Opprykk gir nye spennende utfordringer

Laila Furulund Strøm er ny avdelingsleder ved nevrokirurgi, øre-, nese-, hals- og øye (NKØØ). Hun er dermed leder for til sammen 250 ansatte ved UNN i Tromsø, Harstad og Narvik.

Laila Furulund Strøm har tatt overgang fra intensiven ved UNN Tromsø og er nå ny avdelingsleder for nevrokirurgi-, øre-nese-hals og øyeavdelingen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Hun startet i sin nye rolle i mai i år.

‒ Jeg hadde lyst på denne stillingen fordi jeg ønsker å få jobbe mer strategisk, og for å utvikle meg selv og avdelingen. Jeg liker å jobbe i team. I tillegg rommer NKØØ mange spennende områder. Vi har til og med en egen overvåkningsstue i sengeposten vår, sier Strøm, som på ingen måte er ny i lederfaget.

Hun har vært seksjonsleder ved intensiven helt siden 2008, og ansatt ved UNN siden 1999.

Strøm er utdannet sykepleier og forteller at hun har «jobbet seg nordover». Hun er opprinnelig fra Hedmark, fra et lite sted kalt Romedal nær Stange ved Hamar. Etter at hun var ferdig sykepleier har hun jobbet ved Sykehuset Innlandet og St. Olavs hospital. Og da ektemannen fikk jobb ved Polarinstituttet i Tromsø, ble det UNN for intensivsykepleieren.

‒ Det siste barnet vårt er født her, forteller Strøm, som har rukket å bli 53 år.

250 ansatte

For å sette lederutfordringen hennes litt i perspektiv, så ville en bedrift med 250 ansatte vært en betydelig aktør i nordnorsk sammenheng. 1. januar i år fantes det bare 18 bedrifter i hele Troms og Finnmark med 250 ansatte eller flere.

I tillegg er det ikke bare størrelsen i volum Strøm har fått i fanget. Avdelingen rommer de tre store fagene nevrokirurgi, øre-nese-hals og øye, og Strøm har ansvaret for alt av poliklinikker, dag- og døgndrift, både i Tromsø, Harstad og Narvik.

I tillegg skal hun sørge for at de jobber godt sammen med alle de ulike kommunene som har pasienter innom avdelingen.

‒ En av de store utfordringene våre nå er at aktiviteten vår vokser mye, spesielt innenfor kreftkirurgi. Mye av virksomheten vår er kirurgi og pakkeforløp knyttet til kreft. 40 prosent av vår drift er ø-hjelp og resten elektivt. NKØØ er en mangfoldig avdeling med veldig høy aktivitet og til dels svært syke pasienter. I tillegg har vi en utfordrende bemanningssituasjon, med mange ledige stillinger. Så kommer den økonomiske situasjonen som sykehuset befinner seg i ‒ på toppen av alt. Det betyr ar vi har store utfordringer vi jobber med å løse både daglig og på lengre sikt, forklarer hun.

Viktig erfaring

Utfordringene skremmer henne ikke, og det var nye utfordringer hun jaktet på da hun gikk et hakk opp på lederstigen.

‒ Jeg ser det som svært positivt å ha jobbet så lenge som leder på nivå 4 før jeg nå går videre på nivå 3. Så er det slik at jeg motiveres av å løse utfordringer, og jeg liker at det skjer litt. Men det har selvsagt ingen hensikt å stå i utfordringer hvis vi ikke kan løse de! Akkurat nå jobber vi strategisk med mange samtidige og omfattende utfordringer.

Norsk helsetjeneste opplever for tiden en kompetanseflukt, spesielt blant sykepleierne. Strøm har tidligere skrevet en master om lederskap og motivasjon, med spesielt fokus på hva som motiverer sykepleiere til å stå i jobben sin. Svaret er ikke så overraskende: Fag og kompetansebygging.

Mye nytt

‒ Jeg er veldig for å satse på kompetanse som et virkemiddel for å stabilisere miljøet ved alle lokalisasjonene våre. Til forskjell fra tidligere er det nå mange som kommer direkte fra sykepleierstudiet og inn i sengeposten, og de står med mye mer utfordringer og ansvar enn man skulle tro. Vi må sørge for at disse føler seg trygge, og tåler å stå i de oppgavene de får. Så må vi planlegge slik at vi optimaliserer hverdagen vår, og utnytter kapasiteten bedre både i Tromsø, Harstad og Narvik.

Strøm er også opptatt av å ha et positivt blikk på det meste, siden den motsatte innfallsvinkelen bare gjør vondt verre.

‒ Spesielt i døgnposten er det krevende både nå og framover, og det er mange som opplever høyt arbeidspress. Da er det viktig å gi noe tilbake i form av for eksempel faglig påfyll. Nå har vi satt i gang både krevende og aktive forbedringsprosesser i avdelingen, og spesielt gjennom disse må vi forsøke å påvirke hverandre og hverdagen vår så positivt som det går an. Jeg merker at jeg allerede er utrolig stolt av de som jobber her. Det å se det store maskineriet her imponerer meg, sier Laila Furulund Strøm.

Avdelingslederen er i alle fall klar til å gi mye av sin tid og energi for å lykkes i den nye jobben.

‒ Det blir selvsagt ekstra mye arbeid når man er ny et sted, og det er mye å sette seg inn i. Men skal jeg koble skikkelig av, så er det ingenting bedre enn å jobbe fysisk med et eller annet. Jeg har ei hytte i Løten-fjellet på Hedmarken hvor jeg kan dra i ferier. Der er det alltid noe som skal fikses eller vedlikeholdes, og som avveksling lokker vi ugle på kvelden. Her hjemme forsøker jeg å få tid til trening og gå på tur i fritiden, både for å holde meg i form og for å klarne hodet.

Tips oss!
Har du tips om nyansatte i UNN?
Send mail til pingvinen@unn.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.