Bente Ervik ble mildt sagt overrasket da administrerende direktør Anita Schumacher (til venstre) annonserte Lindring i Nord som årets vinner av Utdanningsprisen ved UNN. Foto: Per-Christian Johansen

Overrasket prisvinner lurt av sjefen

Bente Ervik ble mildt sagt overrasket da administrerende direktør Anita Schumacher (til venstre) annonserte Lindring i Nord som årets vinner av Utdanningsprisen ved UNN. Foto: Per-Christian Johansen

Da Bente Ervik hørte hvem som skulle tildeles Utdanningsprisen 2022, skjønte hun hvorfor avdelingslederen hadde overtalt henne til å delta på direktørens halvårlige møte ved UNN Tromsø.

– Jeg ante ingenting, så dette kom veldig overraskende. Men det var en hyggelig overraskelse, sier lederen for den regionale kompetansetjenesten Lindring i Nord.

Bente Ervik takket for prisen på vegne av Lindring i Nord. Til venstre UNN-direktør Anita Schumacher. Foto: Per-Christian Johansen
Senteret ble etablert ved Universitetssykehuset Nord-Norge for 22 år siden, og driver med utadrettet opplæring og kompetansedeling for helsepersonell som gir behandling til pasienter med livstruende uhelbredelig sykdom.

I de fleste tilfeller gjelder dette kreftpasienter, men også sykdommer som for eksempel kols og ALS.

Kompetansedeling på nett

– Det er mange engasjerte og flinke fagfolk som jobber med dette fagområdet i hele regionen. Målet vårt er å jobbe sammen for pasientene i nord, og gi undervisning der pasientene bor, sier Bente Ervik.

Hun har jobbet ved Lindring i Nord siden etableringen i år 2000. Senteret – underlagt kreftavdelingen ved UNN – har kun 4,2 årsverk. For å utnytte kompetansen og ressursene, bruker de derfor nettsidene på unn.no til aktiv kompetansedeling. Der finnes også verktøy til bruk i pasientrettet arbeid.

– Vi ønsker at kunnskapen skal være tilgjengelig for alle. I tillegg til oppdaterte nettsider, arrangerer vi to årlige nettverkssamlinger med faglig påfyll gjennom undervisning kompetansedeling, sier Ervik.

Ambassadør for UNN

Her er vinnerne av Utdanningsprisen og Forskningsprisen ved UNN i 2022. Bente Ervik (foran til venstre) representerer Lindring i Nord, mens Ingvild Hausberg Sørvoll representerer Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi sammen med Svetlana Lund, Maria Therese Ahlén og Siw Leiknes Ernstsen. Bak til venstre er administrerende direktør Anita Schumacher. Foto: Per-Christian Johansen

I begrunnelsen for tildelingen av Utdanningsprisen, heter det:

«Lindring i Nord har over mange år vært en viktig bidragsyter til god kunnskap om palliasjon på UNN og i Nord-Norge. Både studenter og ansatte har hatt god nytte av undervisning og blant annet «Håndbok i lindrende behandling». Selv i pandemien har Lindring i nord nådd bredt ut takket være gode digitale løsninger for undervisning og kompetanseheving. Lindring i Nord er en utmerket ambassadør for UNN».

 

Ved sykehusene har de blant annet et nært samarbeid med de palliative teamene som jobber med kreftpasienter med langt fremskredet sykdom.

– Nå ønsker vi å få til et regionalt palliativt senter ved UNN, legger Ervik håpefullt til.

Forskningsprisen

Også Forskningsprisen 2022 ble utdelt i forbindelse med direktørens halvårlige møte. Den gikk til Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi.

De bidro i fjor vinter til å identifisere den livstruende tilstanden med blodpropp som rammet enkeltpersoner som ble covidvaksinert med Astra Zeneca.

– Vi er veldig stolte over det vi fikk til i løpet av noen hektiske dager i april i fjor. Det var lagspill og teamarbeid med stor T. At vår tjeneste, i lille Tromsø, satt på akkurat den spisskompetansen og det rette analysereportaret da vaksineutrullinga startet opp, har forhåpentligvis også spart noen menneskeliv, sa Ingvild Hausberg Sørvoll på vegne av seg og sine kolleger.

Stolte medarbeidere ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi mottar Forskningsprisen fra UNN-direktør Anita Schumacher. Fra venstre: Ingvild Hausberg Sørvoll, Siw Leiknes Ernstsen og Maria Therese Ahlén. Foto: Per-Christian Johansen

Avgjørende rolle

Dette var hovedbegrunnelsen for prisen:

«Behandlingstjenesten har over flere år hatt høy vitenskapelig aktivitet og publisert forskning i høyt rangerte tidsskrift. I 2021 påviste tjenesten, som først i verden, tilstedeværelse av blodplateaktiverende antistoff (anti-PF4/polyanion antistoff) hos friske helsearbeidere som ble alvorlig syke etter å ha fått Astra Zenecas covid 19-vaksine. Tjenesten hadde altså en helt avgjørende rolle i å identifisere at det var en sammenheng mellom vaksinering og det svært alvorlige sykdomsforløpet som nå har fått navnet «vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni (VITT)». Forskningsfunnet har resultert i fem publikasjoner i prestisjefulle tidsskrift blant annet New England Journal of Medicine».

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi bidro nylig til podkasten «Katastrofe i hjernen» publisert av VG. Den tar for seg dramaet som førte til flere dødsfall og noen kritisk syke i forbindelse med vaksineutrullingen i mars i fjor.

Se hele direktørens halvårlige møte her.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.