Jobber med tiltak for bedre pasientsikkerhet

Psykisk helse- og rusklinikken er i full gang med et langsgående forbedringsarbeid knyttet til pasientsikkerhet.

Tordis Sørensen Høifødt (fra venstre), Elisabeth Klæbo Reitan og Mette Fredheim deltok på fagdagen om pasientsikkerhetskultur ved Psykisk helse- og rusklinikken på Åsgård tirsdag denne uken. Foto: Per-Christian Johansen
Tordis Sørensen Høifødt (fra venstre), Elisabeth Klæbo Reitan og Mette Fredheim deltok på fagdagen om pasientsikkerhetskultur ved Psykisk helse- og rusklinikken på Åsgård tirsdag denne uken. Foto: Per-Christian Johansen
Pasientsikkerhetsarbeidet har som mål å redusere antall uønskede hendelser. Innen for psykisk helsevern og rus har pasientsikkerhetsarbeidet hittil vært rettet mot selvmord og overdosedødsfall. Tirsdag var rundt 50 personer fra klinikken samlet til første læringsnettverk.

Læringsnettverk er en arbeidsmetode i forbedringsarbeid som har vært benyttet både som en del av gjennombruddsprosjektene og som en del av pasientsikkerhetskampanjen. En slik samling inneholder faglige innlegg om mulige forbedringsområder der god praksis er etablert, erfaringer fra tidligere forbedringsarbeid.

I tillegg drøfter forbedringsteamene mulige sine fokusområder, mulige tiltak og lager en framdriftsplan. Delingen av ideer på tvers av kliniske enhetene benyttes systematisk i prosessen for å  gi hverandre innspill i arbeidet, bygge større åpenhet omkring utfordringer og bidra til en gjensidig stimulering.

Utvalgte arbeidsområder

Deltakerne var klinikkansatte med et ekstra ønske om å bidra i pasientsikkerhetsarbeidet det kommende året. I tillegg deltok to fra RHF-nivå som jobber med pasientsikkerhet og tre farmasøyter fra Sykehusapoteket.

Fokusområder som er valgt:

  • Selvmordsforebygging
  • Videreføring av arbeid med forebygging av overdosedødsfall
  • Involvering av pårørende
  • Medikamentsamstemning/medikamentvurdering
  • Implementering av krisemestringsplan
  • Somatisk helse i PHV
  • Arbeid med pasientsikkerhetskultur

– Psykisk helse og rusklinikken ønsker å ha et kontinuerlig fokus på forbedringsarbeid i klinikken. Derfor har  klinikkledelsen i samarbeid med Fagutviklingsenhet rus og psykiatri tatt et initiativ til et systematisk arbeid med forbedringsgrupper på alle enheter. Gruppene skal ha jevnlige møter og i tillegg samsnakke med andre enheter som jobber med samme fokusområde. Resultater skal måles og legges fram i et nytt læringsnettverk om et halvt år. Nå deler vi erfaringer, blant annet med utgangspunkt i gjennombruddsprosjekter og arbeid med pasientsikkerhetskampanjen som allerede er gjennomført. Pasientsikkerhetsarbeidet skal være en naturlig del av det daglige arbeidet i klinikken, sier Tordis Sørensen Høifødt, leder ved Fagutviklingsenhet rus og psykiatri og Elisabeth Klæbo Reitan, psykologspesialist ved Fagutviklingsenhet rus og psykiatri.

Registrering i hverdagen

Mette Fredheim er pasientsikkerhetskoordinator i UNN. Hun forklarte om måleprosesser og viktigheten av å registrere og monitorere resultatene.

– Pasientsikkerhetsarbeidet er noe som er nasjonalt pålagt, men vi ønsker også å gjøre til noe som er nyttig for oss i det daglige arbeidet, avslutter Tordis Sørensen Høifødt.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.