Overtar DIPS-prosjekt ved UNN

Gyda Alvarstein
Gyda Alvarstein
Gyda Alvarstein er engasjert som ny leder for HOS-prosjektet ved UNN. Prosjektet er knyttet til DIPS EPJ (Elektronisk pasientjournal) og Helse Nords arbeid med å legge til rette for at pasienter innen hele helseforetaket får én elektronisk pasientjournal, uavhengig av behandlingssted.

Nå skal HOS-prosjektet (Harmonisering, optimalisering og standardisering) implementeres ved UNN, noe som blant annet vil medføre fire dager nedetid for DIPS ved sykehuset 4.-7. juni i år.

Gyda Alvarstein har siden 2008 jobbet som sykepleier/fagutviklingssykepleier på sengeposten for rehabilitering ved UNN. Hun var ferdig utdannet sykepleier i 2007, og hadde før den tid nærmere 20 år bak seg i databransjen. Siden høsten 2013 har hun jobbet med E-helse og IKT-forvaltning som EPJ-rådgiver ved UNN.

Alvarstein overtok ansvaret for HOS-prosjektet i UNN sist fredag etter Berit Strømseng. HOS-prosjektet er tenkt ferdigstilt høsten 2016. Strømseng er nå over i stillingen som fagleder for E-helse og IKT forvaltning ved UNN.

Tips oss!
Har du tips om nyansatte i UNN?
Send mail til pingvinen@unn.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.