Operasjons­kapasitet i bygge­perioden

På grunn av utbygging av ny A-fløy vil Universitetssykehuset Nord-Norge fra og med våren 2015 og gjennom hele byggeperioden disponere færre operasjonsstuer i Tromsø.

UNN vil i byggeperioden ivareta alle pasienter ved større bruk av sykehusene i Harstad og Narvik. Det betyr at en del operasjoner (anslagsvis mellom 1.000 og 1.500 pr. år) flyttes fra Tromsø til disse sykehusene. Dette gjelder blant annet pasienter som skal ha dagbehandling eller dagkirurgi innen ortopedi. Det vil også gjelde for pasienter med behov for operasjon ved mage- og tarmsykdommer og urinveisoperasjoner.

Kompliserte operasjoner skal fortsatt ivaretas i Tromsø. Det betyr at noe avansert dagkirurgi og dagbehandling, som er knyttet til UNNs regionale funksjoner, flyttes ut i midlertidig bygg i Tromsø fra medio april 2015.

Oppgradert i Narvik og Harstad

Endringene er planlagt over lang tid. Både i Harstad og Narvik er operasjonsstuene oppgradert til et høyere nivå med modernisering av arealer og utstyr. Det er også gjort investeringer i utstyr slik at effektiviteten kan økes. Det blir ikke tilført mer personellressurser, men etableres ordninger hvor det flyttes kirurger for enkelte pasientgrupper. Kirurger fra Tromsø vil operere i Harstad og Narvik, og kirurger fra Narvik kan operere i Harstad og vice verca. Kirurger har også tidligere fulgt pasienter mellom ulike steder i UNN og gitt oss positiv erfaring med dette.

UNN er et helseforetak med gjennomgående faglig ledelse og virksomhet på flere steder. Vi har felles venteliste og felles prosedyrer. Pasienten får tilbud på det stedet som har kortest ventetid og best tilrettelagt tilbud. Noen tilbud gis kun på ett sted. Vi har samme nivå på behandlingen som gis, uavhengig av hvilket sted pasienten opereres.

Når ny A-fløy i Tromsø er ferdig, vil den bidra til å øke operasjonskapasiteten i UNN totalt sett i tråd med det økte behovet.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.