hjerteflimmer skog 1

Ottar Skog (i midten) har levd med hjerteflimmer i nesten 20 år. Nå bidrar han i et spennende, nasjonalt forskningsprosjekt for å se på sammenhengen mellom flimmer og fysisk aktivitet. Deltakerne gjennomgår blant annet en fysisk test på tredemølle, i regi av blant andre overlege Fedelix Brown. Bak til venstre er studiesykepleier Lena Marie Kristiansen. Foto: Per-Christian Johansen

Ottar (75) håper hjertestudie vil gi nye svar

hjerteflimmer skog 1
Ottar Skog (i midten) har levd med hjerteflimmer i nesten 20 år. Nå bidrar han i et spennende, nasjonalt forskningsprosjekt for å se på sammenhengen mellom flimmer og fysisk aktivitet. Deltakerne gjennomgår blant annet en fysisk test på tredemølle, i regi av blant andre overlege Fedelix Brown. Bak til venstre er studiesykepleier Lena Marie Kristiansen. Foto: Per-Christian Johansen

I snart 20 år har Ottar Skog levd med hjerteflimmer. Nå bidrar den særdeles aktive pensjonisten mer enn gjerne i en ny nasjonal studie som ser på sammenhengen mellom trening og flimmer.

hjerteflimmer skog ultralyd 1
Ottar Skog og de andre deltakerne i studien blir også undersøkt med ultralyd for å avdekke eventuell annen hjerteproblematikk. Foto: Per-Christian Johansen

NEXAF Trial-studien startet opp i 2022, og er én av tre delstudier i regi av The Norwegian Excercise and Atrial Fibrillation Initative (NEXAF).

Trial-studien ledes fra NTNU og St. Olavs hospital i Trondheim, i nært samarbeid med Bærum sykehus og miljøer ved UNN og Idrettshøyskolen ved UiT Norges arktiske universitet.

– Vi håper studien vil bidra til ny kunnskap om fremtidig oppfølging og behandling av pasienter med hjerteflimmer (atrieflimmer), sier overlege Fedelix Brown ved hjertemedisinsk avdeling på UNN.

Hovedmålet er å undersøke hvordan et moderat fysisk aktivitetsnivå, i henhold til de generelle anbefalingene fra helsemyndighetene, påvirker livskvalitet og symptomer ved hjerteflimmer. I tillegg håper forskingsgruppen å finne ut hvordan regelmessig aktivitet over en lengre periode påvirker mengden flimmer, endringer i hjertets form og funksjon, kondisjonen og tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.

hjerteflimmer nexaf brown skog 3
Fedelix Brown, overlege ved hjertemedisink avdeling ved UNN, leder den hjertemedisinske delen av NEXAF Trial-studien i Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen

Verdifull forskning

Fedelix Brown leder den hjertemedisinske delen av studien i Tromsø og sørger for inkludering av pasienter i nært samarbeid med studiesykepleier Lena Marie Kristiansen. Til nå er 19 UNN-pasienter i aldersgruppen 35-75 år – med tidligere påvist hjerteflimmer – inkludert. Blant disse er altså den spreke pensjonisten Ottar Skog.

75-åringen bosatt på Tromsøya har tidligere vært brannsjef på Sortland. Det var under en helsesjekk hos bedriftslegen der det ble oppdaget et «galopperende hjerte» for snart 20 år siden.

Etter behandling ved Haukeland universitetssykehus i Bergen – såkalt radiofrekvensablasjon – ble han etter eget utsagn 80 prosent bedre. Men ikke helt bra.

Derfor sa han umiddelbart ja når muligheten til å bidra i NEXAF-studien dukket opp sist vinter.

– Forskning er absolutt verdt å stille opp på. Det er verdifullt, og denne studien kan bidra til å bedre den generelle folkehelsen. Fysisk aktivitet – spesielt friluftsaktiviteter – er jo morsomt og en skikkelig bonus,  sier Skog.

ML fra Stig 2019
Professor Maja-Lisa Løchen (hjertemedisinsk avdeling UNN og Institutt for klinisk medisin, UiT) er prosjektmedarbeider for Trial-studien og medlem av NEXAF' styringsgruppe. Foto: Stig Brøndbo, UiT

Testgrunnlag

I april var han gjennom test og undersøkelse i regi av Fedelix Brown og representanter fra Idrettshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet. Testen av fysisk form ble gjennomført på tredemølle, mens hjerteundersøkelsen foregikk med ultralyd av hjertet.

Testene skal gjentas om ett år, og gjelder for alle som inkluderes i studien.

– Det finnes lite dokumentasjon på sammenhengen mellom hjerteflimmer og trening. På mølla gjennomfører vi en kondisjonstest og måler maksimalt oksygenopptak. Ultralydundersøkelsen gjennomføres for å sjekke hjertefunksjonen og om det eventuelt er noen strukturell hjertesykdom, sier Fedelix Brown.

