte utgifter til innleie av vikarer.

– Arbeidsbelastninga på sommeren har vært for stor de siste årene. Vi så i fjor at folk rett og slett ble syke av å måtte jobbe så hardt under ferieavviklinga, sier Wenche Arctander, seksjonsleder ved akuttmottaket.

– Og tilbakemeldingene på den kategoriske inndelinga – enten tidlig eller sein ferie – var helt klar; dette var noe folk ikke likte. Og det fikk store konsekvenser for dem som var igjen på jobb. Vi har ikke sommerdrift her med lavere aktivitet, her er det fullt kjør hele året, sier avdelingsleder Lars Røslie.

14 uker ferieperiode

Noe måtte gjøres. Så da sommeren 2018 skulle planlegges, henta avdelingsledelsen inspirasjon fra nyfødt intensiv, der de hadde hatt god erfaring med å la ansatte selv ønske tidspunkt for ferie.

– Vi endra ferieperioden fra åtte uker til 14 uker, fra 1. juni til 30. september. De ansatte fikk selv ønske når de ville ha ferie innenfor denne perioden, og så tok vi jobben med å sy alt sammen. Det ble en del jobb på oss, men når vi ser resultatet er det ingen tvil om at det var verd det, sier Arctander.

– De ansatte reagerte positivt da vi lanserte planene. Spesielt de som har unger på SFO, som er stengt i juli. Vi måtte skyve litt på noens ferieønsker, men det gikk egentlig smertefritt, sier Ing-Hege Nilsen, seksjonsleder på observasjonsposten.

Sykefraværet ned 4,5 prosentpoeng

Selv om de tre lederne poengterer at hovedpoenget med ferieendringene var å gi de ansatte en bedre arbeidshverdag i ferieperioden, liker de bi-effektene den nye ordninga har hatt:

  • Sykefraværet for perioden juli-september 2018 er redusert med 4,5 prosentpoeng sammenligna med samme periode i fjor.
  • Lønnskostnadene er redusert med over 10 prosent (rundt 1,4 millioner kroner) – til tross for at antall konsultasjoner har økt med 17,4 prosent. Lavere kostnader for forskjøvet vakt og frikjøp av ferie, samt lite innleie av vikarer, er forklaringene på de reduserte utgiftene.

– Vi greier oss aldri helt uten vikarer, men denne modellen har gjort at behovet har vært mye mindre enn tidligere. Og flytting av ferie har vi kommet helt unna i år. I fjor måtte 32 ferieuker flyttes, noe som også koster penger, sier Røslie.

Konstituert administrerende direktør Marit Lind ved UNN roser avdelinga for det de har gjort rundt ferieavviklinga.

– Det er veldig positivt at akuttmottaket og observasjonsposten har greid å finne en løsning som både er god for de ansatte, for driften og for kvaliteten på det tilbudet vi gir pasientene. Sommerferieavvikling er mange steder svært utfordrende, da tilgangen på kvalifiserte vikarer ikke er tilstrekkelig. Dette er en av avdelingene hvor det ikke er mulig å ta ned driften på sommeren, og det gjøre det ekstra vanskelig, sier Lind.

LES OGSÅ: Nesten 500 UNN-ansatte er borte fra jobb hver dag

God stemning

Sykepleierne Sindre Jota og Mats Berg Aslaksen er to av de rundt 70 ansatte som har fått prøvd ut den nye ferieordninga i år.

– Det har fungert veldig bra. Du får en helt annen frihet til å velge selv når du vil ha ferie, og det har gjort noe med stemninga på jobb. Jeg håper virkelig dette er en modell som blir videreført til neste år, sier Jota.

Akkurat det kan avdelingsleder Røslie love.

– Vi kjører på videre, og satser på at neste sommer blir enda bedre. De ansatte skal føle at det er fint å komme på jobb også i ferietida.

LES OGSÅ: Innfører intensivbehandling av tvangslidelser via Skype

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.