UNN-direktør Tor Ingebrigtsen fikk sin influensavaksine satt av helsesøster Karianne Christensen sist uke. Han oppfordrer alle ansatte om å gjøre det samme. Foto: Per-Christian Johansen

Oppfordrer ansatte til å vaksinere seg

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen fikk sin influensavaksine satt av helsesøster Karianne Christensen sist uke. Han oppfordrer alle ansatte om å gjøre det samme. Foto: Per-Christian Johansen

For å beskytte seg selv og pasienter ved UNN, er oppfordringen fra direktør og Smittevernsenteret klokkeklar: - Ta influensavaksinen så snart som mulig.

Seksjonsleder Wenche Arctander i akuttmottaket UNN Tromsø fikk også sin vaksine forrige uke. Bak står smittevernoverlege ved UNN, Torni Myrbakk. Foto: Per-Christian Johansen
UNN legger nå til rette for at flest mulig av de ansatte skal få mulighet til å vaksinere seg og dermed unngå influensaen som ventes i løpet av vinteren.

I første omgang håndterer helsesøstrene og bedriftssykepleier ved Bedriftshelsetjenesten gjennomføringen.

– Det er et sterkt ønske om at flest mulig UNN-ansatte tar influensavaksinen. Det vil begrense smittefaren i sykehusene våre både blant pasienter og ansatte. Det er viktig at vi har helsepersonell på jobb gjennom vinteren for å håndtere ordinær drift og eventuelt alvorlige hendelser, sier direktør Tor Ingebrigtsen, som sist uke sørget for egen vaksinasjon hos bedriftshelsesøsteren i Breivika.

Langt unna måltallet

I fjor var det bare 13 prosent av ansatte som benyttet seg av muligheten til å få vaksinen. Det nasjonale målet fra Folkehelseinstituttet er på 75 prosent.

Bakgrunnen for det høye målet er for å beskytte pasienter i sykehusene og at helsepersonell har (klart) høyere risiko for å bli smittet av influensa sammenlignet med voksne som ikke arbeider i helsesektoren.

Fakta om influensa og vaksine:

* Overføring av virus skjer ved dråpe- eller kontaktsmitte.

* Voksne er vanligvis smitteførende én dag før symptomene utvikler seg og 3-5 dager etter at de er blitt syke.

* Influensavaksinen som er godkjent for voksne, inneholder kun deler av influensavirus og ikke levende virus. Den kan dermed ikke gi influensasykdom.

* Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år og gir svært sjelden alvorlige bivirkninger. Vanlige bivirkninger er lokalreaksjon med rødhet, ømhet og/eller hevelse på injeksjonsstedet (5–20 %). Alvorlige allergiske reaksjoner er svært sjelden.

* Vaksinen bør tas i perioden oktober til november, før influensasesongen starter. Maksimal beskyttelse oppnås etter 1–2 uker.

Kilde: Folkehelseinstituttet

– Det er viktig å ta vaksinen for å ivareta egen helse og samtidig bidra til å begrense smittespredning til våre pasienter. Vaksinen er et gode flest mulig bør benytte seg av slik at de unngår influensa. Det er ikke festlig å ligge nede for telling med influensa, fastslår smittevernoverlege Torni Myrbakk.

Hun poengterer også at det ikke er grunn til å bekymre seg for bivirkninger av vaksinen.

– Dette er en trygg vaksine. Vi vet at influensa vil komme hver vinter, gjerne rundt juletider. Da er det greit å være vaksinert mot den, sier Myrbakk.

Tilrettelegging

Wenche Arctander er seksjonsleder i akuttmottaket UNN Tromsø. Det er ofte ansatte der som får den første pasientkontakten i sykehuset. Hun tok også egen vaksine sist uke, og oppfordrer kolleger til å gjøre det samme.

– Influensavaksinen er nyttig, og da er det viktig at ledere i sykehuset legger til rette slik at ansatte får tatt den, sier hun.

UNN-ansatte som ønsker vaksinen kan ta direkte kontakt med bedriftshelsetjenesten, eventuelt la nærmeste leder koordinere for sin avdeling. Henvendelser fra alle UNNs lokalisasjoner rettes til telefon 776-27720 eller på e-post til bht@unn.no

 

Fakta om influensa og vaksine:

* Overføring av virus skjer ved dråpe- eller kontaktsmitte.

* Voksne er vanligvis smitteførende én dag før symptomene utvikler seg og 3-5 dager etter at de er blitt syke.

* Influensavaksinen som er godkjent for voksne, inneholder kun deler av influensavirus og ikke levende virus. Den kan dermed ikke gi influensasykdom.

* Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år og gir svært sjelden alvorlige bivirkninger. Vanlige bivirkninger er lokalreaksjon med rødhet, ømhet og/eller hevelse på injeksjonsstedet (5–20 %). Alvorlige allergiske reaksjoner er svært sjelden.

* Vaksinen bør tas i perioden oktober til november, før influensasesongen starter. Maksimal beskyttelse oppnås etter 1–2 uker.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.