Som en del av studien opereres det i tillegg inn en databrikke (loop recorder) i brystregionen som registrerer eventuelle utslag av hjerteflimmer. Registreringene overføres daglig til en app, og kan ved behov sjekkes ved UNN så snart deltakerne merker eller mistenker økt flimmeraktivitet.

NEXAF-studien:
  • The Norwegian Excercise and Atrial Fibrillation Initative (NEXAF) er et nasjonalt initiativ med hovedformål å øke kunnskap om trening hos pasienter med hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer (hjerteflimmer).
  • NEXAF gjennomføres som tre delstudier: NEXAF Trial, NEXAF Detraining og NEXAF Prevention.
  • UNN er sammen med Bærum sykehus (Vestre Viken HF) samarbeidspartner i NEXAF Trial, som ledes av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og St. Olavs hospital i Trondheim.
  • I tillegg til overlege Fedelix Brown og studiesykepleier Lena Marie Kristiansen, bidrar fra UNN overlege og professor Maja-Lisa Løchen (hjertemedisinsk avdeling og Institutt for klinisk medisin, UiT) som prosjektmedarbeider for Trial-studien. Hun er også medlem av styringsgruppen for NEXAF. Seksjonsoverlege Pål Tande (hjertemedisinsk avdeling) er lokal prosjektleder ved UNN.
  • Fra Idrettshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, deltar professor Bente Morseth og stipendiat Kristoffer R. Johansen som prosjektmedarbeidere i Trial-studien. Morseth er i tillegg leder for Nexaf Prevention. Denne delstudien er finansiert av Helse Nord. Maja-Lisa Løchen er prosjektmedarbeider i Prevention-studien.

– Da tar deltakerne direkte kontakt og vi kan logge oss inn og lese av registreringene som er gjort. Dersom det er noe unormalt, følger vi fortløpende opp med deltakerne, sier overlege Brown.

Trenings- og kontrollgruppe

Totalt har den nasjonale studien som mål å inkludere 500 pasienter. Halvparten får – etter loddtrekning – i en periode på rundt to måneder innføring i et treningsprogram de skal følge det neste året. De får også tildelt en ny treningsklokke som er koblet opp mot en app. Dermed kan treningsansvarlig kontrollere om deltakerne trener på egenhånd etter innføringsperioden.

De øvrige deltakerne inngår i en kontrollgruppe som skal være i normal aktivitet mens studien pågår.

– At jeg ble trukket ut i kontrollgruppen, var en liten skuffelse, sier Ottar Skog, før han legger til:

– For egen del føler jeg at trening er positivt, og at jeg har kontroll på flimringen så lenge jeg starter rolig og øker intensiteten gradvis. Før kunne jeg bli helt utslitt av å gå opp stien til fjellheisen, men nå er det ingen problem. Jeg fortsetter med toppturer og padleturer i kajakk og skal bidra i studien på min måte.

– Vi fortsetter inkludering av nye deltakere etter sommeren. To nye pasienter er allerede intervjuet og booket inn i august. Vi har en base på flere hundre navn, og vil fortsette å ta kontakt til vi har nådd 50 deltakere, sier studiesykepleier Lena Marie Kristiansen.

I 2021 ble det registrert 62.385 personer i Norge med diagnosen hjerteflimmer. 21.576 var nye tilfeller, ifølge hjerte- og karregisteret. Kilde: Adresseavisen, juni -23

NEXAF-studien:
  • The Norwegian Excercise and Atrial Fibrillation Initative (NEXAF) er et nasjonalt initiativ med hovedformål å øke kunnskap om trening hos pasienter med hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer (hjerteflimmer).
  • NEXAF gjennomføres som tre delstudier: NEXAF Trial, NEXAF Detraining og NEXAF Prevention.
  • UNN er sammen med Bærum sykehus (Vestre Viken HF) samarbeidspartner i NEXAF Trial, som ledes av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og St. Olavs hospital i Trondheim.
  • I tillegg til overlege Fedelix Brown og studiesykepleier Lena Marie Kristiansen, bidrar fra UNN overlege og professor Maja-Lisa Løchen (hjertemedisinsk avdeling og Institutt for klinisk medisin, UiT) som prosjektmedarbeider for Trial-studien. Hun er også medlem av styringsgruppen for NEXAF. Seksjonsoverlege Pål Tande (hjertemedisinsk avdeling) er lokal prosjektleder ved UNN.
  • Fra Idrettshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, deltar professor Bente Morseth og stipendiat Kristoffer R. Johansen som prosjektmedarbeidere i Trial-studien. Morseth er i tillegg leder for Nexaf Prevention. Denne delstudien er finansiert av Helse Nord. Maja-Lisa Løchen er prosjektmedarbeider i Prevention-studien.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.