øvelse Harstad massetilstrømning (3 av 5)

Under øvelsen ved UNN Harstad var det vakthavende bløtkirurg Bård Soltun som fikk rollen som sorteringsleder 1 når de skadde ankom akuttmottaket. Foto: Per-Christian Johansen

Øvelse gjør mester!

øvelse Harstad massetilstrømning (3 av 5)
Under øvelsen ved UNN Harstad var det vakthavende bløtkirurg Bård Soltun som fikk rollen som sorteringsleder 1 når de skadde ankom akuttmottaket. Foto: Per-Christian Johansen

Da øvingsalarmen gikk ble arbeidsdagen brått snudd på hodet. I løpet av minutter var de ansatte ved UNN Harstad klare til å håndtere massetilstrømning av pasienter.

øvelse Harstad massetilstrømning (2 av 5)
Det var et stort apparat med helsepersonell som sto klare til å ta imot skadde da de ankom akuttmottaket i Harstad. Foto: Per-Christian Johansen

En rekke ambulanser rykket ut, kriseledelsen samlet seg og ved akuttmottaket ble det mobilisert et stort mottaksapparat.

Alarmmeldingen anslo at rundt 30 soldater var involvert i en teltbrann ved Grunnvannet i Folkeparken, i første rekke med røyk- og brannskader.

– UNN Harstad ble satt i rød beredskap. Sorteringsplasser ble opprettet i henhold til planverk, og pasientene ble tatt imot, prioritert, fordelt og behandlet, sier beredskapsrådgiver Sverre Vigstad, hovedansvarlig for gjennomføringen av den årlige katastrofeøvelse ved UNN Harstad.

øvelse Harstad vigstad (1 av 1)
Sverre Vigstad er ny i rollen som beredskapsrådgiver ved UNN Harstad, og har blant annet ansvar for evaluering og oppfølging av den årlige katastrofeledelsen. Foto: Per-Christian Johansen

Hektisk for sorteringsleder 

I akuttmottaket var det vakthavende bløtkirurg – for dagen generellkirurg og urolog Bård Soltun – som fikk hovedansvaret som sorteringsleder 1. Han gjorde de første vurderingene av pasientene, og sendte de videre til riktig behandlingsnivå lenger inn eller opp i sykehuset.

Dit ble pasientene fraktet av tverrfaglige team, satt sammen ut fra skadeomfang på pasientene.

– Disse øvelsene er naturligvis veldig viktig slik at vi får testet interne rutiner og prosedyrer, og ikke minst samarbeid mellom ansatte og andre etater. Og for min del er det aller viktigste at det som kommer frem i evalueringen brukes til å rette opp det som blir påvist under øvelsen. Ellers er det meningsløst å bare øve, sier Soltun.

SE VIDEO fra øvelsen her! (lenke til Facebook)

Han opplevde stemninga og kommunikasjonen under øvelsen som veldig god. Det gjorde også jobben som sorteringsleder overkommelig i løpet av et par meget hektiske timer.

– Det er selvfølgelig stressende med så mange pasienter på kort tid. Men denne gangen var scenarioet for øvelsen greit å håndtere siden det primært krevde medisinske vurderinger og tiltak, fremfor kirurgiske traumepasienter, sier sorteringslederen.

øvelse Harstad massetilstrømning (4 av 5)
Det ble travelt for sorteringsleder Bård Soltun, som skulle undersøke og fordele alle som ankom akuttmottaket under øvelsen. Foto: Per-Christian Johansen

Rask mobilisering

Og dersom det oppstår en stor massetilstrømning allerede i morgen, så føler du at sykehuset er godt forberedt?

– Ja, vi er absolutt på rett vei etter gode øvelser de siste årene. Reelle hendelser har også vist at vi raskt klarer å mobilisere mange ansatte ved behov.

Soltun gir samtidig skryt til beredskapsrådgiver Sverre Vigstad. Sistnevnte har sammen med dyktige kolleger vært med å utvikle en systematisk måte å gjennomføre øvelser i denne størrelsesorden.

– Vi gjennomfører nå årlige øvelser i massetilstrømning. De to foregående årene har disse hatt et kirurgisk fokus, så i år ble hovedfokuset medisinsk. Da alarmen gikk startet vi i tillegg fire simuleringer inne på sykehuset for å se hvordan samtidhetskonfliktene ble håndtert. De umiddelbare tilbakemeldingene var at dette ble en mer virkelighetsnær måte å trene på, sier Vigstad.

øvelse Harstad massetilstrømning (1 av 5)
Driftsleder Gina Johansen ved UNN Harstad ledet den lokale kriseledelsen, og fikk fortløpende oppdateringer fra medisinskfaglig rådgiver og øvrige deltakere. Foto: Per-Christian Johansen

Han poengterer at øvelser i denne størrelsesorden primært ikke har fokus på personlige prestasjoner, men samhandling mellom ansatte, enheter og organisasjonsnivå.

– Prehospitalt ble dette en samtrening mellom ambulansetjenesten, Harstad brann- og redning, samt Norsk Folkehjelp Harstad. AMK Tromsø koordinerte det hele, sier beredskapsrådgiveren.

Også ved UNN Tromsø ble overordnet kriseledelse mobilisert for å bidra med ulike vurderinger.

Evaluering og forbedring

Nå er evalueringen i full gang, og i løpet av de kommende ukene skal observatører, fasilitatorer og ledelsen ved de involverte avdelingene rapportere egne erfaringer, synspunkter og læringsmomenter.

– En samlet evaluering skal presenteres for beredskapskomitéen ved UNN Harstad. Denne gir grunnlag for en handlingsplan for kvalitetsforbedrende tiltak i året som kommer, samt øvingsmål til neste års øvelse, avslutter Sverre Vigstad.

Les flere saker fra UNN Harstad:

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.