På denne røntgenlaben ved UNN Tromsø gjennomføres det hjerte-CT av pasienter med lav til moderat risiko for akutt hjertesykdom. Fra venstre: Radiolog og overlege Signe Forsdahl, seksjonsradiograf Grete Anita Hansen og radiograf Berit Engstad. Foto: Per-Christian Johansen

Optimalt forløp for hjerte­pasienter

På denne røntgenlaben ved UNN Tromsø gjennomføres det hjerte-CT av pasienter med lav til moderat risiko for akutt hjertesykdom. Fra venstre: Radiolog og overlege Signe Forsdahl, seksjonsradiograf Grete Anita Hansen og radiograf Berit Engstad. Foto: Per-Christian Johansen

Det begynte litt tilfeldig. Men nå er det etablert en pasientflyt mellom røntgenavdelinga og hjertespesialister ved UNN Tromsø som betegnes som en liten «Eventyrhistorie». Ordningen kommer først og fremst tilreisende pasienter til gode.

Det hele foregår på tvers av avdelinger og klinikker ved UNN, og i et tett og godt samarbeid mellom ulike yrkesgrupper.

– En pasient kan komme inn til hjerte-CT hos radiografene på røntgenavdelingen klokken 10 og være ferdig behandlet av kardiologene på hjertelaben klokken 13. Pasienten kan reise hjem samme dag eller dagen etter, sier overlege og radiolog Signe Forsdahl ved UNN Tromsø.

«Eventyrhistorie»

Hun er stolt over den gode pasientflyten som i løpet av de siste årene er etablert mellom røntgenavdelingen og kardiologene ved hjertemedisinsk avdeling. Og ordningen er kommet i stand uten langvarige forbedringsprosesser eller bruk av spesielle metodikker.

– Jeg kaller det for en «Eventyrhistorie». Det bidrar våre flinke radiografer og kardiologer til, sier Forsdahl.

– Vi kjenner telefonnumrene til hverandre og snakker sammen. Fagfolk har samarbeidet og utviklet et godt pasientforløp uten bruk av spesielle metodikker, bekrefter kardiolog Eivind Øygard Fosse.

Radiografene, her representert ved Grete Anita Hansen (bak) og Berit Engstad, har lært seg å undersøke bildene fra hjerte-CT-maskinen slik at de selv kan henvise enkelte av pasientene videre til en hjertespesialist dersom funnene tilsier det. Foto: Per-Christian Johansen

Pasientgruppen det er snakk om er i utgangspunktet personer med lav til moderat risiko for hjertesykdom. Disse henvises av kardiologene til hjerte-CT, som er en avansert røntgenundersøkelse som ble etablert ved UNN Tromsø i 2012 takket være en av mange pengegaver fra Bergens-milliardæren Trond Mohn. Den siste oppdaterte versjonen av hjerte-CT-maskinen fikk UNN i 2019, og ble da innviet av Mohn selv. 

Tilreisende pasienter

Hit henvises polikliniske pasienter hver uke. Mange er tilreisende fra hele Troms og Finnmark, samt nordre del av Nordland. De blir tatt imot og grunnleggende undersøkt på hjertemedisinsk poliklinikk. Deretter venter hjerte-CT på røntgenavdelingen. Selve skanningen av hjertet tar bare noen sekunder, men forberedelse og etterbehandling av bildene gjør at hele undersøkelsen varer rundt 30 minutter.

Dersom undersøkelsen viser tegn til større innsnevringer eller mye kalk i hjertets blodårer (kransårene), blir pasientene – hvis de har lang reisevei – umiddelbart tilbudt utvidet undersøkelse på hjertelaben.

– CT-undersøkelsen er best til å utelukke risiko for alvorlig hjertesykdom. Men dersom vi ser innsnevringer eller mye kalkdannelser, får pasientene tilbud om videre oppfølging på hjertelaben før hjemreise. Og de fleste takker ja til det, sier Forsdahl.

Dyktige radiografer

Som radiolog er det hun som har det overordnede ansvaret med å vurdere pasientene som kommer til hjerte-CT. Men nå har også radiografene, som gjennomfører selve undersøkelsen, fått opplæring og kan gjøre selvstendige vurderinger.

I enkelte tilfeller er det radiografene som nå har dialog med kardiologene.

Eivind Øygard Fosse er blant kardiologene som bemanner hjertelabene for angiografi ved UNN Tromsø. Hit kommer pasienter til utvidet undersøkelse dersom det er påvist fortetting i hjertets blodårer på hjerte-CT ved røntgenavdelingen. Bak ham står spesialsykepleier Monica Holten Olsen. Foto: Per-Christian Johansen

– Det er svært viktig med dyktige og observante radiografer, da jeg er eneste hjerte-CT radiolog i Troms og Finnmark. De har fått mye ansvar, og blitt skikkelig flinke. Er de i tvil, snakker de med meg, sier Signe Forsdahl.

– Vi har fått tillit og lært mye fra Signe. Et par av radiografene som jobber med dette, har også vært på hospitering og opplæring i Århus i Danmark. Dette har gjort jobben mer interessant for vår del, og det er fint å kunne bidra litt ekstra, sier seksjonsradiograf Grete Anita Hansen.

Hun synes det er ekstra inspirerende at de bidrar med et ekstra tilbud til pasientene, spesielt de som er tilreisende til Tromsø.

– Det er kjempebra, også for UNN som reduserte kostnader når alt kan gjøres samme dag, legger Hansen til.

Trygt inngrep

Pasientene som henvises videre – tre etasjer lenger opp i sykehuset – tas imot på utredningsposten for hjertepasienter. Deretter venter undersøkelse inne på en av de tre hjertelabene for angiografi som er bemannet døgnet rundt.

Selve prosedyren betegnes som kortvarig, trygg og med sjeldne komplikasjoner. Prosedyren foregår med lokalbedøvelse og våkne pasienter som det kommuniseres med underveis. Et kateter føres gjennom en blodåre fra håndleddet eller lysken, og opp til kransårene ved hjertet. Ved hjelp av kontrastvæske som sprøytes inn, kan legene avdekke omfanget av en eventuell innsnevring og vurdere videre tiltak.

Under prosedyren på hjertelaben fører kardiolog Eivind Øygard Fosse et kateter gjennom en blodåre fra håndleddet eller lysken og opp til kransårene ved hjertet. Deretter gjennomføres undersøkelsen med hjelp av bilder til skjermen som kardiologen har foran seg. Foto: Per-Christian Johansen

– Undersøkelsen kan bekrefte om det er tranghet i blodkranssystemet, og om dette kan løses med utblokking (stent) der og da, eller om det kreves en større operasjon (bypass) på et senere tidspunkt. Holder det med utblokking kan pasienten reise hjem samme dag eller dagen etter, sier kardiolog Eivind Øygard Fosse.

Positiv pasientflyt

Også han synes samarbeidet som er etablert internt er positivt for pasientflyten for den aktuelle pasientgruppen.

– Når pasientene først er kommet reisende for røntgenundersøkelse på hjerte-CT, er det fint at de kan bli fulgt opp videre hos oss dersom behovet tilsier det. Vi prøver å strekke oss langt for å få det til, i kombinasjon med planlagte inngrep og ø-hjelp på hjertelabene, sier Fosse.

Han er én av totalt seks invasive kardiologer som bemanner hjertelabene ved UNN Tromsø. I tillegg er det for tiden en hospitant fra Finland som bidrar, samt én lege under utdanning.

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.