Ortopedisk sengepost ved UNN Tromsø vant KVAM-prisen for 2018. Fra venstre Kim Reier Martinsen (fysioterapeut), Ina Andreassen (helsefagarbeider), Marie Bendtsen (sykepleier), Silje Pettersen (assistent), Guri Olaussen (fysioterapeut), Reija Rantala (hjelpepleier), Maria Kornerup (sykepleier), Mari Tande Aronsen (enhetsleder), Sissel Thorbjørnsen (fagutviklingssykepleier), Kristin Gården (helsesekretær), Ria Larsen (sykepleier), Theodor Nilsen (sykepleierstudent) , Ingvild Ekse (sykepleier), Peggy Johansen (sykepleier), Irene Olsen (avdelingsassistent), Margrethe Wernersen (sykepleier), Rigmor Høgmo (avdelingsadministrator) og Jung Im Kim (sykepleier). Foto: Jørn Resvoll

Ortopedisk sengepost vant kvalitetspris

Ortopedisk sengepost ved UNN Tromsø vant KVAM-prisen for 2018. Fra venstre Kim Reier Martinsen (fysioterapeut), Ina Andreassen (helsefagarbeider), Marie Bendtsen (sykepleier), Silje Pettersen (assistent), Guri Olaussen (fysioterapeut), Reija Rantala (hjelpepleier), Maria Kornerup (sykepleier), Mari Tande Aronsen (enhetsleder), Sissel Thorbjørnsen (fagutviklingssykepleier), Kristin Gården (helsesekretær), Ria Larsen (sykepleier), Theodor Nilsen (sykepleierstudent) , Ingvild Ekse (sykepleier), Peggy Johansen (sykepleier), Irene Olsen (avdelingsassistent), Margrethe Wernersen (sykepleier), Rigmor Høgmo (avdelingsadministrator) og Jung Im Kim (sykepleier). Foto: Jørn Resvoll

Sterkt fokus på forbedringsarbeid har ført til en markant nedgang i antall uheldige hendelser ved ortopedisk sengepost ved UNN Tromsø. Den systematiske jobbinga ga dem KVAM-prisen for 2018.

Fagutviklingssykepleier Sissel Irene Thorbjørnsen (t.v) og enhetsleder Mari Tande Aronsen mottok årets KVAM-pris av konstituert administrerende direktør Marit Lind. Foto: Jørn Resvoll
Kvalitets- og arbeidsmiljøprisen (KVAM) deles ut til en klinikk, avdeling eller seksjon på UNN som har oppnådd oppsiktsvekkende resultater innen kvalitet, kultur og arbeidsmiljø. Prisen – som er på 25.000 kroner – deles ut hvert år på direktørens halvårlige informasjonsmøte før jul.

KVAM-prisen for 2018 ble onsdag tildelt ortopedisk sengepost ved UNN Tromsø, fordi enheten over tid har oppnådd gode resultater innen pasientbehandlingen.

Involverte både ansatte og pasienter

Dette er oppnådd ved:

  • Involvering av pasientene i forbedringsarbeidet
  • Involvering av medarbeiderne i forbedringsarbeidet
  • Regelmessige målinger og dokumentasjon av forbedringer
  • Bruk av ukentlige tverrfaglige tavlemøter med fokus på pasientsikkerhet

– Dette er veldig artig. Vi var oppfordret til å søke, men trodde ikke vi skulle få den, sier enhetsleder Mari Tande Aronsen.

Tenkt annerledes

Både ledelsen og de ansatte ved sengeposten har jobba systematisk med forbedringsarbeid de siste årene. Alle har deltatt, og det har blitt satt av tid til arbeidet.

– Vi har forsøkt å tenke litt annerledes, og har kommet fram til nye løsninger på hvordan vi kan drive med forebyggende arbeid, sier fagutviklingssykepleier Sissel Irene Thorbjørnsen.

Blant annet har de laga faste rutiner for hvordan de kan lære av uheldige hendelser. Hvis en pasient får et trykksår eller en fallskade meldes det umiddelbart avvik, og enhetslederen kobles på saken.

– Jeg får beskjed med en gang, og går og snakker med pasienten. Jeg spør hva pasienten tenker, og om vedkommende har meninger om hva vi kunne gjort annerledes. Etter det får pasienten fylle ut et skjema der de kan gi tilbakemelding på hva de syns om måten vi takla hendelsen. På denne måten kan vi ta lærdom av det som skjedde, og bruke det videre i det forebyggende arbeidet, sier Aronsen.

Disse vant KVAM-prisen i 2017
Disse vant KVAM-prisen i 2016
Disse vant KVAM-prisen i 2015
Disse vant KVAM-prisen i 2014

Færre uheldige hendelser

Det systematiske fokuset på forbedringsarbeid har gitt resultater.

  • I 2016 fikk 18 pasienter urinveisinfeksjon. I 2017 fikk 6 pasienter det samme.
  • Fall uten skade, 2016: 43 hendelser, 2017: 25 hendelser.
  • Fall med skade, 2016: 5 hendelser, 2017: 2 hendelser.
  • Trykksår, 2016: 24 hendelser – 2017: 18.

– Vi kommer nok aldri dit at vi ikke har et eneste fall i en slik avdeling som dette. Men vi er svært fornøyd med at vi har hatt nedgang i antall uheldige hendelser på alle områder, sier Mari Tande Aronsen, som slutter på UNN ved nyttår. Sissel Irene Thorbjørnsen overtar da som enhetsleder for sengeposten.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.