Opprettholder modell med regionale helseforetak

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har bestemt seg for å beholde den nåværende styringsmodellen av sykehusene, som håndteres av de regionale helseforetakene.

Bent Høie har bestemt seg for å bevare de regionale helseforetakene. Her fra et besøk ved UNN i Narvik i 2016. Foto: Per-Christian Johansen
Til Dagens Medisin sier Høie at han ikke ser grunnlag for å endre på den nåværende modellen. Dette vil han klargjøre i forbindelse med fremlegging av revidert statsbudsjett torsdag. Helseministeren baserer sin avgjørelse blant annet på rapporten fra utvalget ledet av Stener Kvinnsland som ble fremlagt før jul 2016. (ekstern lenke)

– En stor utfordring har vært hva som er alternativet til dagens styringssystem. Det måtte være et bedre system og ha bred politisk oppslutning for å kunne stå seg over tid. Kvinnsland-utvalget hadde ingen bedre alternativer til dagens modell, og det er ikke lenger bred enighet om å legge ned de regionale helseforetakene, sier Bent Høie til Dagens Medisin.

Dermed har holdningen endret seg i løpet av de fire årene i regjeringslokalene.

– Det er helt åpenbart at jeg har skiftet standpunkt når det gjelder de regionale helseforetakene. Jeg har hele tiden vært tydelig på at hvis vi skal gjøre endringer, må det være til noe som er bedre enn i dag og som har bred tilslutning politisk. Det å sette i gang et stort arbeid med omorganisering vil kreve enormt mye ressursmessig, og det vil kunne gå på bekostning av tjenestene til pasientene og de ansatte. Det er vanskelig å oppdage de store fordelene ved å gjennomføre store omorganiseringer av styringsmodellen, sier Høie til Dagens Medisin.

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.